pitsilis
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής

Σαφάρι φορολογικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ | Ποιοι θα ελεγχθούν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Αυξημένους φορολογικούς ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση διέταξε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και όχι μόνο στις υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, που κοινοποιήθηκε στις ΔΟΥ και σε όλα, τα ελεγκτικά κέντρα, καλούνται οι επικεφαλής να μην χαλαρώσουν όταν επιτύχουν τους στόχους των ελέγχων που προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 20018, αλλά να συνεχίσουν τους ελέγχους.

Καλούνται να επιλέξουν νέες υποθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση που υπογράφει ο κ. Πιτσιλής προβλέπει ότι «σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2018, διενεργούνται έλεγχοι πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) δύνανται να προβαίνουν σε ανακατάταξη των ελεγχόμενων πέραν των στόχων υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους, καθώς και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων αιτιολογείται επαρκώς και γνωστοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)».

Στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται και οι στόχοι της ΑΑΔΕ ως προς τον αριθμό των φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018, όπως και ως προς τα κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Ταυτόχρονα εν ισχύ είναι και οι εντολές της διοίκησης της ΑΑΔΕ για τη διενέργεια ελέγχων στις υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι επιχειρήσεις και ο ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν θα ελεγχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, γλιτώνουν τον φορολογικό έλεγχο για υποθέσεις τους που τυχόν εκκρεμούν από τη χρήση 2012 και πίσω.

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθορίστηκε ότι ο χρόνος της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι αυστηρά η πενταετία, πλην περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν «συμπληρωματικά» στοιχεία, για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής εκτείνεται στη 10ετία και άλλες περιπτώσεις, μέχρι τη 15ετία.

Όπως έχει γράψει το Σin, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δικαιώθηκαν, για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, με καθυστέρηση δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο οι ελεγχόμενες χρήσεις είχαν παραγραφεί. Έτσι το Δημόσιο αναγκάστηκε να διαγράψει φόρους και πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τους ελεγκτές.

Οι έλεγχοι του 2018 σε αριθμούς

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθοι φορολογικοί έλεγχοι:

 • Διενέργεια 24.750 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 • Βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. € από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
 • Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών και τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε. με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 και 1.750 παραβάσεων αντίστοιχα.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 135 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 6.500 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων με διαπίστωση τουλάχιστον 975 παραβάσεων.
 • Εντοπισμός παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στον τελωνισμό, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου.
 • Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσιγάρων, 240.000 λίτρων αλκοολούχων προϊόντων και 100.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.
 • Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.
 • Μηχανογραφική υλοποίηση των διαδικασιών διακίνησης παρακολούθησης και επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (καφές – ηλεκτρονικό τσιγάρο).

ΠΗΓΗ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *