“Σάρωσαν” τα ελληνικά και κυπριακά ξενοδοχεία στον δείκτη ικανοποίησης τον Μάιο | ΔΕΙΚΤΕΣ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστάτησαν στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Ισπανία με 85%, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ ακολουθούν η Ιταλία και η Τουρκία με 84% έκαστη, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 77%.

Δείκτες Ποιότητας Ελλάδας και ανταγωνιστών

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 91% και ακολουθούν η Κύπρος με 89% και η Ελλάδα με 86%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία με 83% και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 74%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 88%. Ακολουθεί η Τουρκία με 86% και η Κύπρος με 85%. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται η Ισπανία και Ελλάδα με 84% και στην τελευταία θέση η Γαλλία με 77%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κύπρος και η Τουρκία με 91% και στην τρίτη θέση η Ελλάδα με 90%. Ακολουθούν η Ισπανία με 89% και η Ιταλία με 88%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80%.
Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Ιταλία και η Κύπρος με 92%  και ακολουθεί η Ελλάδα με 90%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία και η Τουρκία με 89%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 81%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με υψηλό ποσοστό 93%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 92% και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 90%. Ακολουθούν η Ιταλία και η Ελλάδα με 89%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 87%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 87%. Ακολουθούν η Κύπρος με 84%, η Ελλάδα με 83% και η Ιταλία και η Ισπανία με 82% έκαστη.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών

Τον Μάιο του 2022 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα ήταν 87%. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 90%. Το GRΙ ήταν 89% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 87% για τα 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 86%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 96% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 87% και τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 86%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 85%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 89%. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 86% και τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 80%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 5 με 93% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 92%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων με 89%.
Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκoνται τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 92% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 90% και τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 89%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 92%, στη δεύτερη τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 91%. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων με 88% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 5 με 87% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 4 και 1-2 αστέρων με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 77%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων νησιωτικής Ελλάδας

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με GRI 90% και ακολουθεί η Κρήτη με 87%. Έπονται οι Ιόνιο Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 86% και το Βόρειο Αιγαίο με 85%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93% και ακολουθούν η Κρήτη με 89% και τα Δωδεκάνησα με 85%. Έπονται οι Ιόνιοι Νήσοι με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 80%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 94% και ακολουθούν η Κρήτη με 86% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 82%. Έπονται τα Δωδεκάνησα με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 79%.
Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 95% και ακολουθούν η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο με 91% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 89%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 88%.
Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 98% και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 93% και οι Ιόνιοι Νήσοι και η Κρήτη με 90%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 86%.
Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 95% και ακολουθούν η Κρήτη με 89%, τα Δωδεκάνησα με 88% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 87%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 85%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κρήτη με 85% και ακολουθούν οι Ιόνιοι Νήσοι με 84%. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 80%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Κυκλάδες με 69% και το Βόρειο Αιγαίο με 63%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 84%, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη και η Βαρκελώνη με 83%. Ακολουθούν η Αθήνα με 82%, η Μπολόνια και η Ρώμη με 81%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Σμύρνη με 79% και η Μασσαλία με 77%.

Στην κατηγορία σχέσης ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κωνσταντινούπολη με 92% και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 89% και η Ρώμη, η Αθήνα και η Σμύρνη με 84%. Έπονται με 82% η Μπολόνια και με 80% η Βαρκελώνη, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται
η Μασσαλία με 74%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 90% και ακολουθούν η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη με 88%. Έπονται η Μπολόνια και η Βαρκελώνη με 86%, η Σμύρνη με 85% και η Αθήνα με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 77%.
Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 94%, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη με 93% και ακολουθεί η Βαρκελώνη με 89%. Έπονται η Ρώμη με 88%, η Σμύρνη με 87% και η Μπολόνια και η Αθήνα με 86%, ενώ στην τελευταία
θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 80%.
Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη με 93%, στη δεύτερη θέση με 92% η Ρώμη και στην τρίτη θέση η Μπολόνια και η Θεσσαλονίκη με 91%. Ακολουθούν η Βαρκελώνη με 90% και η Σμύρνη με 85%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 81%.
Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 96%, στη δεύτερη θέση η Κωνσταντινούπολη με 95% και στην τρίτη θέση η Αθήνα και η Βαρκελώνη με 91%. Ακολουθούν η Σμύρνη και η Μπολόνια με 90% και η Ρώμη με 89%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 87%.
Στην κατηγορία φαγητού ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 88%, στη δεύτερη θέση η Σμύρνη με 86% και στην τρίτη θέση η Ρώμη 83%. Ακολουθούν η Βαρκελώνη με 82% και η Μπολόνια με 77%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Μυκόνου-Σαντορίνης και ανταγωνιστικών “premium” προορισμών

Η Μύκονος κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (92%) έναντι όλων των προορισμών. Ακολουθούν Σαντορίνη (90%), Σαιν Τροπέ (87%), Σαρδηνία και Ίμπιζα (86%).

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 94% και ακολουθούν η Σαντορίνη με 91% και το Σαιντ Τροπέ με 86%. Έπεται η Σαρδηνία με 85% και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 84%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 99% και ακολουθούν η Σαντορίνη, το Σαιντ Τροπέ και η Σαρδηνία με 89%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 83%.
Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 96% και ακολουθούν η Σαντορίνη με 93% και το Σαιντ Τροπέ με 91%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται η Σαρδηνία και η Ίμπιζα με 88%.
Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Μύκονος με 99% και ακολουθούν η Σαντορίνη και η Σαρδηνία με 93% και το Σαιντ Τροπέ με 92%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 88%.
Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Μύκονος με 95% και ακολουθεί η Σαντορίνη με 94%. Έπονται το Σαιντ Τροπέ με 93% και η Σαρδηνία με 91%, αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 88%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαρδηνία με 80%. Ακολουθούν χαμηλότερα η Ίμπιζα με 79% και η Σαντορίνη με
69%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών “Ήλιος & Θάλασσα”

Η Νάξος συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 89% και ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πάρος με 87%, η Ζάκυνθος με 86%, η Κως και η Ρόδος με 85% και η Κέρκυρα με 84%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νάξος με 99%, στη δεύτερη θέση η Πάρος με 94% και στην τρίτη θέση η Χαλκιδική με 88%. Ακολουθούν η Ρόδος με 86%, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος με 85% και την τελευταία θέση η Κως με 79%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πάρος με 97%, στη δεύτερη θέση η Ζάκυνθος με 87% και στην τρίτη θέση η Χαλκιδική με 85%. Ακολουθούν η Ρόδος με 83% και η Κως με 81%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κέρκυρα με 78%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νάξος με 99%, στη δεύτερη θέση η Πάρος με 93% και στην τρίτη θέση η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χαλκιδική με 89%. Ακολουθούν η Κέρκυρα με 88% και η Κως με 87%.
Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζάκυνθος με 94%, στη δεύτερη θέση η Ρόδος με 93% και στην τρίτη θέση η Χαλκιδική με 90%. Ακολουθεί η Κέρκυρα με 84% και στην τελευταία θέση η Κως με 82%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νάξος με 99% και στη δεύτερη θέση η Πάρος με 96%. Ακολουθούν η Ζάκυνθος με 89% και η Ρόδος και η Χαλκιδική με 88% και η Κέρκυρα με 87%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κως με 85%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 86% και ακολουθούν η Ρόδος και η Κως με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα με 80%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων ανταγωνιστικών μαζικών προορισμών “Ήλιος & Θάλασσα”

Το Μπόντρουμ συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 88% και ακολουθούν η Μαρμπέγια και η Ίστρια με 86%, η Μαγιόρκα και η Αττάλεια με 85% και το Ρίμινι με 82%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μπόντρουμ με 93% και στη δεύτερη θέση η Αττάλεια με 90%. Ακολουθούν το Ρίμινι με 89% και η Μαγιόρκα και η Ίστρια με 86% και 85%, αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με 86%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται η Μαρμπέγια με 89% και στη δεύτερη θέση το Ρίμινι με 88%. Ακολουθούν το Μπόντρουμ και η Αττάλεια με 86% και η Μαγιόρκα με 83%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 78%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται το Ρίμινι, η Μαρμπέγια και το Μπόντρουμ με 92%. Ακολουθούν η Μαγιόρκα με 90%, η Αττάλεια με 89% και η Μαγιόρκα με 83%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 85%.
Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 94%, στη δεύτερη θέση η Μαρμπέγια με 91% και στην τρίτη θέση η Μαγιόρκα με 89%. Ακολουθούν η Ίστρια και η Αττάλεια με 88%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Μπόντρουμ με 86%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι και το Μπόντρουμ με 94%, στη δεύτερη θέση η Αττάλεια με 92% και στην τρίτη θέση η Μαρμπέγια με 91%. Ακολουθεί η Μαγιόρκα με 90% και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 89%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 92%, στη δεύτερη θέση το Μπόντρουμ, η Μαρμπέγια και η Αττάλεια με 87%, ενώ στην τελευταία θέση συναντώνται η Ίστρια και η Μαγιόρκα με 83%,.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων νησιωτικής Ελλάδας

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με GRI 90% και ακολουθεί η Κρήτη με 87%. Έπονται οι Ιόνιο Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 86% και το Βόρειο Αιγαίο με 85%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93% και ακολουθούν η Κρήτη με 89% και τα Δωδεκάνησα με 85%. Έπονται οι Ιόνιοι Νήσοι με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 80%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 94% και ακολουθούν η Κρήτη με 86% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 82%. Έπονται τα Δωδεκάνησα με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 79%.
Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 95% και ακολουθούν η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο με 91% αντίστοιχα και οι Ιόνιοι Νήσοι με 89%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 88%.
Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 98% και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 93% και οι Ιόνιοι Νήσοι και η Κρήτη με 90%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 86%.
Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 95% και ακολουθούν η Κρήτη με 89%, τα Δωδεκάνησα με 88% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 87%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 85%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κρήτη με 85% και ακολουθούν οι Ιόνιοι Νήσοι με 84%. Έπονται τα Δωδεκάνησα με 80%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Κυκλάδες με 69% και το Βόρειο Αιγαίο με 63%, αντίστροιχα.

 

Tagged

1 σχόλιο στο ““Σάρωσαν” τα ελληνικά και κυπριακά ξενοδοχεία στον δείκτη ικανοποίησης τον Μάιο | ΔΕΙΚΤΕΣ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *