©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μπαράζ επιχορηγήσεων για νέα ξενοδοχεία και ανακαινίσεις | Σε Σαντορίνη, Νάξο, Σούνιο, Βόλο, Σέριφο, Λουτράκι, Καβάλα, Σύβοτα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Εννέα νέες αποφάσεις για υπαγωγή επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα, αλλά και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Συγκεκριμένα υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ «ΕΡΜΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ Μ. ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 20 δωματίων/79 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση “Μπουλουφάρδες” της Δημοτικής Ενότητας Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.584.460,65 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.584.460,65 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 1.316.892,13 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,28 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Νάξο

Ακόμη, εγκρίθηκε Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ELEGANT AVATON RESORT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ELEGANT AVATON RESORT ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 49 δωματίων/100 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10,
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση «Καμάρι Καμπου Αλυκό», Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.978.092,84 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.978.092,84 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.673.866,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 24,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

Στο Σούνιο

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «WHG ΣΟΥΝΙΟ MANAGEMENT Α.Ε.» με δ.τ. «WHG ΣΟΥΝΙΟ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 179 δωματίων/406 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Πούντα Ζέζα του Σουνίου, Δήμος Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 14.231.824,17 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 14.231.824,17 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 1.423.182,42 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 58,32 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στον Βόλο

Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΗΕ ATOMIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «THE ATOMIUM» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 38 δωματίων/76 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου
δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην οδό Αριστοτέλους αρ. 85, στο Ο.Τ.158, Δήμος Βόλου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.060.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.060.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.176.350,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Σέριφο

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης (Υπό Σύσταση) «ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 37 δωματίων/87 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Σερίφου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.664.239,64 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.482.783,42 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.795.613,37 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 10,08 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Λουτράκι

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «LOVIN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «LOVIN GREECE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 34 δωματίων/68 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση «Πευκάκι» της Δημοτικής Ενότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.798.731,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.686.492,60 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.419.299,65 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 16,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EASTMED REAL ESTATE 3  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASTMED REAL ESTATE 3 MON. A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ ́ κύκλος), όπως ισχύει,
που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό  ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων (3*), δυναμικότητας 41 δωματίων/94 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως Λουτρακίου, Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.500.436,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.500.436,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 1.225.152,60 €, ενώ οι  νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 11,67 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Καβάλα

Παράλληλα, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Τουριστική & Εμπορική ΙΚΕ» με δ.τ. «ΠΡΟΣ-ΗΛΙΟΝ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΚΑΒΑΛΑΣ» της Περιφέρειας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.049.052,10 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.038.380,36 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 399.426,44 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

Στα Σύβοτα

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΝΟΕΛ ΤΑΣΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΕΛ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν.4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 30 κλινών, στην Τοπική Κοινότητα Συβότων της Δ.Ε. Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας»(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 638.671,64 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 638.671,64 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 351.019,40 €, ενώ οι  νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged

1 σχόλιο στο “Μπαράζ επιχορηγήσεων για νέα ξενοδοχεία και ανακαινίσεις | Σε Σαντορίνη, Νάξο, Σούνιο, Βόλο, Σέριφο, Λουτράκι, Καβάλα, Σύβοτα

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *