gea

GEA : Αντίθεση στο νομοσχέδιο για την πνευματική ιδιοκτησία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

“Το νομοσχέδιο για την πνευματική ιδιοκτησία  («Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»), κατατέθηκε επίσημα στη Βουλή την 4η Ιουλίου του 2016, αποσύρθηκε αιφνίδια και αντικαταστάθηκε από μια άλλη εκδοχή, γεμάτη με νέες διατάξεις, εντελώς αντίθετες από την οδηγία 2014/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία υποτίθεται ότι ενσωματώνει!!”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ο GEA, ο οποίος αποτελεί την οργανισμό στον οποίο συνέπραξαν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας GRAMMO, των τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ και των μουσικών ΑΠΟΛΛΩΝ.
Οι τρεις αυτοί οργανισμοί, μετά τη δημοσίευση του νόμου 3905/2010, ίδρυσαν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παρ. 1, 2 και 3 άρθρ. 49 ν. 2121/1993.
Ο οργανισμός αυτός ονομάζεται GEA (αρ.ΦΕΚ 3245/30.12.2011) από το αρχικό γράμμα των διακριτικών τίτλων των ιδρυτικών μελών/οργανισμών του ήτοι τους GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ ως Αστικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Είσπραξης των Συγγενικών Δικαιωμάτων των Παραγωγών, των Τραγουδιστών και των Μουσικών. Βλ. επίσης Καταστατικό GEA και Τροποποίηση καταστατικού GEA.

Επομένως, ο GEA μετά από την αποκλειστική σχετική ανάθεση από τα ιδρυτικά της μέλη/οργανισμούς, είναι ο μόνος αρμόδιος, να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής των συγγενικών δικαιωμάτων, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράτει την αμοιβή για τα συγγενικά δικαιώματα από τους χρήστες.

Αρμοδιότητες

Ο GEA έχει δύο αρμοδιότητες.

• Να χορηγεί άδειες σε χρήστες μουσικής εισπράττοντας τις οφειλόμενες αμοιβές.
• Να διανέμει τις αμοιβές στους οργανισμούς GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, οι οποίοι, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνοι για τη διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, παραγωγούς, τραγουδιστές και μουσικούς αντίστοιχα.

Το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του GEA ” Το αρχικό νομοσχέδιο, είχε σκοπό την εξασφάλιση ενός «υψηλού επίπεδου διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας» σχετικά με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και μάλιστα είχε προκύψει από δημόσια διαβούλευση, τόσο με τους ίδιους τους ΟΣΔ όσο και με συλλόγους χρηστών μουσικής.

Τι έγινε ξαφνικά και αποσύρθηκε το νομοσχέδιο;

Και κυρίως, γιατί αντικαταστάθηκε από ένα νομικό τερατούργημα;

Όπως στην επίλυση ενός μυστηρίου, έτσι κι εδώ η πρώτη ερώτηση είναι «ποιος επωφελείται» από τις αλλαγές που προέκυψαν.

Αρχικά, η Οδηγία εισήγαγε μια διάκριση μεταξύ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και άλλων Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης (π.χ. Ανώνυμες Εταιρείες), με σκοπό τον περιορισμό και τον έλεγχο των δεύτερων στην Ελλάδα.

Στο νέο υποτίθεται νομοσχέδιο, με προφανή παράβαση της Οδηγίας, οι Ανεξάρτητες Οντότητες αποκτούν όλα τα «δικαιώματα» των ΟΣΔ, χωρίς καμία από τις «υποχρεώσεις» τους.

Μπορούν για παράδειγμα να χορηγούν διασυνοριακές άδειες σε online services αλλά δεν υποχρεούνται σε έλεγχο από Εποπτικό Συμβούλιο εκλεγμένο από τους ίδιους τους δικαιούχους!

Ακόμα μεγαλύτερη πρωτοτυπία βέβαια είναι ότι επιτρέπεται η διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων από τέτοιες ανεξάρτητες οντότητες, ενώ τα συγγενικά δικαιώματα υπόκεινται εκ του νόμου σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.

Με πιο απλά λόγια, στο νέο νομοσχέδιο, ένα δικαίωμα που πρέπει να το διαχειρίζεται Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, μπορεί τελικά να το διαχειριστεί, για παράδειγμα, μια Ανώνυμη Εταιρεία!!!”.

Και καταλήγει : “Όσο καλή διάθεση και να έχει ένας αναγνώστης, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι αυτός που ευνοείται από αυτό το νομοσχέδιο είναι η μία και μοναδική στην Ελλάδα και τον κόσμο Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης – Ανώνυμη Εταιρεία. Μια οντότητα που θέλει να έχει τα τεκμήρια ενός Οργανισμού αλλά καμία υποχρέωσή του. Μια οντότητα που δε θέλει καν να υπόκειται σε έλεγχο, ο οποίος σε περίπτωση που αυτή είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό (π.χ. Κύπρος) δεν είναι καν εφικτός.

Μια ευρωπαϊκή οδηγία που ήρθε για να εξυγιάνει, τελικά καταλήγει να κάνει το αντίθετο; Το «υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας» θα μετατραπεί σε όφελος για Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης, για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρίες, εις βάρος των δικαιούχων Ελλήνων και ξένων, πνευματικού και συγγενικού δικαιώματος και φυσικά και των επιχειρήσεων που θέλουν να χρησιμοποιούν νόμιμα μουσική στους χώρους τους;

Θα υποκύψει και αυτήν τη φορά η Πολιτεία στα κερδοσκοπικά συμφέροντα;”.

Ερώτηση της ΝΔ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος μαζί με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ., βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, τονίζοντας τις απαράδεκτα ευνοϊκές διατάξεις στο σχέδιο νόμου για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι έχει ζητηθεί επανειλημμένως από το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, να μπει τάξη στο πεδίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές της Ν.Δ., το Υπουργείο Πολιτισμού είχε εκπονήσει και είχε θέσει στη διαβούλευση, από το Δεκέμβριο του 2015,  νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση προκειμένου να ενσωματώσει τη σχετική Οδηγία 2014/16 της ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο και να εξορθολογήσει τη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και των Ανεξάρτητων Οργανισμών Διαχείρισης (ΑΟΔ). Το αρχικό σχέδιο του νομοσχεδίου που είχε τεθεί στη διαβούλευση, ορθολογικοποιούσε το καθεστώς της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα, προέβλεπε διαδικασία συναπόφασης για τα αμοιβολόγια και εκσυγχρόνιζε τους κανόνες λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Παράλληλα, προέβλεπε ότι η ΑΕΠΙ θα συνέχιζε να λειτουργεί ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, όπως λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, με μηχανισμούς που θα διασφάλιζαν, ταυτόχρονα, τα δικαιώματα των δικαιούχων-μελών της.

Ωστόσο, αν και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2016, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή και, εν συνεχεία, αποσύρθηκε. Ακολούθησε νέα «επεξεργασία» του νομοσχεδίου και δόθηκε στη δημοσιότητα ένα αρκετά διαφορετικό σχέδιο. Η τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που έχει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες όχι μόνο δεν εξορθολογούν τη λειτουργία των ΟΣΔ, αλλά λειτουργούν προς όφελος συγκεκριμένου οργανισμού και ειδικότερα της ΑΕΠΙ.

Παράλληλα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό για να διερευνηθούν καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση στην ΑΕΠΙ. Επιπροσθέτως, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή, του Σ. Παππά, με ημερομηνία 22/5/2015 διαπιστώνει σωρεία παρανομιών κατά παρέκκλιση λογιστικών αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 377/26-07-2016 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού, σε απάντηση της από 6860/07-07-2016 ερώτησής μας, η «… ΑΕΠΙ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρεία προβάλλοντας διάφορες αιτιολογίες με συνέπεια την αντικειμενική αδυναμία διενέργειας του ως άνω ελέγχου…».

Καταλήγοντας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν  τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση από τον Ιανουάριο του 2016 και ζητούν να ενημερωθούν για ποιο λόγο το νομοσχέδιο ευνοεί έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος τελεί ακόμη υπό έλεγχο για ατασθαλίες και κακοδιαχείριση.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *