©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκτός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» το 75% των ξενοδοχείων ! | Νέο “φάουλ” του υπουργείου Ανάπτυξης | Καμιά λογική εξήγηση λέει η ΠΟΞ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Νέο “φάουλ” του υπουργείου Ανάπτυξης  -μετά το φιάσκο με τον αναπτυξιακό νόμο, όπου ακόμη αναμένεται αντίδραση αναφορικά με τα ελάχιστα διαθέσιμα κονδύλια που αφήνουν εκτός ενισχύσεων το 80% και πλέον των επενδυτικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί-, προς τους ξενοδόχους και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς μένουν εκτός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», το 75% των ξενοδοχείων !

Ο κ. Γρηγόρης Τάσιος | ©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, αποκλείονται όλα τα ξενοδοχεία 1,2 και 3 αστέρων, που αποτελούν το 75% του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Ο αποκλεισμός είναι ακόμη περισσότερο ακατανόητος και εθνικά επιζήμιος, καθώς μια σειρά από νησιά του ανατολικού Αιγαίου που “φυλάττουν Θερμοπύλες”, αποκλείονται τελείως, αφού δεν έχουν μονάδες 4 και 5 αστέρων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν περισσότερες δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης.

Υπεύθυνος για τη νέα αυτή σοβαρή διάκριση σε βάρος αυτών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος ευθύνεται και για το αδιέξοδο και την μη επιδότηση τόκων , κ.λπ., των ξενοδοχειακών μονάδων sale and lease back από τα προγράμματα στήριξης του κορονοϊού. Θέμα μάλιστα το οποίο παρά την ρητή εντολή του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο 2022 στην Θεσσαλονίκη και τις διαβεβαιώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Νίκου Παπαθανάση, ακόμη δεν έχει λυθεί! Η δε τροποποίηση αποκλεισμού του 75% των ελληνικών ξενοδοχείων δημοσιοποιήθηκε από τον υφυπουργό Τσακίρη, την ημέρα που άνοιξε το πρόγραμμα, καταδεικνύοντας την προχειρότητα των ενεργειών του.

Μάλιστα στο Q&A του προγράμματος και σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αναφέρονται τα εξής:

Ερώτηση 4: Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι «Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει μία (1) νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή της έχει απορριφθεί και δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχει ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή του». Σε περίπτωση οικειοθελούς απόσυρσης θα έχει δικαίωμα για άλλη 1 ή 2 ακόμα υποβολές, εφόσον η αρχική δεν έχει αξιολογηθεί;

Ο κ. Μανώλης Τσακαλάκης | ©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Απάντηση: Σύμφωνα με την ενότητα 4.1 «Δικαιούχοι – Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και το κεφάλαιο 9 «Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης», οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία (1) ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης στις εξής περιπτώσεις όταν: α) υπήρξε έγγραφη οικειοθελείς απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησής τους (πριν την έναρξη της αξιολόγησης), β) η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί, γ) δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης, δ) έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη τις υποβληθείσες ενστάσεις τους.

Ερώτηση 5: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού (ΚΑΔ 55) πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» (π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3*** αστέρων είναι επιλέξιμο για την δράση);

Απάντηση: Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3 της αναλυτικής πρόσκλησης αφορούν τους κατ’ ελάχιστον περιορισμούς που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου. Π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3* (τριών αστέρων), μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην δράση με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγεί σε κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) και άνω με δυναμικότητα από Δώδεκα (12) κλίνες και άνω, πάντοτε τηρουμένων και των λοιπών όρων της Δράσης.

Ερώτηση 6: Για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού, τα οποία θα υποβληθούν με την επιλογή του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), πως αποδεικνύεται η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης στην περίπτωση «Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας»;

Απάντηση: Για τον τομέα του τουρισμού (ΚΑΔ 55 Καταλύματα) για να θεωρηθεί δυνατή η κάλυψη της απαίτησης της αρχικής επένδυσης ως θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας μίας υφιστάμενης μονάδας θα πρέπει μέσω των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου είτε να τεκμηριώνεται ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και τους λειτουργικού επιπέδου της επιχείρησης) ή να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της Κατηγορίας κατάταξης (π.χ. από 3* σε 4*). Σε κάθε περίπτωση, η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης θα εξετάζεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

© Μαίρη Φώτη | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιστολή της ΠΟΞ

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες επιστολή της ηγεσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στον κ. Τσακίρη, με κοινοποίηση στον υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς υπάρχει οργή στον κλάδο.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στην επιστολή, “Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία δημοσιεύτηκε στις 22-3-2023, δηλαδή την ημέρα έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, αποκλείστηκε από τη συγκεκριμένη δράση το 75% του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας.

Τα ξενοδοχεία 1, 2 και 3 αστέρων, τα οποία πλέον, για άγνωστους λόγους, δεν μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη δράση, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Ξενοδοχίας και έχουν, όχι απλώς την ίδια, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης από τις ανώτερης κατηγορίας ξενοδοχειακές μονάδες.

Η στέρηση από αυτά της δυνατότητας να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν στον διαρκώς αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, δεν έχει καμία απολύτως λογική εξήγηση”.

Και συνεχίζει η ηγεσία της ΠΟΞ: “Καμία λογική εξήγηση δεν έχει ούτε η δημοσίευση της συγκεκριμένης τροποποίησης κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά για την προετοιμασία του αναγκαίου φακέλου που θα έπρεπε να συνοδεύσει τη σχετική αίτηση, αίτηση την οποία μόλις χθες πληροφορήθηκαν πως δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν”.

Και καταλήγει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ΠΟΞ: “Παρακαλούμε λοιπόν να προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευκρινίσεις πως στη συγκεκριμένη δράση μπορούν να ενταχθούν όλα τα ξενοδοχεία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αστέρων στην οποία έχουν καταταγεί.

Πέρα όμως και ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, θα πρέπει άμεσα να εκδοθεί ένα νέο πρόγραμμα που θα στοχεύει αποκλειστικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και δεν θα θέτει περιορισμούς (κατηγορία κατάταξης, αριθμός ΕΜΕ κλπ) που αποκλείουν τις χαμηλότερες κατηγορίας και δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες για τις οποίες η αναβάθμιση μέσω τέτοιων δράσεων είναι μονόδρομος για την επιβίωσή τους”.

Διαμαρτυρία Σπύρου Γαλιατσάτου

Στο ίδιο μήκος κύματος, εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας ο γνωστός ξενοδόχος, συνδικαλιστής και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά Σπύρος Γαλιατσάτος.

Ο κ. Γαλιατσάτος στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: “Άλλη μια  “αστοχία” της Κυβέρνησης προς τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Αιφνιδιαστικά αποκλείει όλα τα ξενοδοχεία κάτω των 3 αστέρων,  από τη δράση Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Ουσιαστικά αποκλείσθηκε περίπου  το 75% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της Χώρας.

Και τούτο  σε πλήρη αντίφαση και αντίθεση με τους σκοπούς  και τους στόχους του Προγράμματος,  το οποίο εντάσσει μόνο τα 4άστερα και τα 5άστερα ξενοδοχεία και αφήνει εκτός όλες τις μικρές  ξενοδοχειακές μονάδες, που συνήθως είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. πάντως είναι να συμπεριλαμβάνονται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Πράσινο Μετασχηματισμό.

Για τον λόγο αυτό κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –Π.Σ, σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων”.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γιατί αποκλείονται από τον πράσινο μετασχηματισμό τα ξενοδοχεία τριών αστέρων;

Στο μεταξύ ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ερώτηση έχει ως ακολούθως:

“Θέμα: «Γιατί αποκλείονται από τον πράσινο μετασχηματισμό τα ξενοδοχεία τριών αστέρων;»

Στις 6 Μαρτίου του 2023 δημοσιεύτηκε η με Α.Π.1260 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η εν λόγω δράση θα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εντούτοις, μόλις 16 μέρες από την αρχική δημοσίευση επήλθε τροποποίησή της με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μέρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ο Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή /και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Συμπληρωματικά, ενισχύονται και δαπάνες για: μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα κ.α. Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται από 200 χιλ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε ποσοστό 78% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 22% στις περιφέρειες σε μετάβαση. Στην αρχική πρόσκληση αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο αποκλεισμού τουριστικών καταλυμάτων. Βέβαια, στις 22 Μαρτίου με την με Α.Π.1558 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επήλθε τροποποίηση της πρόσκλησης. Σημειώνεται μάλιστα ότι ενώ η επίσημη έναρξη υποβολής των αιτήσεων εκκινούσε κατά την 22η Μαρτίου στις 12:00 μ.μ. η τροποποίηση αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 12:36:30 μ.μ. Έτσι, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» του Τομέα Τουρισμού και ως προς τα ξενοδοχεία να κατατάσσονται σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4****) και άνω. Επομένως, δεν καθίστατο δυνατό για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξενοδοχείων τριών αστέρων (3***) να υποβάλουν αίτηση. Αποκλείστηκαν δηλαδή αφότου είχε ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πράσινου μετασχηματισμού των πραγματικών μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας σε συνδυασμό με το ότι στα περισσότερα αν όχι στο σύνολο των μικρών ακριτικών και όχι μόνο νησιών, αλλά και στους ορεινούς προορισμούς, τα ξενοδοχεία τριών αστέρων, αποτελούν το σύνολο σχεδόν του ξενοδοχειακού δυναμικού,

Eρωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν τα ξενοδοχεία που κατατάσσονται σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) από τη δυνατότητα χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»;
2. Πως δικαιολογείται το γεγονός ότι επήλθε τροποποίηση της πρόσκλησης και μάλιστα ενώ είχε εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επίσημα;
3. Τι ποσοστό καταλαμβάνουν τα ξενοδοχεία που κατατάσσονται σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) στο σύνολο των ξενοδοχείων που κατατάσσονται σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω;
4. Προτίθεται να τροποποιήσει εκ νέου τη με Α.Π.1260 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και τα ξενοδοχεία που κατατάσσονται σε κατηγορία τριών αστέρων (3***);

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Χαρίτσης Αλέξης
Νοτοπούλου Κατερίνα

Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Παπαηλιού Γιώργος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία”.

Tagged

1 σχόλιο στο “Εκτός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» το 75% των ξενοδοχείων ! | Νέο “φάουλ” του υπουργείου Ανάπτυξης | Καμιά λογική εξήγηση λέει η ΠΟΞ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *