Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των ομολογιών της AUTOHELLAS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των ομολογιών της AUTOHELLAS, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανέρχονται σε €200 εκατ., ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €4,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν στο καθαρό ποσό των περίπου €195,4 εκατ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(i) Ποσό €100 εκατ. θα διατεθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εκδότρια θα διαθέσει:
α) Ποσό έως €65 εκατ. στην ALPHA Τράπεζα Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 17.1.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
β) Ποσό έως €15 εκατ. στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 7.4.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
γ) Ποσό έως €20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου της 29.6.2022 της Εταιρείας,
(ii) Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης,
(iii) Ποσό περίπου €39,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας. Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 23.01.2024.

Σήμερα 24 Ιανουαρίου 2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 200.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑΑ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΤΟΕΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «OTOELB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *