rodos

Ο Δήμος Ρόδου θα απέχει από εφέσεις για τον ΔΗΦΟΔΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η δέσμευση των ΑΦΜ επιτηδευματιών από τον Δήμο Ρόδου για οφειλές από δημοτικό φόρο, παρά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουν δημιουργήσει μείζον θέμα στην τοπική αγορά, εξαιτίας και της ολιγωρίας της κυβέρνησης να τακτοποιήσει νομοθετικά το θέμα, παρότι έχει αναληφθεί σχετική δέσμευση και προβλέπεται η ψήφιση σχετικής τροπολογίας σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμος Ρόδου, ενόψει της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί αποφάσισε να απέχει εφ’ εξής από την άσκηση ένδικων μέσων κατά επιχειρηματιών που έχουν προσφύγει αρμοδίως για την διαγραφή οφειλών τους σε δημοτικό φόρο.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου κοινοποίησε χθες αρμοδίως την ακόλουθη γνωμοδότησή της:

XATZIDIAKOS
KSD PHOTO

«Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκαν στις 027-12-2016 οι υπ’αρ. α) Α169/2016 και β)Α 170/2016 αποφάσεις του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτές αντίστοιχα α)η αρ. καταθ. 362/2011 προσφυγή της εταιρείας «SEVEN STARS HOLIDAYS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε.» και ακυρώθηκαν εγγραφές στους υπ’αρ. 3658, 3548, 3669, 3660 και 3671/2011 χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.375,68+2886,44=7.262,12 ευρώ ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ετών 2008 και 2009 και β) η αρ. καταθ. 480/2012 προσφυγή του Γεωργίου Ιωαννίδη του Παναγιώτη και ακυρώθηκε εγγραφή υπ’αρ. 2533/2011 απόφαση δημάρχου στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 2012,51+1207,50=3220,01 ευρώ ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. έτους 2010.
Η αιτιολογία των απορρίψεων είναι αντιγραφή της υπ’αριθμ. 4504/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο. Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε νομοθετική ή νομολογιακή εξέλιξη που να θεμελιώνει λόγους εφέσεων και την άσκηση εφέσεων, γνωμοδοτούμε για την μη άσκηση εφέσεων, ούτως ώστε καθιστάμενων των αποφάσεων τελεσίδικων, να διαγραφούν οι ως άνω βεβαιώσεις, σε αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και όλων των άλλων γενικά και συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.
Ο Νομικός Σύμβουλος
Θεόδωρος
Μ. Παπαγεωργίου».

ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΦΟΔΩ

Στο μεταξύ με την υπ’ αρίθμ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εντέλλεται ο Δήμος Ρόδου να αποπληρώσει οφειλές του σε μισθώματα από την χρήση ιδιωτικού ακινήτου, που χρησιμοποιούσε για την στέγαση του γραφείου ΔΗΦΟΔΩ.
Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι η ένδικη αξίωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ακινήτου δεν συνδέεται με δαπάνες του εναγομένου Ν.Π.Δ.Δ., που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορρίπτοντας σχετικό ισχυρισμό του Δήμου Ρόδου, ως αβάσιμο.
Πιο συγκεκριμένα δυνάμει του από 06.09.2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως που υπεγράφη στην Ρόδο μεταξύ των διαδίκων, η ενάγουσα εκμίσθωσε στον Δήμο Ρόδου ένα διαμέρισμα επιφάνειας 300 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη, αριθμός 78-80, στο Δήμο Ρόδου, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, ήτοι έως τις 05.09.2016, προκειμένου το τελευταίο να στεγάσει τα γραφεία υπηρεσίας Δημοτικού Φόρου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ). Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε αρχικά σε 2.000 ευρώ και κατόπιν αναπροσαρμογών, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012, κατήλθε στο ποσό των 1.410 ευρώ μηνιαίως.
Το εναγόμενο, παρά το γεγονός ότι μέχρι και τις 31.03.2015, όταν και λύθηκε η σύμβαση μισθώσεως, χρησιμοποιούσε ανενόχλητα το ως άνω μίσθιο, δεν έχει καταβάλει στην ενάγουσα τα μισθώματα των μηνών Ιουλίου 2014 έως Μαρτίου 2015.
Η οφειλή αυτή προκύπτει και από το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/45452/26.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, που προσκομίζει το εναγόμενο, και με το οποίο συνομολογείται τόσο η οφειλή όσο και η μη έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, με αποτέλεσμα η απαίτηση της ενάγουσας να παραμένει ενεργή.
Ο Δήμος Ρόδου οφείλει στην ενάγουσα το ποσό των 12.690 ευρώ και εντέλλεται να τα καταβάλει με το νόμιμο τόκο.
Η απόφαση του δικαστηρίου κηρύσσεται μάλιστα προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6.000 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κυριάκος Παπαβασιλείου.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *