money tourism photo
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτή είναι η νέα Τοπική Κλαδική ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου|ΚΕΙΜΕΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το money-tourism.gr, δημοσίευσε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ χθες την είδηση της υπογραφής τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία προχώρησαν η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και το Σωματείο  Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

Η ΣΣΕ που υπογράφηκε στις 22 Μαρτίου, είναι τριετούς διάρκειας, με αυξήσεις 4% για 2020 και 2021 και 1% για το 2022 και έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης.

Σήμερα, δημοσιεύουμε αυτούσια την ΣΣΕ, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει.

Η σύμβαση

Η σύμβαση έχει ως εξής:

“Στην Ρόδο σήμερα, την 22α Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός μεν,
01)    Εμµανουήλ  Γ.  Μαρκόπουλος,  Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων  Ρόδου, 02)Παναγιώτης Γ. Ιωαννίδης, A’ Αντιπρόεδρος, 03) Νικόλαος Α. Καντής B’ Αντιπρόεδρος και 04) Κωνσταντίνος Ι. Μηνέττος, Γενικός Γραµµατέας, άπαντες νομίµως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων τηςΈνωσης Ξενοδόχων Ρόδου, και αφετέρου δε,
01) Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος του Σωματείου  Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, 02) Αναστάσιος Ψαροµπάς, Αντιπρόεδρος 03) Γεώργιος Καντής, Γενικός Γραμµατέας και 04) Χρήστος Ανθούλας Ταμίας, άπαντες νόμιµα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τηςπαρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Συμβασης Εργασίας,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά, τα ακόλουθα:

Άρθρο 01. Αντικείµενο – Πεδίο εφαρμογής και Περίοδος Ισχύος

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και σε γειτονικά νησιά μέλη της Ε.Ξ.Ρ. (π.χ. Σύμη, Καστελόριζο, κλπ), με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού και κάµπινγκ κ.λπ, για την χρονική περίοδο από την 22η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεµβρίου 2022.

Άρθρο 02. Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα Σύµβαση θα αποκαλούνται εφ, εξής και ξενοδοχούπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A”:

Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός A’, νυκτοθυρωρός A’, μπουφετζής A’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, προϊστάµενος κρατήσεων, μάγειρας A’, ζαχαροπλάστης A’, και αρτοποιός A’.

primagel
adv

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B’:

Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, προϊστάµενος αποθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός B’, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), μπάρμαν  γµπαρµέιντ, ασηµοκέρηδες, μάγειρας B’, ζαχαροπλάστης B’, τεµαχιστής κρεάτων και αρτοποιός B’.  Επίσης, με την προυπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, ο  ταμπλίστες οι μαινκουραντιέ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ  ή  εστιατορίου  ή  μπαρ  ή  ορόφων ή  λινοθήκης, καµαριέρες,  γκρουµ,  ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυρ1έρης, µάγειρας Γ,, βοηθός ζαχαροπλάστη και βοηθός τεμαχιστή κρεάτων και βοηθός αρτοποιού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ :

Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, µανταρίστρια, λαντζιέρης, γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι κουζίνας, η/ο λουτρονόμος, ναυαγοσώστες και διασώστες κολυµβητικών δεξαμενών & παραλίας καθώς και γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι χώρων περί αυτές, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών.

Άρθρο 03. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ηµερομίσθια:

  1. Οι µικτοί βασικοί µηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαµορφώνονται για τα έτη 2020 και 2021, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  A.:     906,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Β.:    886,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ.:     869,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ.:     830,00 Ευρώ

Οι παραπάνω Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί επί πλέον των προβλεποµένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήµερη (5) εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη (8) ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται µε το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού µηνιαίου µισθού και των επιδοµάτων, που δικαιούται να λαµβάνει ο εργαζόμενος.

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από την 01η Ιουλίου 2022 κατά ποσοστό συν ένα τοις εκατό (+1%), και διαµορφώνονται από την 01η Ιουλίου 2022, ως εξής:

KATHFOPIA A. : 915,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. : 895,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. : 878,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A.: 838,00 Ευρώ

02. Το µεικτό ημεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόµενων προς εξυπηρέτηση επισημ”ωνήαπλων γευµάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:

Α’ Σερβιτόροι 59,00 Ευρώ
Β΄ Βοηθοί 49,00 Ευρώ

Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

  1. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ Κατηγορίας προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό(+20%).

04.Ώς προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

05.Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων αποκλειστικά για την Κατηγορία Δ’ του Άρθρου 03 της παρούσας, που εμπίπτουν στην παρούσα ΣΣΕ 05.Α)έως ότου να συμπληρώσουν την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, 05.Β) είτε ως ότου οι εργαζόμενοι αυτοί να συμπληρώσουν δέκα πέντε (15) μήνες προϋπηρεσίας στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα(ή επιχείρηση ή όμιλο, αν έχει περισσότερες από μία ξενοδοχειακή μονάδα) τότε οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί τους θα είναι ίσοι με τις αποδοχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε πλέον δεκατρία τοις εκατό(+13%) ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητα τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί  να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Είναι σαφές ότι μετά τούτων, όποιο συμπληρωθεί πρώτο, αμέσως ισχύει πλήρως ο βασικός μηνιαίος μισθός της κατηγορίας Δ. επιπλέον όλων των προβλεπόμενων επιδομάτων. Όλα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρούσας παραγράφου.

06.Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις για αυτό το δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί : α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) , ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ)η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με το νόμο. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης ( Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) του εργαζομένου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ερωτήσει εγγράφως τον εργοδότη του, μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου από την 25η Μαρτίου και μετά, εκάστου έτους, και ο εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει για τις προθέσεις του, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου το αργότερο εντός πέντε(5) ημερών, σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου, έκαστου.Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.Η πρόσληψη και τα μετά από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 08 του νόμου 1346/1983.

07.Στους μαιτρ, σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων που λόγω ειδικών συνθηκών εργάζονται με διακεκομμένο(σπαστό) ωράριο χορηγείται επίδομα συν πέντε τοις εκατό(+5%), αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2022. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν  εργαστούν με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούμενοι διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους τους.

Άρθρο 04. Επίδομα προϋπηρεσίας

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ήτοι από την 22η Μαρτίου 2020, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 στο ποσό των 5,00 Ευρώ

Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνο ο χρόνος παροχής πραγματικής  εργασίας του εργαζομένου, σε οποιοδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού  αφορά αποκλειστικά και μόνο τον καθορισμό του Επιδόματος Προϋπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 04, της υπ. Αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ.

Άρθρο. 05 ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τον τουρισμό της Ρόδου η ανάγκη επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη αύξηση των ειδικών συντελεστών Φ.Π.Α. της Ρόδου, όσο και στην ενδυνάμωση της απασχόλησης συμφωνούν τα εξής:

01.Επίδομα  εποχιακής απασχόλησης

Τα μέρη συμφωνούν το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος εποχικής απασχόλησης θα είναι 12,8%, υπολογιζόμενο στο άθροισμα του βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας.

Το επίδομα εποχιακής απασχόλησης καταβάλλεται στους  εργαζόμενους, εποχιακά για κάθε μήνα απασχόλησής τους, κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020, και από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου για τα έτη 2021 και 2022. Το συγκεκριμένο επίδομα δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σε αυτές και καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα.

  1. Απασχόληση προσωπικού μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου

Η εποχιακή επιχείρηση η οποία θα αποφασίσει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της δικαιούται να ζητήσει από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων της να συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτή και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Η επιλογή των εργαζομένων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα της κάθε επιχείρησης. Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί το αίτημα αυτό της επιχείρησης, χωρίς η άρνηση του αυτή να συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναπρόσληψης για την επόμενη τουριστική περίοδο, το οποίο δικαιούται να ασκεί σύμφωνα με τις οικίες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. Σημειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των Συμβάσεων Εργασίας του υπόλοιπου εποχικού προσωπικού της επιχείρησης.

Άρθρο 06 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:α) Καθαριστές των κοινόχρηστων χώρων. β) Εργαζόμενους στα πλυντήρια καιγ) Στους λουτρονόμους και στους προϊσταμένους ιατρών και βοηθούς ιατρών.Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%) επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ’ εξαίρεση διότι ήδη το λαμβάνουν από τις ΣΣΕ που τους κάλυπταν μέχρι 31/12 1991.Οι εκπρόσωποι της Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόματος, που ισχύει για τους λοιπούς τους μισθωτούς.

Άρθρο 07 επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώσουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί των βασικών μισθών των εργαζομένων. Σε όσους εργαζόμενους λαμβάνουν πλήρη διατροφή(τρία (3) γεύματα) αφαιρεί ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, επί του βασικού μισθού των εργαζομένων

Άρθρο 08. Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

 8.1 τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ΄ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφόσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ’ όλην τη διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

 8.2 Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήματα δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του. Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατρείς (13) ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής η τμήματος αυτής, μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

Το Άρθρο 06 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996- 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνη συνεχή απασχόληση», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης  των προϋποθέσεων για τη λήψης άδειας.

Τα Δώρα εορτών Πάσχα και  Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται σ τους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Άρθρο 09 εργασία κατά την έκτη(6η) και έβδομη(7η) ημέρα της εβδομάδας

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδομη μέρα της εβδομάδας δηλαδή τη μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσης τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσης τους, για μεν την έκτη μέρα τους οφείλεται αποζημίωση ύψους ενός ημερομισθίου, για δε την έβδομη ημέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αμοιβή της τάξεως του 75% ημερομισθίου τους και μία μέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αμοιβή ένα(1) ημερομίσθιο, όπως ο μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της έκτης(06ης) και έβδομης(07ης)   ημέρας για τους επί πενθημέρω (05) εργαζόμενους.

Η εργασία κατά την έκτη(6η) και την έβδομη (7η) μέρα κάθε εβδομάδας εφόσον προκύψει αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών.

Σε καμία λοιπόν περίπτωση εργασία τους κατά τις μέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας- το οποίο εξακολουθεί και ισχύει- αφού όποτε συμβαίνει αυτό γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμπεφωνημένου(05) πενθημέρου.

Η επιλογή αυτή των εργαζομένων που τυχόν να εργαστούν κατά την έκτη ή έβδομη μέρα της εβδομάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 Άρθρο 10 συνδικαλιστική άδεια

Ο πρόεδρος του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εργατικού κέντρου Ρόδου δικαιούται συνδικαλιστική άδεια μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος.

Ο γενικός γραμματέας, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια εφόσον απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 300 κλινών, μέχρι δέκα (10) ημέρες έκαστος κατά ημερολογιακό έτος. Άπαντες οι παραπάνω ασφαλίζονται και αμείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας.

Άρθρο 11 Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστης  θερινής τουριστικής περιόδου(σεζόν) από τους μισθωτούς που υπάγονται στις τέσσερις κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας, πόσο αξίας είκοσι (20) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου του οποίου είναι μέλη.

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποιοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου με ταυτόχρονη κοινοποίησης της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος του.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.

Το  παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παρακράτηση σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και αποκλειστική ευθύνη του, το Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί  με δήλωσή του εγγράφως στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση συγκεκριμένης απόφασης, του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.

Την δήλωσή του αυτή το σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

Άρθρο 12. Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο από εν ισχύι: α)νόμους, β) διατάγματα, γ)υπουργικές αποφάσεις, δ)διαιτητικές αποφάσεις, ε) εσωτερικούς κανονισμούς, στ)έθιμα ή ζ)ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της προηγούμενης ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την παρούσα.

Άρθρο 13. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από  σήμερα ,την 22η Μαρτίου 2020″.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *