pnevmatika

Νέο επεισόδιο στο σήριαλ των Πνευματικών Δικαιωμάτων|ΜΕΝΔΩΝΗ: Θα πάμε σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αναφορικά λοιπόν με το ζήτημα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, το οποίο ταλανίζει και τον τουριστικό – ξενοδοχειακό κλάδο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σημειώνει τα εξής:

“1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (ΑΟΔ) γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αλλά και στη βάση των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει για τη σύστασή τους ο ελληνικός νόμος. Η σύστασή τους δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού ή της διοίκησης. Η ύπαρξη ΑΟΔ -οι οποίες λειτουργούν σε πολλές χώρες της Ευρώπης- προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο και από την Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση.

konsolasΤο Υπουργείο Πολιτισμού, κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, εξέδωσε διαπιστωτική πράξη σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία είναι ΑΟΔ, καθότι πληροί όλες τις κατά νόμον προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση μία ΑΟΔ δεν μπορεί να ασκήσει υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. Δεν έχει τις διευκολύνσεις και τα τεκμήρια εκπροσώπησης που προβλέπει ο νόμος. Δεν προσφέρει στους δημιουργούς τα εχέγγυα ελέγχου που προβλέπονται για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ). Επομένως, θέμα δεν υφίσταται.

2. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ήταν από την αρχή σαφής. Στόχος είναι η εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τούτο σημαίνει ότι οι δημιουργοί πρέπει να διαχειρίζονται οι ίδιοι το θέμα των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Από την πρώτη στιγμή στις συναντήσεις μας με τους δημιουργούς τέθηκαν βήματα, τα οποία και ακολουθούνται:
1. Το Υπουργείο έχει αναθέσει στον ΟΠΙ τη διενέργεια ελέγχου στην ΕΥΕΔ μέσω ανεξάρτητης εταιρείας. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Η διενέργεια ελέγχου συμφωνήθηκε με τους δημιουργούς στις 14 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να γνωρίζουν και οι ίδιοι τι θα παραλάβει ο νέος οργανισμός.
2. Στην ίδια συνάντηση συμφωνήθηκε, ο νέος οργανισμός να συντάξει έκθεση βιωσιμότητας. Το ΥΠΠΟΑ επισημαίνει ότι ο νέος οργανισμός πρέπει να είναι κατά νόμο (4481/2017) βιώσιμος, άλλως τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα των δημιουργών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΙ, η πλειοψηφία των ΟΣΔ προκειμένου να αδειοδοτηθεί, έχει προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
3. Με την προσκόμιση της έκθεσης, η οποία θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα, θα ακολουθηθεί η κατά νόμον, διαδικασία αδειοδότησης.

Κύρια μέριμνα του υπουργείου είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό άλλωστε, το ΥΠΠΟΑ επεξεργάζεται ήδη σειρά άλλων μέτρων, όπως το dynamic site blocking. Προς την ίδια κατεύθυνση καλούμε να εργαστούν όλα τα μέρη”.

Αναστολή για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στο μεταξύ, δυνάμει της από 23/12/2019 Προσωρινής Διαταγής της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κας Καραμανώφ, αναστέλλεται η ως άνω Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/647357/13799) σε ό,τι αφορά στην προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) Αυτοδιαχείριση, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσας αίτησης αναστολής του εν λόγω ΟΣΔ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, την Παρασκευή 17/1/2020, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, κατά την
οποία – μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης – παρουσιάστηκε και η πρόοδος
του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα και συζητήθηκαν τα κρίσιμα θέματα του κλάδου
με την ενεργό συμμετοχή όλων των παρευρισκόμενων Μελών.

aepiΚατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Νίκος Αντύπας ενημέρωσε
αναλυτικά τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με την πρόσφατη πρωτοβουλία
της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, να απευθύνει πρόσκληση προς όλα τα σωματεία των
δημιουργών και τα σχήματα που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να τεθεί στο
τραπέζι η ένωση όλων των Ελλήνων και ξένων δημιουργών και δικαιούχων κάτω από
την ίδια στέγη.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, ερωτήσεις και προτάσεις, με κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, κατατέθηκαν από αρκετά Μέλη του Οργανισμού μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο.
Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενημερώθηκαν σχετικά με την ανοδική πορεία του
Οργανισμού το τελευταίο διάστημα, ως προς το έσοδο της Δημόσιας Εκτέλεσης, τις
συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με μεγάλους χρήστες της αγοράς, καθώς και με
αντιπροσωπευτικούς φορείς χρηστών, τις αυξημένες εισπράξεις δικαιωμάτων, καθώς
και τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, εμπορικά
επιμελητήρια και ενώσεις χρηστών.
Όλα τα μέλη της ΓΣ με απόλυτη σύμπνοια εξέφρασαν την στήριξη τους στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και στον κοινό στόχο για έναν ΟΣΔ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση προσέλκυση του συνόλου των Ελλήνων και ξένων δημιουργών / δικαιούχων, προκειμένου να επέλθει άμεσα η ομαλοποίηση της αγοράς.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, “Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προετοιμάζεται πυρετωδώς για την προσεχή προγραμματισμένη Διανομή προς τα Μέλη της και τους ξένους ΟΣΔ που θα αφορά στο Α’ Εξάμηνο 2019 και η οποία αναμένεται να ξεκινήσει έως τα τέλη Ιανουαρίου
2020”.

Ποιοι είναι οι φορείς

Το money-tourism.gr, δημοσιεύει την λίστα των φορέων που έχουν άδειες ΟΣΔ.

Η λίστα έχει ως εξής:

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους πνευματικούς δημιουργούς

 1. ΑΘΗΝΑ – Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 787 B’ 06/05/2015
 2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Συνθέτες / Στιχουργοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 323 B΄ 18/03/2003

 3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Ε.Δ.) – Συνθέτες / Στιχουργοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2085 B΄ 07/06/2018
 4. ΘΕΣΠΙΣ – Θεατρικοί Συγγραφείς / Μεταφραστές Θεατρικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1147 B’ 03/09/2002
 5. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – Διευθυντές Φωτογραφίας / Σκηνογράφοι / Ενδυματολόγοι / Ηχολήπτες / Μοντέρ
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 6. Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε – Δημιουργοί εικαστικών έργων
  Επαναχορήγηση έγκρισης λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 939 B΄ 22/10/97
 7. Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. – Συγγραφείς / Εκδότες
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2403 B’ 26/11/2008
 8. ΦΟΙΒΟΣ – Φωτογράφοι
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1052 B’ 04/06/99
ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων
  1. ΑΠΟΛΛΩΝ – Μουσικοί
   Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997

Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2455 B’ 13/11/2015

  1. ΔΙΑΣ – Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
   Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  2. ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Ηθοποιοί
   Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
   Επέκταση Άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3510 B’ 01/11/2016
  3. ΕΡΑΤΩ – Τραγουδιστές / Ερμηνευτές
   Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164B’ 30/12/1997

Επέκταση Άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2455 B’ 13/11/2015

 1. ΕΡΜΕΙΑΣ – Παραγωγοί κινηματογραφικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 2. GRAMMO – Παραγωγοί Φωνογραφημάτων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 327 B’ 28/02/2008
 3. ΗΡΙΔΑΝΟΣ – Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1014 B’ 10/08/2000
 4. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2217 B’ 19/11/2007
  Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ Β’ 2443/31.12.2007
 5. GEA – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3245 B’ 30/12/2011
Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας
 1. ΕΠΟΕ – Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 2. Ο.Π.Δ.Δ.Ε. – Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιρειών
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1290 B’ 12/09/2006
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *