©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχορήγηση για μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στην Κω | 9 νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Παρνασσό, Ιωάννινα και Χανιά

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Εννιά νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Κω, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Παρνασσό, Ιωάννινα και Χανιά.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 231 δωματίων / 483 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην θέση ΠΕΔΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ (ΠΑΧΕΙΑ ΟΡΓΙΑ), της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 14.998.033,81 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 14.998.033,81 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.099.724,73 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 60,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στα Ιόνια

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΕΣ  ΜΟΝ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου “SUNGATE” (πρώην ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ) και επέκτασή του με αναβάθμιση σε 3*** στο δήμο Κέρκυρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.401.445,45 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.401.445,45 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 442.155,32 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”  με δ.τ.
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΚΚΑΣ»
στο
καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου “ΠΑΛΛΑΣ” με αναβάθμιση σε 4*** στο δήμο Κέρκυρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.150.000 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.150.000 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 362.250 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ν. ΚΑΤΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ» (υπό σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 3***, στο δήμο Κέρκυρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 710.200,91 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 710.200,91 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 224.063,28 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με δ.τ. «HOTEL PARK Α.Ξ.Σ.Δ.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 3***, στο δήμο Ζακύνθου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.733.539,94 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.693.510,16 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 533.455,70 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Μ.ΙΚΕ” στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 3***, στο δήμο Ζακύνθου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.106.221,34 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με ε 1.042.346,96 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 330.684,29 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΙΑ PALAZZO O.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (E ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας “ELIA PLATANIAS” κατηγορίας 3*** δυναμικότητας 27 Δωματίων-Διαμερισμάτων 72 Κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) εντός του οικισμού Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά του Νομού Χανίων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 644.875,80 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 644.875,80 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 203.135,88 € , ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στον Παρνασσό

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PARNASSOS RESORT HOTEL ΜΟΝ.ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) με δ.τ. «PARNASSOS RESORT» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση τουριστικού
καταλύματος, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 64 δωματίων / 144 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Δόκανο Επταλόφου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.242.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.242.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.811.400,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 27,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στα Ιωάννινα

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «DEA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEA IΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.282.401,97 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.282.401,97 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 493.724,76 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged

1 σχόλιο στο “Επιχορήγηση για μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στην Κω | 9 νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Παρνασσό, Ιωάννινα και Χανιά

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *