vroutsis

Νέα ρύθμιση εισφορών σε 12 ή 24 δόσεις αναγγέλει ο Γιάννης Βρούτσης | ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάταξη θα προσθέσει ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης στο Νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα για ρύθμιση σε πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις εισφορές που η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί λόγω κορονοιού.

Παράλληλα, με τη διάταξη αυτή θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη με την οποία θα δίνεται η ευκαιρία σε όσους από τους ανωτέρω απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, να επανενταχθούν χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες αρκεί να καταβάλουν την δόση Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η διάταξη αυτή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιοποίησε ο Γιάννης Βρούτσης, αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες που λόγω της πανδημίας Covid-19 είτε δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με συνέπεια σε παλαιότερες ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους οφειλών είτε εμφανίζουν αδυναμίες καταβολής των τρεχουσών οφειλών.

Παράλληλα, με την αντίστοιχη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές οφειλές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας για τους οφειλέτες και δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις εν μέσω των πρωτόγνωρων οικονομικών συνθηκών που βιώνουν λόγω της πανδημίας να επανενταχθούν και τα ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Οι διατάξεις

Οι διατάξεις έχουν ως εξής:

“Άρθρο 21

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

 1. Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19- σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)και του άρθρο 55 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄104)- δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.
 2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Κατ΄ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
 3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ.1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνονται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ΄ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.
 4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 5. Το ελάχιστο ποσόν μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
 6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.
 7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
 8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) δυνατότητα χορήγησης απο­δεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

β) στις επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

 1. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

β) την μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

γ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι 31/07/2021.

11.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ.10 και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 22

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού

 1. Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, – σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρο 23 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)  και του άρθρου 11 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 5 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4690/2020 (Α΄104)-, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης”.
ksd ρύθμιση
adv

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *