xatzidakis

Υποχρεωτική η ΕΚΣΣΕ των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία με απόφαση Χατζηδάκη | Οι μισθοί | ΦΕΚ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 20.1.2021 ΕΚΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου από χθες είναι σε ισχύ.

Η ΕΚΣΣΕ που υπεγράφη μεταξύ ΠΟΞ και ΠΟΕΕΤ, ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι ΠΟΞ είχε αντιδράσει έντονα στην προοπτική κήρυξης της ΕΚΣΣΕ ως υποχρεωτικής, όπως και στην μεθόδευση που ακολουθήθηκε από το υπουργείο, που αγνόησε απολύτως την ξενοδοχία.

Ενδεικτική όπως έγραψε στις 22 Μαϊου το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΜΣΟΣ, ήταν η “περιγραφή” της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΞ, ως ακολούθως: “Η επέκταση της ισχύος της εκσσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας προωθείται με τρόπο κυριολεκτικά απαξιωτικό για την Π.Ο.Ξ. και τα 70 χρόνια ιστορία της, παραβλέποντας παράλληλα, όχι μόνο το γεγονός πως σε σχέση με το χρόνο υπογραφής της εκσσε οι συνθήκες για τον ξενοδοχειακό κλάδο λόγω της εξέλιξης της πανδημίας έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω και οι ελπίδες για μια σαιζόν που θα πλησιάσει το 50% του 2019 έχουν εξανεμισθεί, αλλά και τις τεράστιες διαφοροποιήσεις σε επιχειρήσεις και προορισμούς που προκαλεί η κρίση του Covid-19, οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την οριζόντια εφαρμογή της εκσσε”.

Η απόφαση

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έχει ως εξής:

ksd PRIMAGEL ΕΚΣΣΕ
adv

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30357
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 20.1.2021 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Tο άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8. Την υπ’ αρ. 6517/5.3.2021 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιστισμό – Τουρισμό για επέκταση της από 20.1.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», με Π.Κ. 2/26.1.2021, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της περ. α της παρ. 2.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
9. Την υπό στοιχεία ΕΞ-206634-2021/10001/14.6.2021 βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της περ. β της παρ. 2.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) από την αρμόδια υπηρεσία.
10. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τις συνεδριάσεις του την 7η.5.2021, την 11η.5.2021 και την 14η.6.2021.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 20.1.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», με Π.Κ. 2/26.1.2021, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ”.

Οι μισθοί

Αναφορικά με τους μισθούς, όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, πρέπει να καταβάλλουν ελάχιστους μισθούς από 792 έως 863 ευρώ, μετά την κήρυξη της σύμβασης ως υποχρεωτικής.

Η επέκταση της ισχύος της κλαδικής σύμβασης και η κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτική σημαίνει πως ακόμη και τα ξενοδοχεία που δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων υποχρεούνται να την εφαρμόζουν.

Εξαιρούνται οι νεοπροσληφθέντες, δηλαδή οι νεοεισερχόμενοι ανειδίκευτοι στον κλάδο που υπάγονται στην Δ΄ Κατηγορία, όσοι δηλαδή προσλαμβάνονται για πρώτη φορά, οι οποίοι θα μπορούν να αμείβονται για 15 μήνες με 740€ συν όλα τα επιδόματα που απορρέουν από τη συλλογική σύμβαση και οι εργαζόμενοι σε μικρά ορεινά ξενοδοχεία.

Οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Α’
Ισχύει για ρεσεψιονίστ, μετρ, θυρωρό Α’, μπουφετζή Α’, προϊστάμενο υπνοδωματίων, μάγειρα Α’, τεχνίτη ζαχαροπλάστη.
Βασικός μισθός 863,83 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 1.404,16 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και ανθυγιεινό επίδομα.
Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.247,78 ευρώ.
Κατηγορία Β’
Ισχύει για βοηθούς υποδοχής, προϊσταμένους πλυντηρίου – λινοθήκης, σερβιτόρο τραπεζαρίας, σαλονιού ή ορόφων – θαλαμηπόλο, μπάρμαν, μάγειρα Β’, τηλεφωνητή.
Βασικός μισθός 845,61 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 1.379,57 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και ανθυγιεινό επίδομα.
Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.225,01 ευρώ.
Κατηγορία Γ’
Ισχύει για βοηθούς σερβιτόρου, θυρωρούς υπηρεσίας, βοηθούς μπουφέ – εστιατορίου – μπαρ, γκρουμ, μάγειρα Γ’, καμαριέρη – καμαριέρα, βοηθό ζαχαροπλάστη.
Βασικός μισθός 828,87 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 1.356,98 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και ανθυγιεινό επίδομα.
Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.204,09 ευρώ.
Κατηγορία Δ’
Ισχύει για λαντζέρηδες, πλύντριες, σιδερώτριες, καθαρίστριες κοινόχρηστων χώρων.
Βασικός μισθός 792,08 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 1.267,7 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και ανθυγιεινό επίδομα.
Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης, ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.158,1 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ξενοδοχεία έως 20 δωμάτια και σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων έως 31/12/2022 (ημέρα λήξης της σύμβασης) θα αμείβονται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α  – 838,48 ευρώ
Κατηγορία Β – 820,80 ευρώ
Κατηγορία Γ – 804,55 ευρώ
Κατηγορία Δ – 768,84 ευρώ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *