ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Αποπομπή Μίλτου Καμπουρίδη από την Dolphin Capital Investors | Τον κατηγορεί για παραβίαση συμφωνίας και εξετάζει όλες τις νομικές ενέργειες | Τι θα γίνει με το Kilada Hills

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Την αποπομπή του Μίλτου Καμπουρίδη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας με την Dolphin Capital Partners Limited, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Dolphin Capital Investors, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η DCI, κατηγορεί τον κ. Καμπουρίδη για παραβίαση των όρων της συμφωνίας και προαναγγέλλει νομικές ενέργεις για απωλεσθέντα έσοδα κατά την πώληση του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση “παίζει πολύ ψηλά” σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 2 Αυγούστου 2018, η Grivalia Propertires ανακοίνωσε την εξαγορά του Amanzoe, αντί του ποσού των 5,8 εκ. ευρώ μόλις… Στο σχετικό ρεπορτάζ το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έγραφε τότε: “…Ωστόσο η συναλλαγή γεννά ερωτηματικά , καθώς ένα τόσο επιτυχημένο συγκρότημα, σύμφωνα με όσα ισχυριζόταν κατά καιρούς ο κ. Καμπουρίδης για πληρότητες, μέσες τιμές, κ.λπ., έστω και υπερδανεισμένο, πωλείται έναντι μόλις 5,8 εκ. ευρώ, όταν ένα μεσαίο ξενοδοχείο σε έναν μέσο προορισμό, πωλείται αντί διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων”.

Η επενδυτική εταιρία Dolphin Capital Investors με έδρα το Λονδίνο, η οποία επενδύει σε τουριστικά θέρετρα υψηλών προδιαγραφών στην ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε την λήξη της συμφωνίας διαχείρισης επενδύσεων με την Dolphin Capital Partners Ltd, και απομάκρυνε επίσης τον Μίλτο Καμπουρίδη από το διοικητικό συμβούλιο, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της DCP. Ακόμη, διόρισε νέους επικεφαλείς ώστε να “αυτοδιαχειριστεί τα περιουσιακά της στοιχεία και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της κατασκευής του Kilada Hills Golf & Country Resort και των διαφόρων διαδικασιών πώλησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε εξέλιξη”.

Η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση της Dolphin Capital Investors, έχει ως ακολούθως:

“Η παρούσα ανακοίνωση έχει κριθεί ότι περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς της βρετανικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς.

20 Μαρτίου 2023

Dolphin Capital Investors Limited

(η “Εταιρεία”)

Τερματισμός του Διαχειριστή Επενδύσεων και απομάκρυνση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

amanzoeΟι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Dolphin Capital Investors Limited (η “Εταιρεία”) ανακοινώνουν ότι η Σύμβαση Διαχείρισης Επενδύσεων της 1ης Δεκεμβρίου 2021 (η “ΣΔΕ”) μεταξύ της Εταιρείας και της Dolphin Capital Partners Limited (“DCP”) καταγγέλθηκε από την Εταιρεία με άμεση ισχύ λόγω απωθητικής αθέτησης της σύμβασης από την DCP.

Έχει περιέλθει στην αντίληψη της Εταιρείας ότι η DCP συνήψε μια αφανή συμφωνία προαίρεσης με τον αγοραστή του θέρετρου Amanzoe στο Πόρτο Χέλι της Ελλάδας την ίδια στιγμή που η Εταιρεία πούλησε το μερίδιό της στο θέρετρο, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 2 Αυγούστου 2018 (η “Αφανής Συμφωνία Προαίρεσης”). Η μη γνωστοποιηθείσα Συμφωνία Δικαιωμάτων Προαίρεσης παρείχε στην DCP το δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον 15% του μετοχικού κεφαλαίου της DolphinCI Fourteen Limited (της εταιρείας ειδικού σκοπού που κατέχει το θέρετρο Amanzoe). Μια ξεχωριστή συμφωνία για την απόκτηση από την DCP του 15% του μετοχικού κεφαλαίου της DolphinCI Fourteen Limited είχε γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την εταιρεία.

Η µη γνωστοποιηθείσα συµφωνία επιλογής δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την DCP κατά την πώληση της DolphinCI Fourteen Limited. Η παράλειψη της DCP, ως αντιπροσώπου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της ΣΔΣ, να αποκαλύψει την ύπαρξη της μη αποκαλυπτόμενης συμφωνίας δικαιωμάτων προαίρεσης και να εκπληρώσει τα άλλα καθήκοντά της ως αντιπροσώπου, συνιστά παράβαση της ΣΔΣ που είχε ως αποτέλεσμα την καταγγελία της ΣΔΣ από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία επιδιώκει να ακολουθήσει όλες τις νομικές επιλογές για να ανακτήσει την αξία που προκύπτει από τη μη αποκαλυπτόμενη συμφωνία προαίρεσης, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η αξία αυτή θα μπορούσε να είναι σημαντική στο πλαίσιο του μεγέθους της Εταιρείας, αλλά προς το παρόν δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να θέσουν ένα ακριβές ποσό.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν επίσης απομακρύνει τον Μίλτο Καμπουρίδη, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DCP, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με άμεση ισχύ.

Εάν η Εταιρεία γνώριζε για την αδήλωτη συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης, θα είχε αντιμετωπιστεί ως συναλλαγή συνδεδεμένου μέρους σύμφωνα με τον κανόνα 13 του AIM – ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα υποβάλει αυτοαναφορά στην ομάδα AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για την παραβίαση αυτή των κανόνων του AIM.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θέτουν σε εφαρμογή πρόσθετους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία να αυτοδιαχειριστεί τα περιουσιακά της στοιχεία και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της κατασκευής του Kilada Hills Golf & Country Resort και των διαφόρων διαδικασιών πώλησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Nicolai Huls και Nick Paris έχουν αναλάβει εκτελεστικοί διευθυντές της Εταιρείας με άμεση ισχύ και έχουν διοριστεί ως διευθύνοντες σύμβουλοι Η Εταιρεία δεν έχει επί του παρόντος την πρόθεση να διορίσει νέο διαχειριστή επενδύσεων. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους της Εταιρείας που εγκρίθηκαν από τους Μετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρασχεθούν εν ευθέτω χρόνω”.

Η πρωτότυπη ανακοίνωση

Η πρωτότυπη ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Dolphin Capital Investors Limited
20 March 2023

This announcement has been determined to contain inside information for the purposes of the UK version of the market abuse regulation (EU) No.596/2014.

20 March 2023 

Dolphin Capital Investors Limited

(the “Company”) 

Termination of the Investment Manager and Removal of a Director 

The Directors of Dolphin Capital Investors Limited (the “Company”) announce that the Investment Management Agreement dated 1 December 2021 (the “IMA”) between the Company and Dolphin Capital Partners Limited (“DCP”) has been terminated by the Company with immediate effect on the basis of a repudiatory breach of contract by DCP.

It has come to the Company’s attention that DCP entered into an undisclosed option agreement with the purchaser of the Amanzoe resort in Porto Heli, Greece at the same time that the Company sold its interest in the resort, as originally announced on 2 August 2018 (the “Undisclosed Option Agreement”). The Undisclosed Option Agreement entitled DCP to acquire an additional 15% of the share capital of DolphinCI Fourteen Limited (the special purpose vehicle holding the Amanzoe resort). A separate agreement for DCP to acquire 15% of the share capital of DolphinCI Fourteen Limited had been disclosed and authorised by the Company. 

The Undisclosed Option Agreement had not been disclosed to the Company by DCP at the time of the sale of DolphinCI Fourteen Limited. The failure by DCP, as agent of the Company under the terms of the IMA, to disclose the existence of the Undisclosed Option Agreement, and to fulfil its other duties as agent, constitutes a repudiatory breach of the IMA that has resulted in the termination of the IMA by the Company. 

The Company is seeking to pursue all legal options to recover the value arising from the Undisclosed Option Agreement that is the Company’s property. The Directors believe that this value could be material in the context of the size of the Company, but at this time do not have enough information to put a precise quantum on this.

The independent Directors of the Company have also removed Miltos Kambourides, who is the Co-Founder and Managing Partner of DCP, as a Director of the Company with immediate effect. 

Had the Company known about the Undisclosed Option Agreement, it would have been treated as an AIM Rule 13 related party transaction – as such, the Company will be self-reporting to the AIM team at the London Stock Exchange this breach of the AIM Rules.

The Directors are putting in place additional resources, including funding, in order to enable the Company to self-manage its assets and to enable the continued construction of the Kilada Hills Golf & Country Resort and the various asset sales processes currently underway. Nicolai Huls and Nick Paris have become Executive Directors of the Company with immediate effect and have been appointed as Managing Directors.The Company has no current intention of appointing a new investment manager. The Directors remain committed to the objectives for the Company that were approved by Shareholders at the Company’s Extraordinary General Meeting held on 22 December 2021.

Further updates will be provided in due course”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *