xee

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τις εκλογές στο ΞΕΕ | Ποιά είναι τα “ντέρμπυ” | ΛΙΣΤΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Την τελική λίστα των  υποψηφίων που υπέβαλλαν υποψηφιότητα για τις εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Βασικό στοιχείο της λίστας είναι το ενδιαφέρον των ξενοδόχων να θέσουν υποψηφιότητα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αρκετές περιφέρειες υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, από θέσεις και αναμένεται “ντέρμπυ”.

Οι περιφέρειες στις οποίες αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα είναι:

  • Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα, όπου  στα ξενοδοχεία 3 αστέρων, για δύο θέσεις έχουν υποβληθεί 4 υποψηφιότητες
  • Πελοπόννησο, Ελαφόνησο, όπου στην κατηγορία 5, 4 & 3 αστέρων, υπάρχουν 3 υποψήφιοι για 2 θέσεις
  • Θεσσαλία, Σποράδες, όπου στην κατηγορία 5, 4 & 3 αστέρων, υπάρχουν δύο υποψήφιοι για μία θέση
  • Μακεδονία – Θράκη – Θάσος, όπου στην κατηγορία 3 αστέρων, υπάρχουν δύο υποψήφιοι για μία θέση
  • Ήπειρος, όπου για μία θέση υπάρχουν 3 υποψήφιοι
  • Νησιά Βορείου Αιγαίου, όπου για μία θέση υπάρχουν 2 υποψήφιοι
  • Κάμπινγκ, όπου για 2 θέσεις υπάρχουν 3 υποψήφιοι

Όπως έχει γράψει πριν λίγες ημέρες το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής διοίκησης του Eπιμελητηρίου στις 15 Ιανουαρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο του ΞEE στην 31η/24-6-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.E.E. για την χρονική περίοδο από 15/1/2022 μέχρι και 14/1/2026. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η διαδικασία

Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), το Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), το Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012), το ΒΔ της 13-29/4/1955 (ΦΕΚ Α 105), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. 7 υποπαρ. ΣΤ17 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του ν.δ 3430/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., βάσει σύμβασης με το Ξ.Ε.Ε., θα έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, ή λειτουργούν νόμιμα βάσει γνωστοποίησης του άρθρου 40 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’) και εφόσον μέχρι την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 εισφορές τους στο Επιμελητήριο. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες δόσεις.

Οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες ανά περιοχή, έχουν ως εξής:

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 7 ΣYMBOYΛOI)

ΣTEPEA EΛΛAΔA – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΚΎΘΗΡΑ: 1η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρων ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΑΟΥΝ ΠΛΑΖΑ ΑΘΕΝΣ ΣΙΤΥ ΣΕΝΤΕΡ 5* ΑΘΗΝΑ  

1

 

4 αστέρων

 

ΑΛΕΞΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 4* ΑΘΗΝΑ  

1

3 αστέρων ΖΗΣΗ ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΤΑΛΟΣ 3* ΑΘΗΝΑ  

 

 

2

ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3* ΑΙΓΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝ 3* ΑΘΗΝΑ
ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΚΑ – ΝΤΙΝΟΣ 3* ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
2 αστέρων ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΣ 2* ΑΘΗΝΑ  

 

 

2

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΦΕΛΗ 2* ΑΘΗΝΑ
Ενός αστέρος ΜΑΚΡΗΣ  ΘΩΜΑΣ ΕΦΕΣΣΟΣ 1* ΑΘΗΝΑ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 3 ΣYMBOYΛOI)

ΠEΛOΠONNHΣOΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ : 2η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρων ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΝΤΕΜΑΡ 5* Σκαφιδιά Ηλείας  

 

 

2

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣΤΗΡ 4* ΠΑΤΡΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΛΗΣ

 

3* Πύλος Μεσσηνίας
 

2 και 1 αστέρος

ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΟ 1* ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 2 ΣYMBOYΛOI)

ΘEΣΣAΛIA: 3η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρων ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΛΑΪΔΑ 3* ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ  

 

1

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΗΔΑ 4* ΧΟΡΤΟ ΠΗΛΙΟΥ
 

2 & 1 αστέρος

 

ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ 2* ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ  

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 4 ΣYMBOYΛOI)

IONIA NHΣIA: 4η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5  αστέρων ΤΕΤΡΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 5* ΛΑΓΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
4  αστέρων ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ 4* ΠΕΡΑΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

1

3  αστέρων ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ 3* ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

1

 

2 & 1 αστέρος

 

 

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΙΡΑΜΠΕΛ  

2*

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

 

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

MAKEΔONIA – ΘPAKH – ΘAΣOΣ: 5η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρων ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΣΗ 5* ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  

1

4 αστέρων ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 

4*

ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

1

3 αστέρων ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τ’ ΑΛΩΝΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΘΑΝΑΣΗ 3* ΔΡΑΜΑ  

1

ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΚ 3* ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2 αστέρων ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΖΩΧΕΡΗ ΑΛΚΥΩΝΙΣ 2* Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ  

 

1

Ενός αστέρος

 

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΣ  

1*

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 3 ΣYMBOYΛOI)

KYKΛAΔEΣ: 6η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρων ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΤΕΜΙ ΣΟΥΪΤΕΣ 4* ΠΕΡΙΣΣΑ ΘΗΡΑΣ  

 

2

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΑΡΡΟΗ 5* ΜΥΚΟΝΟΣ
 

2 & 1 αστέρος

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ

 

2*

 

ΝΑΞΟΣ

 

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

KPHTH: 7η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρων ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΚΤΟΥΣ ΘΕΡΕΤΡΟ 5* ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

1

 

4 αστέρων

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΤΟΡΙΑ 4* ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

1

3 αστέρων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΧΩΡΙΟ 3* ΚΑΤΩ ΣΤΑΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

1

2 αστέρων ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2* ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Ενός αστέρος

 

 

ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΛΑ ΜΕΔΟΥΣΑ 1* ΑΝΩ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

ΔΩΔEKANHΣA: 8η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρων ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΘΕΡΕΤΡΟ ΑΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ 5* ΡΟΔΟΣ  

1

 

4 αστέρων

 

ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΔΟΣ ΑΚΟΥΑ ΤΕΡΑ 4* ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1

3 αστέρων ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 3* ΚΩΣ  

1

2 αστέρων ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΤΙΑ 2* ΚΩΣ  

1

Ενός αστέρος ΦΩΚΙΑΛΗ ΙΣΜΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΜΟΥΣ 1* ΡΟΔΟΣ  

1

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΛΠΟΣ 1* ΡΟΔΟΣ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΗΠΕΙΡΟΣ: 9η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανεξαρτήτως

κατηγορίας

ΒΑΝΤΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΕΣ 5* ΒΙΤΣΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ  

 

 

1

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ PARGA BEACH 4* ΠΑΡΓΑ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ 3* ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΝΗΣΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 10η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανεξαρτήτως

κατηγορίας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 2 4* ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 

1

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΡΙΟ ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 1 4* ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΛOYTPOΠOΛEIΣ: 11η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 

Ανεξαρτήτως

κατηγορίας

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΑΛΑΣΣΑ

 

3*

 

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ

 

1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓΟΝTAI 2 ΣYMBOYΛOΙ)

KAMΠINΓK: 12η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΑΞΗ ΠΟΛΗ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανεξαρτήτως τάξης ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΑΡΑ Α’ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ  

 

 

2

ΜΠΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣ Γ’ ΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΦΕΙΟΣ Γ’ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο

Το απερχόμενο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος Βασιλικός Αλέξανδρος
Αντιπρόεδροι Οικονόμου Ιωάννης
Σουλούνιας Σακελλάριος
Τετράδη Χριστίνα
Οικονομικός επόπτης Μιτζάλης Αντώνιος
Διοικούσα Επιστροπή Λεβέντης Κωνσταντίνος
Μέριανος Κωνσταντίνος
Μυκωνιάτη Ζωχερή
Πολλάλης Δημήτριος
.:: ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ::.
Αβράμπος Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος Ηλίας
Αγγελόπουλος Αλέξανδρος Μουσαμάς Απόστολος
Αντωνίου Περικλής Παπαδάκη Όλγα
Βούλγαρης Χαράλαμπος Παπία Ελένη
Δεληδημητρίου Αντώνιος Παναγιωτοπούλου Ισμήνη
Ζήσης Κωνσταντίνος Πλεύρης Γεώργιος
Ιωάννου Ευστράτιος Πολίτης Γεώργιος
Καλιουδάκης Κωνσταντίνος Σβύνου Κωνσταντίνα
Κανελλόπουλος Αναστάσιος Τάσιος Γρηγόριος
Καραίσκου Ελένη Τιμοθεάτος Γεράσιμος
Καραλής Δημήτριος Τσιτλακίδης Ηρακλής
Καραμολέγκος Εμμανουήλ Φαραγκουλιτάκης Νικόλαος
Κυριακάκης Μιχαήλ Φώκιαλης Στέργιος
Μακρής Ευστάθιος Χατζημιχαήλ Μηνάς
Μαργαρίτης Ιωάννης Χρονάκη Ελένη
ksd
adv
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *