Η Πιστοποίηση ως όχηµα της αξιοπιστίας και προστιθέµενης αξίας του Τουρισµού

ΓΝΩΜΗ

του Χαράλαμπου Αγγελούδη (*)
Ως «τουρίστας» ορίζεται ο επισκέπτης ενός τόπου, διαφορετικού από τον µόνιµο τόπο κατοικίας του, εκτός ή εντός της χώρας διαµονής του. Οι συνήθεις λόγοι του ταξιδιού σε ένα διαφορετικό προορισµό µπορεί να είναι αναψυχής, επαγγελµατικοί, υγείας, σπουδών, συµµετοχή σε αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και άθλησης.

Όποιος και αν είναι ο λόγος (ή οι λόγοι) ενός ταξιδιού, στο µυαλό και στον ψυχισµό του ατόµου κυριαρχεί η εξασφάλιση:

– Της ασφάλειας και της συνέπειας στην µετακίνηση

– Της οµαλής και ασφαλούς διαµονής

– Της διατροφής αναφορικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα του φαγητού

– Των απαραίτητων υποδοµών της καθηµερινότητας όπως η επικοινωνία, ενέργεια, κ.ο.κ..

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι σχετικές παράμετροι, που ποικίλουν ανάλογα με τον σκοπό του ταξιδιού αλλά και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ταξιδιώτη, κλπ…

Το ζητούμενο σε όλα τα παραπάνω είναι η εξασφάλισή τους από την πλευρά του παρόχου και η δημιουργία των συνθηκών εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του τουρίστα, ώστε να επιλέξει κάποιον προορισμό.

Η Πιστοποίηση ίσως αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την θεμελίωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας ως προς την επιλογή. Ο βαθμός δε της εμπιστοσύνης αυξάνεται ανάλογα με την εξειδίκευση της πιστοποίησης και της κατανόησής της, ως προς τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ατόμου.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και την φιλοσοφία, η TÜV AUSTRIA έχει αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες πιστοποίησης, που ικανοποιούν πολύ συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ανάγκες των ανθρώπων, που μετακινούνται και αφορούν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, εξασφάλιση συνθηκών μετακίνησης και διαμονής κατοικιδίων, επιχειρησιακές ανάγκες, κλπ… Υπηρεσίες πιστοποίησης που προσδίδουν αξιοπιστία σε ισχυρισμούς προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων και πολλές φορές αφορούν συγκεκριμένη μερίδα πελατών (target group) των επιχειρήσεων.

Οι πιο σημαντικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

Pet Stay

Ο Τουρισμός και τα καταλύματα έχουν ανάγκη από ενίσχυση των παροχών τους και μία από αυτές, που είναι και ζητούμενο, είναι η δυνατότητα φιλοξενίας κατοικίδιων σε ένα περιβάλλον φιλικό για τα ίδια και τους «γονείς» του αλλά και αρμονική συμβίωση με το σύνολο των επισκεπτών. Το Ιδιωτικό Σχήμα ‘Pet Stay’ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την “Woof Together” και υπάγεται στο βασικό μοντέλο ελέγχου και πιστοποίησης «Pet Friendly Culture», για μια κατάλληλη, ασφαλή, ευχάριστη και άνετη εμπειρία των κατοικίδιων και των «γονέων» τους, όταν ταξιδεύουν, διασκεδάζουν ή κάνουν διακοπές μαζί τους.  Το Ιδιωτικό Σχήμα ‘Pet Stay’ καθορίζει τις απαιτήσεις για την διαμόρφωση και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εντός των καταλυμάτων και η πιστοποίηση δίνει την δυνατότητα της αξιόπιστης επικοινωνίας των ειδικών αυτών δυνατοτήτων.

No Food Waste

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο (βλ. *Sustainability Goal 2 “No hunger”) αλλά και της ΕΕ μέσα από δράσεις και νομοθετικό πλαίσιο. Το σχήμα πιστοποίησης “No Food Waste” σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τροφίμων να αναπτύξουν ένα μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης της σπατάλης των τροφίμων. Δίνει την ευκαιρία να συμμορφωθούν με τις πολιτικές της ΕΕ και τον Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και να ενισχύσουν το κοινωνικό τους πρόσωπο μέσα από την Πιστοποίηση με ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ok Vegan

Ο ολοένα και αυξανόμενος πληθυσμός των αυστηρών χορτοφάγων (vegans) έχουν ανάγκη από εξασφάλιση της αυθεντικότητας των προϊόντων που καταναλώνουν,  σχετικά με την απαλλαγή τους από κάθε είδους ύλες και συστατικά ζωικής προέλευσης. Το Ιδιωτικό Σχήμα ‘Ok vegan’ είναι βασισμένο σε δημοσιευμένες μελέτες, καθώς και στο Διεθνές Πρότυπο ISO 23662:2021 και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την “Vegan Life” για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων και του περιβάλλοντος, αλλά και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την πρόληψη και μείωση των χρησιμοποιούμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης, προς αποφυγή της εκμετάλλευσης των ζώων και ελαχιστοποίηση όλων των πιθανοτήτων μόλυνσης των χορτοφαγικών (vegan) προϊόντων από ύλες και συστατικά ζωικής προέλευσης που επιλέγουν τη vegan διατροφή.

Νομοκανονιστική Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση σε νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ ανάγκη κάθε επιχείρησης. Το έκδηλο και ίσως σταθερό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και ακόμα περισσότερο η αποδελτίωση των νόμων και κανονισμών με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Η  “Πλατφόρμα Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης Ειδικού Σκοπού – Υποστήριξη και Ενημέρωση” έρχεται να δώσει τις λύσεις μέσα από την προσωποποιημένη διαμόρφωση από την εξειδικευμένη ομάδα, άμεση προσβασιμότητα μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα και προσαρμοσμένη αποδελτίωση με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της εταιρίας.

Ok Recycled

Στόχος της ΕΕ είναι να συμβάλει στον αγώνα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και των πλαστικών απορριμμάτων (βλ. *Sustainability Goal 12 “Responsible Consumption and Production”). Στο πλαίσιο αυτό το σχήμα πιστοποίησης ‘Ok Recycled’ καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων. Η πιστοποίηση δίνει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να δηλώσουν την πρόθεση και τις έμπρακτες προσπάθειές τους στον αγώνα κατά των πλαστικών μέσα από την επισήμανση των προϊόντων.

Zero Waste to Landfill

Βασικός στόχος της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα είναι η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής (βλ. *Sustainability Goal 13 “Climate Action”). Το Ιδιωτικό Σχήμα “Zero Waste-To-Landfill” καθορίζει τις απαιτήσεις για τον Υπολογισμό του ποσοστού των αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Με την πιστοποίηση  προβάλλονται τις προσπάθειες ενός οργανισμού να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, θέτοντας σαν στόχο την συνεχή μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν για ταφή.

Zero Carbon Product

Στόχος της ΕΕ αποτελεί να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (βλ. *Sustainability Goal 15 “Life on Land”). Το Ιδιωτικό Σχήμα “Zero Carbon Product” καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2e) που εκπέμπονται σε όλο τον κύκλο Ζωής του προϊόντος και τις απαιτήσεις για τις αντισταθμίσεις – ¨αφαιρέσεις¨ άνθρακα (Carbon Credits). Η πιστοποίηση δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δώσουν το στίγμα τους σε αυτήν προσπάθεια μέσα από την χρήση του logo.

*UN Sustainable Development Goals (SDGs)

(*) Ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης είναι Deputy General Manager | TÜV AUSTRIA Technical (QM) Director / BU Certification / Business Assurance­­­

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *