akinita

Στο “σφυρί” 3 σημαντικά ξενοδοχειακά ακίνητα στην Αθήνα !!!

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τρία σημαντικά ξενοδοχειακά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και αυτόνομα πολυόροφα κτίρια, που μπορούν να γίνουν ξενοδοχεία, βγάζει σε διαδικασία αξιοποίησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα 3 σημαντικά ξενοδοχειακά ακίνητα ακίνητα είναι:

  • Ξενοδοχείο ESPERIA, στην οδό Σταδίου
  • Ξενοδοχείο ATHENS INN, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ και
  • Ξενοδοχείο AMBASSANDEUR (Παλαιό Εφετείο), στην οδό Σωκράτους,

ενώ υπάρχουν και αυτόνομα κτίρια, μεγάλης επιφάνειας στις οδούς Ομήρου, Γλάδστωνος, Μενάνδρου, Ζαλοκώστα, Ιουλιανού, Πανεπιστημίου (ΙΝΤΕΑΛ), Δραγατσανίου 7όροφο κτίριο), Μαμούρη, αλλά και οικόπεδο στην Ναυάρχου Νικοδήμου.

akinita Πιο αναλυτικά, το υπουργείο Εργασίας, απευθύνει δύο ξεχωριστές προσκλήσεις: α) προς ιδιώτες και β) προς νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και τους ενδιαφερόμενους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ακίνητα του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

Οι προσκλήσεις σηματοδοτούν την έναρξη του β’ κύκλου του προγράμματος «Αξιοποίηση των ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», που υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2017 από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

akinitaΟ α’ κύκλος, ο οποίος ολοκληρώνεται με επιτυχία, αφορούσε την εγκατάσταση φορέων του Δημοσίου για επιλεγμένες στρατηγικές χρήσεις.

Ο νέος β’ κύκλος στοχεύει αφενός σε κοινωνικές χρήσεις από κοινωφελείς φορείς, συνεργασίες νεοφυών ή  νεανικών επιχειρήσεων, πολιτισμού και αφετέρου στην αμιγώς εμπορική αξιοποίηση για στοχευμένα ακίνητα όπως ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων. Σε αυτή τη φάση, άλλο ένα τμήμα του μεγάλου αποθέματος ακινήτων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αποκτήσει νέες χρήσεις μετά από πολυετή αδράνεια.

Στόχοι του προγράμματος είναι η μέγιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας, προς όφελος ασφαλισμένων και συνταξιούχων, και η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας.

Το απόθεμα ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ υπερβαίνει τα 1.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Κενά είναι το 49% εξ αυτών και η απονέκρωση των κτιρίων εκτιμάται ότι προκάλεσε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνήθηκαν για την περίοδο 2010-2016, απώλειες περίπου 420 εκατομμυρίων ευρώ σε αξία γης και αντίστοιχη απώλεια 16.000 θέσεων εργασίας.

Το πιλοτικό έργο, το οποίο διαρκεί μόλις 10 μήνες, ενεργοποίησε μεταξύ άλλων με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία (ΦΚΑ) όπως και τον ΟΑΕΔ και θεωρείται αυτή τη στιγμή επιτυχημένο, κινούμενο εντός των αρχικών στόχων όπως και των χρονοδιαγραμμάτων του. Τα επόμενα βήματα επέκτασης του προγράμματος αναμένονται στις πόλεις του Πειραιά και του Βόλου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τα ακίνητα του Παραρτήματος Ι.
Συναντήσεις για ενημέρωση και μελέτη των σχετικών στοιχείων γίνονται κατόπιν
συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τυχόν έλεγχοι, μελέτες, αυτοψίες κλπ.
πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη και με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες των
ενδιαφερομένων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

akinitaΩς καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 11η Μαΐου 2018 και ώρα
14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους είτε με συστημένη επιστολή ή courier, σε
κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΦΚΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στις αρμόδιες Υπηρεσίες
του οικείου ιδιοκτήτη Φορέα.

Ειδικότερα:
1. Για τον ΕΦΚΑ: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Δ/νση Στέγασης και
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου, Προγραμματισμού και Διαγωνισμών Στέγασης,
Ιπποκράτους 19, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, υπεύθυνη επικοινωνίας: Γιώργος
Σωτηρόπουλος, τηλ.: 2103662359, -360, e-mail: [email protected].
2. Για το ΕΤΕΑΕΠ: Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας,
Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, υπεύθυνη επικοινωνίας: Βασιλική
Μπουρδούβαλη, τηλ.: 2103275210, e-mail: [email protected].
3. Για τον ΟΑΕΔ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Δ/νση
Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας, Σολωμού 60 & Πατησίων, Τ.Κ. 10432
Αθήνα, υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεόδωρος Αποστολόπουλος, τηλ.: 2105281414, email:
[email protected].
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να αφορά συγκεκριμένο ακίνητο ή ομάδα ακινήτων του
Παρατήματος Ι της παρούσας και δέον να περιλαμβάνει:
1. Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, με ειδική αναφορά στα πλήρη στοιχεία του
υπεύθυνου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail).
2. Στοιχεία του ακινήτου ή των ακινήτων του Παραρτήματος Ι, για τα οποία εκδηλώνεται
ενδιαφέρον.
akinita3. Συνοπτική περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης και των χαρακτηριστικών της (διάρκεια
χρήσης, μέγεθος της σκοπούμενης επένδυσης, στάδιο προετοιμασίας, δημιουργία
προϋποθέσεων άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, θέσεων εργασίας και κοινωνικής –
εργασιακής αναζωογόνησης, αναμενόμενοι εξυπηρετούμενοι, πελάτες κλπ., καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται πρόσφορο από τον κάθε ενδιαφερόμενο).
4. Συνοπτική περιγραφή του προφίλ και των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου με
έμφαση στην οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητά τους.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα προκύψει κατά
τη διαγωνιστική διαδικασία, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις Πιστοποιημένων Εκτιμητών,
κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του ν. 4152/2013, εκ του τηρούμενου στο Υπουργείο
Οικονομικών μητρώου.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

akinitaΜετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, οι κλειστοί φάκελοι
αποσφραγίζονται, οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται συγκεντρωτικά
ανά ιδιοκτήτη Φορέα και κοινοποιούνται αμελλητί, και πάντως εντός δέκα (10) ημερών από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, στην Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 50291/Δ9.15509/2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η συλλογή, κατηγοριοποίηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ σε
συνεργασία με την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
κοινοποιούνται αμελλητί στον ιδιοκτήτη Φορέα. Η ως άνω Ομάδα Εργασίας συνεπικουρεί
τα αρμόδια όργανα και τις Υπηρεσίες των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ κατά τη διαδικασία εκτίμησης
των προτάσεων έως και το στάδιο διατύπωσης γνώμης.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου ιδιοκτήτη Φορέα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 11η Μαΐου 2018.

Τα ακίνητα αναλυτικά και η εγκύκλιος, εδώ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *