GNTO

Στην Bold Ogilvy το δημιουργικό της νέας καμπάνιας της Ελλάδας | Πως θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Στην Bold Ogilvy ανέθεσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το δημιουργικό της νέας καμπάνιας της Ελλάδας, μετά την αξιολόγηση δημιουργικών προτάσεων στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την ανάθεση του έργου : «Δημιουργικός σχεδιασμός νέας διαφημιστικής καμπάνιας για την τουριστική προβολή της χώρας για το 2021».

gnto προτάσειςgnto προτάσειςΌπως είχε γράψει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στις 9.12, στις 15 Δεκεμβρίου κατατέθηκαν οι προτάσεις των τριών διαφημιστικών εταιριών, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προκήρυξε ο ΕΟΤ, για την διαφημιστική καμπάνια του ελληνικού Τουρισμού το 2021. Ο ΕΟΤ, προκειμένου να είναι έτοιμη η καμπάνια νωρίς, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός μοντέλου διαδικασίας, που έχει ακολουθηθεί και  στο παρελθόν, ήτοι την πρόσκληση των μεγαλυτέρων από πλευράς κύκλου εργασιών διαφημιστικών εταιριών, που πληρούν και κάποια ακόμη κριτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ζητείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα καταλήγει σε μια καμπάνια και όχι απλά ένα δημιουργικό και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η κατάθεση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την προβολή του ελληνικού Τουρισμού.

Εκλήθησαν 5 διαφημιστικές εταιρίες, εκ των οποίων 2 απάντησαν ότι δεν θα συμμετέχουν και 3 κατέθεσαν προσφορές. Οι δύο είναι πολυεθνικές με μακρά και σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, έχοντας διαχειριστεί και καμπάνιες του ΕΟΤ στο παρελθόν και η τρίτη είναι αμιγώς ελληνική.

Η απόφαση

fragkakis dimitris gnto 2020 Bold OgilvyΚατόπιν αυτών, με απόφαση του γενικού γραμματέα ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. ΕΟΤ 11119/21-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής που αφορά στην αξιολόγηση των δημιουργικών προτάσεων των εταιριών.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 115 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), στην εταιρεία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» με δ.τ. «Ogilvy», του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΕΟΤ 10864/15-12-2020 υποβληθείσα πρότασή της. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου θα αναφέρεται στους όρους της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 75.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9491.15 του ΠΔΕ 2012 ΣΕ01100000 «Διαφήμιση – Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων» του Π.Δ.Ε. του ΕΟΤ (CPV 79341400-0 «Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας»).

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και την παραλαβή των παραδοτέων, συγκροτήθηκε επιτροπή που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους ΕΟΤ:
 Τζανετοπούλου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Διαφήμισης Ε.Ο.Τ., ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την κ. Ξυλούρη Δέσποινα, Υπάλληλο Τμήματος Διαφήμισης Ε.Ο.Τ.
 Τζομεντζίδου Ζωή, Υπάλληλο Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων & Παραγωγών Ε.Ο.Τ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Κουζούνη Αικατερίνη, Υπάλληλο Τμήματος
Οπτικοακουστικών Μέσων & Παραγωγών Ε.Ο.Τ.
 Χριστοφιλοπούλου Σταυρούλα, Υπάλληλο Τμήματος Διαφήμισης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Βακάλη Ιωάννα, Υπάλληλο Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων & Παραγωγών Ε.Ο.Τ..

Η καμπάνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται ταχύτατα, η καμπάνια αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο στις διεθνείς αγορές. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΤ επέδειξε κατά την διάρκεια της πανδημίας το 2020, αξιοπρόσεκτα αντανακλαστικά και ευελιξία, καθώς διέκοψε άμεσα την Άνοιξη την καμπάνια που έτρεχε και προχώρησε άμεσα σε επανέναρξη της καμπάνιας, μόλις η χώρα άνοιξε, με νέο μήνυμα. Επίσης, με βάση τις εξελίξεις με τον διαγωνισμό, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η καμπάνια θα προχωρήσει χωρίς άλλους συμμέτοχους, αφού η εμπειρία του 2020, δεν ήταν θετική, όπως φάνηκε και από το νέο δημιουργικό που έγινε το Καλοκαίρι.

wtm Bold Ogilvy
money tourism copyright photo

Η καμπάνια θα αφορά κυρίως τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές αλλά και κάποιες σημαντικές αγορές εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Ρωσία, κ.λπ.), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατ. €, φθάνοντας ίσως και στα 20 εκατ., συμπεριλαμβανόμενων και των κονδυλίων που διατέθηκαν με εντολή πρωθυπουργού, αλλά και όσων περιεκόπησαν το 2020. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες προβολής (διαφήμιση, εκθέσεις, συνδιαφήμιση, κ.λπ.). Μεγάλο μέρος των κονδυλίων που θα κατευθυνθεί στην διαφήμιση θα αφορά ψηφιακά μέσα.

Η καμπάνια, όπως αναφέρει πηγή του ΕΟΤ, θα ξεκινήσει από το Μάρτιο και θα συνεχιστεί μέχρι το Νοέμβριο, ενώ ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αφού το last minute θα αυξηθεί περαιτέρω την τρέχουσα χρονιά.

Ο προγραμματισμός μέσων (media planning) και η αγορά του διαφημιστικού χρόνου (media buying), θα γίνει από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ.
gnto
Η καλοκαιρινή καμπάνια του ΕΟΤ

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ήταν η πρώτη φορά που “έτρεξαν” 3 κεντρικές καμπάνιες. Η πρώτη, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας που ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά τον Ιανουάριο και διακόπηκε τον Μάρτιο, η δεύτερη ήταν μέσα στην πανδημία, τον Απρίλιο με το “Greece from Home” και η τρίτη στο τέλος Ιουνίου, με την επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού, για την ασφάλεια των υγειονομικών πρωτοκόλλων (Destination Greece Health First). Ακόμη υπήρξε και μια στοχευμένη καμπάνια για τα πέντε νησιά, Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κως και  Λέρος, που επλήγησαν από το προσφυγικό. Οι καμπάνιες αυτές ανήλθαν στα 12 περίπου εκατ. ευρώ ,με το μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται  σε ψηφιακά μέσα, ενώ ένα μεγάλο μέρος αφορούσε ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Επιπλέον, υπήρξαν κονδύλια και για συνδιαφήμιση με τον ιδιωτικό τομέα (με Mastercard, Aegean, TUI, κ.λπ.).

ksd Bold Ogilvy
adv
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *