Έντονες αναταράξεις στην Air France-KLM

Έντονες αναταράξεις στην Air France-KLM

Νέα, μεταβατική διακυβέρνηση μετά την παραίτηση για την Janaillac. Μείζον πρόβλημα τα εργασιακά

0
787

Μετά την έκβαση της διαβούλευσης του προσωπικού της Air France σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2018 και όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ο Jean-Marc Janaillac υπέβαλε χθες την παραίτησή του στα διοικητικά συμβούλια της Air France-KLM και Air France. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την απόφασή του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Air France-KLM θέλουν καταρχάς να εκφράσουν τη βαθύτατη λύπη τους για τις διαδοχικές απεργίες που έπληξαν τους πελάτες της Air France τις τελευταίες εβδομάδες και οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να διαταράξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Οι απεργίες αυτές θα έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέλησαν επίσης να ευχαριστήσουν τον Jean-Marc Janaillac για την αφοσίωση και τις υπηρεσίες του στο Όμιλο, καθώς και για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2016, τα οποία επέτρεψαν την επιτυχή ανάκαμψη και ανάπτυξη της Air France-KLM. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη γενναία απόφαση του Jean-Marc Janaillac και ειλικρινά ελπίζει ότι θα ανοίξει το δρόμο για τις κατάλληλες συνθήκες κατά τις οποίες επιτευχθούν αλλαγές στην Air France και μια νέα ώθηση για την Air France-KLM.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε μια μεταβατική δομή διακυβέρνησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τη λήξη της χθεσινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αυτή η μεταβατική δομή διακυβέρνησης δημιουργείται για τη συντομότερη δυνατή περίοδο που απαιτείται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής για τους ρόλους που αφήνει ο Jean-Marc Janaillac μετά την αποχώρησή του. Η Επιτροπή Διορισμών και Διακυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να υποβάλει προτάσεις προς στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση. Η παρούσα, μεταβατική δομή διακυβέρνησης δεν προϋποθέτει ότι η μελλοντική διακυβέρνηση θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, και η οποία θα ολοκληρωθεί με το τέλος της μεταβατικής περιόδου μαζί με όλες τις σχετικές λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου:

  • Η Anne-Marie Couderc θα ενεργεί ως μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Air France-KLM.
  • Συστήνεται επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από τρία μέλη (Comité de Direction Collégiale – «CDC»).

Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τον Frédéric Gagey, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Air France-KLM, ο οποίος θα ενεργεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, τον Franck Terner, Διευθύνων Σύμβουλο της Air France, και τον Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλο της KLM, ενεργώντας και οι δύο ως Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Όλα αυτά τα μέλη θα συνεχίσουν και με τα τρέχοντα καθήκοντά τους. Ο Frédéric Gagey θα ενεργεί και ως εκπρόσωπος του CDC.

Οι αποφάσεις του CDC θα λαμβάνονται συλλογικά και από τα τρία μέλη του. Ο ρόλος του CDC θα είναι να εποπτεύει και να παρακολουθεί τις λειτουργίες του Ομίλου και να συντονίζει στρατηγικά θέματα μεταξύ του Ομίλου και των αεροπορικών του εταιρειών.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου στη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ομίλου κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Το Συμβούλιο τους ζητά να συνεχίσουν τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει με το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο της Air France-KLM, ένα έργο που θα παραδοθεί στη μελλοντική διακυβέρνηση του Ομίλου. Από την πλευρά μου θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της συνοχής καθ ‘όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε η Anne-Marie Couderc, μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Air FranceKLM  κατά τη μεταβατική περίοδο.

Σε ότι αφορά στην Air France:

  • Η Anne-Marie Couderc θα διοριστεί επίσης ως μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Air France.
  • Ο Franck Terner θα παραμείνει στη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Air France.

Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διένεξη στα εργασιακά στην Air France, το Διοικητικό Συμβούλιο της Air France-KLM επιβεβαιώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France δεν έχει νέα εντολή να λαμβάνει αποφάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την στρατηγική ανάπτυξης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου. Το ΔΣ γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Air France και ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση της εταιρείας στο τομέα των εργασιακών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ