Πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης από την Costa Navarino, σε όλες τις παραμέτρους λειτουργίας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Πάνω από 8% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της Costa Navarino, που ξεπερνά τα 850εκ. eυρώ έως σήμερα, έχει δοθεί σε υποδομές για το περιβάλλον, από το σχεδιασμό μέχρι και τη λειτουργία, καθώς δημιουργούνται υποδομές που διαφυλάσσουν και προβάλλουν το φυσικό πλούτο και την αυθεντική φυσιογνωμία της περιοχής.

Οι εγκαταστάσεις στην Costa Navarino, καλύπτουν έκταση μικρότερη σχεδόν από το μισό της επιτρεπόμενης από το νόμο (10% αντί 20% που προβλέπει ο νόμος), με περίπου το 90% της συνολικής έκτασης να καλύπτεται από φυσικό ή οργανωμένο πράσινο.

Πρωτοβουλίες και δράσεις

Ενδεικτικά ορισμένες από τις πρωτοβουλίες και δράσεις, είναι οι ακόλουθες:

  1. Κλιματική αλλαγή και Navarino Environmental Observatory

Το 2009 η ΤΕΜΕΣ δημιούργησε το Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την Ακαδημία Αθηνών. Το ΝΕΟ εστιάζει στην έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πλέον, το ΝΕΟ έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό κέντρο για τη σύγχρονη έρευνα (το έχουν επισκεφθεί πάνω από 1.800 φοιτητές, έχουν γίνει πάνω από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις), ενώ τα εκπαιδευτικά του προγράμματα συνδέονται στενά με την έρευνα που διεξάγεται στην περιοχή.

navarino

  1. Mείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Η Costa Navarino είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα που, σε συνεργασία με το WWF Ελλάδος, ξεκίνησε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για τον περιορισμό των αχρείαστων πλαστικών μιας χρήσης που σχετίζονται όχι μόνο με τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους επισκέπτες μας αλλά με τη συνολική λειτουργία του προορισμού. Μέρος της προσπάθειας αυτής είναι η συμμετοχή της ΤΕΜΕΣ ως μέλος στο Global Tourism Plastics Initiative, μια παγκόσμια πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών και του UNWTO για τη μείωση των αχρείαστων πλαστικών στον τουρισμό σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur. Η δράση αυτή για το 2022, οδήγησε σε μείωση κατά 38% των πλαστικών μιας χρήσης που σχετίζονται με τους επισκέπτες σε σύγκριση με το 2019 και συνολική μείωση κατά περισσότερους από 9 τόνους πλαστικών μιας χρήσης.

  1. Προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα ήταν προτεραιότητα για την ΤΕΜΕΣ ήδη από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάστηκε όλος ο παράκτιος φωτισμός των εγκαταστάσεων στο Navarino Dunes με τρόπο που να μην είναι ορατός από τη θάλασσα, ώστε αφενός να μην προκαλεί των αποπροσανατολισμό των νεοσσών όταν βγαίνουν από τη φωλιά και κατευθύνονται προς τη θάλασσα και αφετέρου να μην αποτρέπει τις χελώνες από το να βγουν στην παραλία για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Από το 2010, η ΤΕΜΕΣ, σε συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της καρέτα-καρέτα. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση των προσπαθειών για τη διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, με σημαντική αύξηση στον αριθμό φωλιών που για τα 4 τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2010 που ξεκίνησε το πρόγραμμα.

  1. Μείωση ενέργειας & εκπομπών ρύπων

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων μας για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που περιλαμβάνουν: ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μείωση της χρήσης LPG και χρήση ηλεκτρισμού αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας στα νέα ξενοδοχεία.
Σε συνέχεια αυτών των πρακτικών, έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις λειτουργικές εκπομπές ρύπων.

  1. Διαχείριση των υδατικών πόρων

Ένα από τα βασικά μέτρα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων ήταν η κατασκευή λιμνοδεξαμενών (αρκετά χρόνια πριν από τη λειτουργία) για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Costa Navarino, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα γήπεδα γκολφ, με τη χρήση μόνο επιφανειακών νερών από τους τοπικούς ποταμούς. Οι τρεις λιμνοδεξαμενές έχουν συνολική χωρητικότητα περίπου 1.180.000κ.μ., είναι πλήρως ενσωματωμένες στο φυσικό τοπίο και σήμερα καλύπτουν όλες τις αρδευτικές ανάγκες των εγκαταστάσεων της Costa Navarino, αντλώντας ποσότητα νερού κοντά στο 1% της απορροής των τοπικών ποταμών. Επίσης, εφαρμόζουμε μέτρα για την εξοικονόμηση νερού και τον έλεγχο της κατανάλωσης (π.χ. έλεγχος διαρροών, συστήματα βελτιστοποιημένης απόδοσης), ενώ χρησιμοποιούμε ένα ευρύ δίκτυο σταθμών παρακολούθησης και σημείων δειγματοληψίας, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και την παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων.

  1. Προστασία της βιοποικιλότητας

Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαιόδεντρων στην Ευρώπη, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φυσική ομορφιά του τόπου. Κατά τη φάση κατασκευής των έργων τα ελαιόδεντρα μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους υποδοχής όπου παραμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, υπό την παρακολούθηση ειδικής επιστημονικής ομάδας. Με την ολοκλήρωση των κατασκευών, τα δέντρα μεταφυτεύονται στην τελική τους θέση. Το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος προσεγγίζει το 100%, με περισσότερα από 6.900 ελαιόδεντρα να έχουν ήδη μεταφυτευτεί. Με στόχο την ανάδειξη και προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, εκτός από τα ελαιόδεντρα, μέχρι σήμερα στις εγκαταστάσεις μας έχουν φυτευτεί πάνω από 1.200.000 ενδημικά φυτά και θάμνοι.

  1. Διαχείριση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων της Costa Navarino βασίζεται στις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Στην Costa Navarino πραγματοποιείται ένα εκτενές πρόγραμμα ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση ανά κατηγορία (χαρτί, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, μαγειρικά έλαια, μέταλλα) σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης. Παράλληλα, οι ποσότητες ανακύκλωσης ανά είδος, καταγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.

  1. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Το Navarino Dunes σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε συμφωνία με τα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, διασφαλίζοντας την ήπια προσαρμογή στο τοπίο και την απρόσκοπτη θέα του ορίζοντα και των κορυφογραμμών. Επίσης, ο σχεδιασμός του Mandarin Oriental, Costa Navarino, ευθυγραμμίζεται με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού.

Με στόχο την ισορροπημένη σύνθεση αρχιτεκτονικής και φυσικού τοπίου, το resort περιλαμβάνει υπόσκαφες βίλες με πράσινες στέγες, που ενσωματώνονται στη φυσική τοπογραφία. Ο σχεδιασμός και ο προσανατολισμός των κτιρίων βελτιστοποιεί τη χρήση φυσικών στοιχείων, οδηγώντας σε συνολική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.costa navarino

Κοινωνία – Προστασία των αδέσποτων ζώων

Costa NavarinoΤέλος, στην Costa Navarino δημιουργήθηκε το Navarino Pet Community μαζί με εθελοντές εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα καταφύγιο που προσφέρει στέγη και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα ζώα, φιλοξενώντας περίπου 20 σκυλιά κατά μέσο όρο. Προωθείται η υιοθεσία τους, επισκέψεις στο καταφύγιο και δυνατότητα βόλτας των σκυλιών, ενώ υπάρχει μόνιμος υπάλληλος για την φροντίδα τους αλλά και εθελοντές. Όλα τα κατοικίδια είναι στειρωμένα, ελέγχονται συνεχώς από τον κτηνίατρο και τοποθετείται μικροτσίπ.

Μέσα από το Navarino Pet Community έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 250 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων, που έχουν βρει νέα σπίτια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *