©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχορηγήσεις για 7 ξενοδοχεία σε Κω, Ρόδο, Κέα, Κάρπαθο και Κόνιτσα

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Νέα σειρά αποφάσεων για υπαγωγή ξενοδοχειακών επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, υπογράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε απόφαση για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «RED BEACH SUITES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REDBEACHSUITES» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται στην «Ίδρυση
ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τριών (3*) αστέρων δυναμικότητας 10 δωματίων, 30 κλινών», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με1.049.200,04 €(ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.015.851,06 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 285.838,30 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KEA ISLANDS SUITES Ε.Ε.» με δ.τ. «KEA ISLANDS SUITES» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας δύο (2)
αστέρων το οποίο θα αναβαθμιστεί σε τρία (3) αστέρια, δυναμικότητας 10 δωματίων, 25 κλινών, στην θέση Άγιος Γεώργιος Κορησσίας στην Κέα», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 533.418,35 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 533.418,35 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 213.367,34 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στη Ρόδο

Ακόμη με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας σε τρία αστέρια (3*) με εκσυγχρονισμό 19 δωματίων σε πολυτελή , στο Δήμο Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 345.370,37€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 345.370,37€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 138.148,15€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «ANKO TOUR» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* (αστέρων) δυναμικότητας 32 δωματίων και 64 κλινών στο Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.901.841,68€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 2.892.834,65€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.157.133,86€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 12,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΜΟΩΠΗ ΝΥΜΦΕΣ – LUXURY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AMOOPI NYMFES LUXURY» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) δυναμικότητας 22 δωματίων – 44 κλινών στην περιοχή της Αμμοοπής, του Δημοτικού Διαμερίσματος Μενετών, του Δήμου Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.092.244,84€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.011.047,09 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με την μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 405.218,84€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,30 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «Το Γεφύρι» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται στονEκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου
τριών (3) αστέρων” στην Κόνιτσα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 689.005,50€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 661.978,55€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 364.088,20€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,10 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επιχορηγήσεις

Tagged

1 σχόλιο στο “Επιχορηγήσεις για 7 ξενοδοχεία σε Κω, Ρόδο, Κέα, Κάρπαθο και Κόνιτσα

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *