©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέες αποφάσεις για επιχορηγήσεις σε επενδύσεις σε 6 ξενοδοχεία | Σε Χανιά, Κω, Ηγουμενίτσα, Άνδρο και Ζαγόρι

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Έξι νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και οι αρμόδιες Περιφέρειες. Τα νέα ξενοδοχεία θα γίνουν σε Χανιά, Κω, Ηγουμενίτσα, Άνδρο και Ζαγόρι.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Γ ΜΕΛΑΚΗΣ Χ ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας ξενοδοχείου 4* σε 307 κλίνες/129 δωμάτια με την κατασκευή δύο (2) νέων κτισμάτων σε γειτονικά όμορα οικόπεδα στην Αγία Μαρίνα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.975.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.975.000,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.252.125,00€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 19,08 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κω

Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης ξενοδοχειακής
μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 48 δωματίων/108 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Καρδάμαινα, της
Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.007.961,84 ευρώ και συνολικού
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.007.342,69 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 902.202,81 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Ζαγόρι

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ζαγορίου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. «The Ridge» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση μιας νέας παραδοσιακής ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 20 κλινών στη θέση “Πλησίον Δεξαμενής Άγιος Κωνσταντίνος” εντός του οικισμού της ΤΚ Τσεπελόβου, της ΔΕ Τύμφης, του Δήμου Ζαγορίου, της ΠΕ Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.244.548,87 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.244.548,87 € .

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 684.001,88 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Άνδρο

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΗ Ι.Κ.Ε» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην
«ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 82 κλινών / 27 δωματίων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Κυπρί Γαυρίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.502.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.502.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 980.560,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ηγουμενίτσα

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KARVOUNO HOTEL Μ.ΙΚΕ» με δ.τ. «KARVOUNO HOTEL» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.099.940,32 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.967.440,82 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.081.192,45 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 10,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην ίδια περιοχή εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΚΕ» με δ.τ. «» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων, δυναμικότητας 20 κλινών, (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 558.758,88 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 546.614,21 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 300.337,81 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *