aegean
Οι κ.κ. Δημήτρης Γερογιάννης και Ευτύχιος Βασιλάκης

AEGEAN: Προς κερδοφορία το 2022, πρώτη φορά μετά την πανδημία | Δ. Γερογιάννης: Πληρότητες στα επίπεδα του 2019

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νότα αισιοδοξίας για την πορεία της εταιρίας αλλά και την τουριστική περίοδο για την Ελλάδα, εξέπεμψαν στην χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της AEGEAN ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης και ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Γερογιάννης, καθώς όπως τόνισαν τόσο οι πληρότητες, όσο και οι προ-κρατήσεις καταδεικνύουν μεγάλη δυναμική που “παραπέμπει” κυμαίνονται στα προ-πανδημίας επίπεδα.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, “…Οι πληρότητες σήμερα προσεγγίζουν τα προ-πανδημίας επίπεδα, η επιβατική κίνηση κυμαίνεται σε επίπεδα περίπου 10% χαμηλότερα από το 2019, διατηρείται η καλή πορεία των προ-κρατήσεων, ενώ επιπρόσθετα βελτίωση σημειώνεται και στα έσοδα ανά πτήση”.

Αναφορικά με την παραλαβή των νέων αεροσκαφών, τονίστηκαν τα εξής: “…επιταχύναμε την επένδυση σε νέα αεροσκάφη, αναπροσαρμόζοντας τις άμεσες παραδόσεις για τα επόμενα δύο έτη, στα πλαίσια της όσο το δυνατόν αμεσότερης εκμετάλλευσης των σημαντικών πλεονεκτημάτων των νέων αεροσκαφών. Το 2021 συμφωνήσαμε επιπρόσθετα και την αναδιάρθρωση του στόλου ελικοφόρων αεροσκαφών, εισάγοντας νέο τύπο αεροσκαφών στο στόλο μας (ATR-72) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης και συντήρησης”.

Η τοποθέτηση Γερογιάννη

Η τοποθέτηση του CEO της AEGEAN, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2022, έχει ως ακολούθως:

“Η πανδημία συνέχισε να επηρεάζει τον κλάδο μας και την AEGEAN και το 2021. Το επιχειρησιακό περιβάλλον παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, με τα τέσσερα τρίμηνα του έτους να εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ξεκινήσαμε το 2021, λόγω του νέου κύματος της πανδημίας που επικρατούσε ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2020, με πολύ χαμηλό πτητικό έργο, μικρότερο του 40% σε πτήσεις σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα.
Από τον Ιούνιο και ύστερα με την σταδιακή άρση των περιορισμών και την εξομάλυνση των συνθηκών, επαναφέραμε σταδιακά το πτητικό μας έργο, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, απέχοντας όμως σημαντικά από τα προ-πανδημίας επίπεδα.
Την καλοκαιρινή περίοδο του 2021 παρά τον έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι κύριοι ανταγωνιστές μας αύξησαν σημαντικά τις προσφερόμενες θέσεις προς την χώρα, καταφέραμε να ανακτήσουμε το 65% περίπου της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το 2019 προσφέροντας το 78% της πτητικής της δραστηριότητας (σε αριθμό πτήσεων), επίσης σε σχέση με το 2019.

Το τρίτο τρίμηνο του 2021 είναι και το πρώτο τρίμηνο από την έναρξη της πανδημίας που η AEGEAN κατέγραψε οργανική κερδοφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των συνολικών πωλήσεων για το έτος πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Η νέα παραλλαγή Όμικρον, που οδήγησε στην επαναφορά νέων περιοριστικών μέτρων, επηρέασε εκ νέου τη δραστηριότητα και τη ζήτηση το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Όπως αναλύεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχετε στη διάθεσή σας, το 2021:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 62% σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε €674,8 εκατ., αλλά έφτασε μόλις το 52% του συνολικού κύκλου εργασιών του 2019.
Οι Ζημίες προ φόρων σε οργανική συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €72,5 εκατ., σημαντικά περιορισμένες από Ζημίες προ φόρων ύψους €296,8 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μη οργανικά έσοδα (δηλαδή τα συνολικά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €63,2 εκατ., – το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και η πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών) οι Ζημίες προ Φόρων ανήλθαν σε €9,3 εκατ. το 2021, ενώ ο Όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €5,1 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε € 474,4 εκατ.

Καθ’ όλη τη χρονιά δουλέψαμε με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς για να διασφαλίσουμε τις συνθήκες επανόδου σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Το 2021 η AEGEAN πέρα από την αποτελεσματική αξιοποίηση του δικτύου και του στόλου όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, ενίσχυσε την κεφαλαιακή της επάρκεια και υπήρξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη διαχείριση του κόστους της.

Επιπλέον επιταχύναμε την επένδυση σε νέα αεροσκάφη, αναπροσαρμόζοντας τις άμεσες παραδόσεις για τα επόμενα δύο έτη, στα πλαίσια της όσο το δυνατόν αμεσότερης εκμετάλλευσης των σημαντικών πλεονεκτημάτων των νέων αεροσκαφών. Το 2021 συμφωνήσαμε επιπρόσθετα και την αναδιάρθρωση του στόλου ελικοφόρων αεροσκαφών, εισάγοντας νέο τύπο αεροσκαφών στο στόλο μας (ATR-72) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης και συντήρησης.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια εργαστήκαμε συστηματικά και με δημιουργικότητα για να προετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα για την εταιρεία και για τους επιβάτες μας. Αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας και εξελίξαμε την ταξιδιωτική εμπειρία, προσφέροντας νέες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιβατών μας. Επενδύσαμε στη τεχνολογία, προσθέτοντας το WiFi στις πτήσεις μας, αναβαθμίσαμε το business lounge στη Θεσσαλονίκη και δημιουργήσαμε το νέο lounge στην extra Schengen περιοχή του αεροδρομίου της Αθήνας, με μοντέρνα αισθητική και έντονα στοιχεία ελληνικότητας στον σχεδιασμό τους.

Οι στέρεες βάσεις, η προσαρμοστικότητα και η αντοχή που επιδείξαμε στη διαχείριση και αυτής της κρίσης, οι επιδόσεις και η επάρκεια χρηματοοικονομικής ρευστότητας αλλά και ο επαγγελματισμός και οι δυνατότητες των εργαζομένων του Ομίλου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα και επιτρέπουν τη δυναμική ανάπτυξη για τον Όμιλο.

Μετά από δύο χρόνια προκλήσεων, το 2022 έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε νωρίς τη δραστηριότητά μας για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η επιβατική κίνηση στην Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη, μια δυναμική που σημειώνεται και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα η χώρα μας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανάκαμψης τόσο αναφορικά με τη ζήτηση από τους καταναλωτές αλλά και σαν ενδιαφέρον από τις αεροπορικές εταιρείες. Η σημαντική πρόοδος που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης, καθιέρωσε τη χώρα μας σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή brand. Συνεπώς, σε συνδυασμό με την διάθεση του κόσμου να ταξιδέψει, η ζήτηση για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στην ΑEGEAN οι θετικές τάσεις άρχισαν να σημειώνονται από τον Απρίλιο του 2022, που ήταν και ο πρώτος μήνας που ξεπεράσαμε σε εισπράξεις (ήτοι πωλήσεις για μελλοντικά ταξίδια) τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Εν συνεχεία τον Μάιο μεταφέραμε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες, ενώ και ο Ιούνιος συνέχισε το ίδιο δυναμικά μεταφέροντας 1,3 εκατομμύρια επιβάτες. Οι πληρότητες σήμερα προσεγγίζουν τα προ-πανδημίας επίπεδα, η επιβατική κίνηση κυμαίνεται σε επίπεδα περίπου 10% χαμηλότερα από το 2019, διατηρείται η καλή πορεία των προ-κρατήσεων, ενώ επιπρόσθετα βελτίωση σημειώνεται και στα έσοδα ανά πτήση.

Για την καλοκαιρινή περίοδο συνεχίζουμε τη σταδιακή επαναφορά χωρητικότητας προσθέτοντας νέους προορισμούς και αυξημένες συχνότητες σύνδεσης στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια για διαφοροποίηση και διάχυση του τουριστικού προϊόντος σε περισσότερες περιοχές ενώ επενδύουμε και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Από την άλλη μεριά όμως αδιαμφισβήτητα η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η σημαντική ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ επηρεάζει σημαντικά το κόστος μας.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός, το υψηλό κόστος ενέργειας και η όποια επίδραση τους στην καταναλωτική εμπιστοσύνη συμβάλουν στον γενικότερο περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Ωστόσο οι διεθνείς κρατήσεις δείχνουν υψηλή ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό, μία θετική τάση που αναμένεται να διαρκέσει σε όλη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό αποδεικνύουν και οι συντελεστές πληρότητας στην Ευρώπη που εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι.

Στόχος μας είναι το 2022 να είναι μια χρονιά με νέες υπηρεσίες και περισσότερες επιλογές για τους επιβάτες μας, αλλά και η πρώτη κερδοφόρα χρήση μετά την πανδημία.
Αδιαμφισβήτητα όμως, μέσα σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο οι γεωπολιτικές ισορροπίες έχουν διαταραχθεί, το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί, και οι πληθωριστικές πιέσεις να επιδρούν στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η εγρήγορση, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα παραμένουν προτεραιότητες”.

Tagged

1 σχόλιο στο “AEGEAN: Προς κερδοφορία το 2022, πρώτη φορά μετά την πανδημία | Δ. Γερογιάννης: Πληρότητες στα επίπεδα του 2019

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *