aepi

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση για τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα και το οποίο έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις, τόσο από τους φορείς διαχείρισης, όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα.

Καλή ανάγνωση

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 1 έως 59 είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (EE L 84) και η ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των οργανισμών συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης. Με τις διατάξεις των άρθρων 60 έως 82 εισάγονται ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και άλλες ρυθμίσεις πολιτιστικών θεμάτων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

(Ενσωμάτωση άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3 και 4 Οδηγίας με άρθρο 2 παρ. 1, 2, 4 και 6)

 1. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της παρ. 2 στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και, όπου ρητά ορίζεται στον νόμο, στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 με εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια.
 1. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 και η παρ. 2 του άρθρου 44 εφαρμόζονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 με εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια που διαχειρίζονται δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών έργων τα οποία προορίζονται για επιγραμμική χρήση σε πολυεδαφική βάση.
 1. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 2121/1993 (Α’ 257), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
 1. 4. Οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται στις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 1. 5. Οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται και στους εντολοδόχους των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στους οποίους έχουν ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 2121/1993.
 1. 6. Η παρ. 1 του άρθρου 22, τα άρθρα 25 και 27, οι περιπτ. α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 28, το άρθρο 32, τα άρθρα 43, τα άρθρα 47 έως και 50, η παρ. 1 του άρθρου 52 και το άρθρο 55 εφαρμόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται μέσω αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια.
 1. 7. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται επίσης στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με εγκατάσταση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά με δραστηριοποίηση εντός της ελληνικής επικράτειας.
 1. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόμο στην ΕΕ περιλαμβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

Άρθρο 3

Ορισμοί

(Ενσωμάτωση άρθρου 3 περ. α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ και άρθρου 36 παρ. 1 Οδηγίας με άρθρο 3 περ. α΄, γ΄-στ΄, θ΄, ι΄-ιστ΄ και περ. ιζ΄)

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 58 εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ως «οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος πληροί ένα από ή αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

αα) ανήκει στα μέλη του ή ελέγχεται από αυτά,

ββ) έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση.

β. Ως «οργανισμός συλλογικής προστασίας» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό περισσότερων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του.

γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος: αα) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και ββ) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση.

δ. Ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, εκτός από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, που κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο, δυνάμει συμφωνίας για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δικαιούται μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώματα.

ε. Ως «μέλος» νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκπροσωπεί τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων δικαιούχων, ο οποίος πληροί τους όρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για την εισδοχή μελών και γίνεται δεκτός από αυτόν.

στ. Ως «καταστατικό» νοείται η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, οι κανόνες ή το συστατικό έγγραφο ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

ζ. Ως «αντικείμενο προστασίας» νοούνται τα αντικείμενα εκείνα που προστατεύονται με συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τον ν. 2121/1993.

η. Ως «άδεια λειτουργίας» νοείται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας.

θ. Ως «γενική συνέλευση των μελών» νοείται το όργανο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οργανισμού.

ι. Ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται τα έσοδα που εισπράττονται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό των δικαιούχων και προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα ή από δικαίωμα αμοιβής ή από δικαίωμα αποζημίωσης.

ια. Ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται ή συμψηφίζονται από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στα έσοδα από δικαιώματα ή στο εισόδημα που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα, προκειμένου ο οργανισμός να καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων. Για τους οργανισμούς συλλογικής προστασίας ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται ή συμψηφίζονται στις εισφορές των μελών τους.

ιβ. Ως «σύμβαση εκπροσώπησης» νοείται κάθε συμφωνία μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δυνάμει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αναθέτει σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας που έχει συναφθεί βάσει των άρθρων 38 και 39.

ιγ. Ως «χρήστης» νοείται κάθε πρόσωπο ή οντότητα που εκτελεί πράξεις που υπόκεινται στην άδεια των δικαιούχων, στην αμοιβή των δικαιούχων ή στην καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους και το οποίο δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα του καταναλωτή.

ιδ. Ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα ή αντικείμενα προστασίας σε σχέση με τα οποία ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται δικαιώματα.

ιε. Ως «πολυεδαφική άδεια» νοείται η άδεια που καλύπτει την επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών μελών της ΕΕ.

ιστ. Ως «επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων» νοείται οποιοδήποτε από τα δικαιώματα δημιουργού σε ένα μουσικό έργο που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2121/1993, τα οποία απαιτούνται για την παροχή μιας επιγραμμικής (online) υπηρεσίας.

ιζ. Ως «ΟΠΙ» νοείται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και η αρμόδια αρχή για τις εισηγήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού όσον αφορά στην αδειοδότηση και εποπτεία των εγκατεστημένων ή/και δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και οργανισμών συλλογικής προστασίας, καθώς και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 2121/1993, στο π.δ. 311/1994 και στον παρόντα νόμο. Επίσης, ο ΟΠΙ αποτελεί την αρμόδια αρχή γνωστοποίησης των πληροφοριών των άρθρων 36, 37, 38 και 41 της Οδηγίας 2014/26/ΕΚ, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση λήψης αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού επί των εκάστοτε τιθέμενων ζητημάτων του προηγούμενου εδαφίου, κατόπιν εισήγησης εκ μέρους του ΟΠΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 4

Άδεια λειτουργίας

 1. 1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οργανισμός συλλογικής προστασίας και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου με εγκατάσταση ή δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια που πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των δημιουργών ή των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται, πριν αρχίσει τη λειτουργία του, να καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το καταστατικό του, στο οποίο περιλαμβάνεται το ύψος του κεφαλαίου του, εάν αυτό προβλέπεται από την αντίστοιχη νομική μορφή,

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, αν υπάρχει. Tα πρόσωπα αυτά πρέπει να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης των δύο (2) ετών ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Για τη διαπίστωση της μη τελεσίδικης παραπομπής και της μη καταδίκης του προηγούμενου εδαφίου τα άτομα αυτά υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για μη παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη αντίστοιχα. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν και δήλωση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περιπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31,

γ) τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει ή πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισμό τη διαχείριση ή την προστασία εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα,

δ) σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομική μορφή και η διάρκεια ανάθεσης της διαχείρισης ή της προστασίας,

ε) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίο προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους,

στ) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης, και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον ΟΠΙ σχετικά με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου.

Οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας δεν υποβάλλουν το υπό ε’ στοιχείο, ούτε και μέλη εποπτικού συμβουλίου.

 1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προκύπτει προδήλως ότι ο αιτών οργανισμός είναι βιώσιμος και μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δικαιούχων που του έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωμάτων τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγεί άδεια λειτουργίας με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ΟΠΙ και στον αιτούντα οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε οργανισμό συλλογικής προστασίας ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.
 1. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου υποχρεούνται το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αποστείλουν στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ το αμοιβολόγιό τους για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
 1. 4. Κάθε μεταβολή των στοιχείων της παρ. 1 γνωστοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ΟΠΙ αμέσως και το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη μεταβολή. Εάν ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν προβάλλει αντιρρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής μεταβολής, αυτή θεωρείται ως εγκριθείσα. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι τη μεταβολή στοιχεία της παρ. 1.
 1. 5. Αν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή οργανισμός συλλογικής προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου επιθυμεί επέκταση των αρμοδιοτήτων, απαιτείται προηγούμενη επέκταση της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2 οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης με εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν εγκατεστημένο αντιπρόσωπό τους στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτήν, χωρίς να απαιτείται να λάβουν άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση, ο ΑΦΜ, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
 1. Με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 55 και των παρ. 2, 3, 4, 5 του άρθρου 32, ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης με εγκατάσταση ή με εγκαταστημένο αντιπρόσωπό της στην ελληνική επικράτεια μπορεί να δραστηριοποιείται σε αυτήν, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ, καθώς επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία περιλαμβάνονται η διεύθυνση, ο ΑΦΜ, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Επίσης, γνωστοποιεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ κατάλογο των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί και των αντίστοιχων έργων ή αντικειμένων προστασίας τους, καθώς και το είδος της διαχείρισης στην οποία προβαίνει. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συντάσσει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η υποβολή των σχετικών στοιχείων, την οποία αποστέλλει στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Τα στοιχεία αυτά με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 32 επικαιροποιούνται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύνανται να προβαίνουν στη διαχείριση ή προστασία των δικαιωμάτων που εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6. Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συστήνουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν θα έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους και αναθέτουν σε αυτόν τον ενιαίο οργανισμό κατ’ αποκλειστικότητα την εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες και να την διανέμει στους αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
 1. 2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συλλογική διαχείριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 58.
 1. 3. Εκκρεμείς δίκες κατά τη σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Η’ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 – ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης καιοργανισμών συλλογικής προστασίας

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης των άρθρων 55 και 2 παρ. 4 έχουν ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και τον σκοπό ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την περιπτ. α’ του άρθρου 3, εφόσον περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και προβλέπονται στο καταστατικό τους:

α) διαχειρίζονται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας για τις επικράτειες της επιλογής των δικαιούχων,

β) καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή,

γ) εξασφαλίζουν στους δικαιούχους ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2121/1993,

δ) εισπράττουν τις αμοιβές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον ν. 2121/1993 και διανέμουν τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων,

ε) ασκούν το δικαίωμα του δικαιούχου να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου ή άλλων υλικών αγωγών σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2121/1993,

στ) συνάπτουν συμβάσεις εκπροσώπησης και ενημερώνουν τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες άδειες καθώς και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στον ν. 2121/1993,

ζ) παρέχουν σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες -ακόμη και δυνητικούς- τις πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27,

η) δημοσιοποιούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28,

θ) καταρτίζουν και δημοσιοποιούν την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29,

ι) χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προβαίνουν σε όλες τις σχετικές ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,

ια) προβαίνουν σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρουν αγωγές, ασκούν ένδικα μέσα, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, ζητούν την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και ζητούν την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 2121/1993,

ιβ) λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα,

ιγ) ενεργούν με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 ν. 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δικαιούχων,

ιδ) παρέχουν κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων,

ιε) διοργανώνουν συνέδρια που αφορούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και συμμετέχουν σε αυτά.

 1. 2. Στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας εφαρμόζονται οι περιπτ. η΄, ια΄, ιγ΄ και ιε΄, καθώς και η περιπτ. ζ΄ ως προς το άρθρο 27, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

 Tεκμήρια

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, τεκμαίρεται ότι έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας των δικαιωμάτων επί όλων των έργων ή των αντικειμένων προστασίας ή όλων των δικαιούχων για τα οποία ή για τους οποίους δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβαστεί σε αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα ή μέσω οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας. Εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, που λειτουργεί με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ασκεί δικαιώματα ή αξιώσεις στο πλαίσιο του ν. 2121/1993, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εμπίπτουσες στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου για μία συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, τότε το τεκμήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώματα ασκούνται από κοινού από όλους τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εμπίπτουσες στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, μπορούν να ενεργούν, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα αν η αρμοδιότητά τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της σχετικής εξουσίας, ή σε πληρεξουσιότητα, ή σε οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Επίσης νομιμοποιούνται να ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτούς από τον δικαιούχο ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία.
 1. 2. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από οργανισμό συλλογικής προστασίας ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την καταβολή εύλογης αμοιβής και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών.
 1. 3. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί ότι ορισμένο έργο, που περιεχόταν στη δήλωση της παρ. 1 και στη σύμβαση που καταρτίστηκε με τον χρήστη με βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή του οργανισμού συλλογικής προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα οφείλει να συντρέξει με κάθε τρόπο τον αντισυμβαλλόμενό του χρήστη και, ιδίως, να παρέμβει στη σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι το έργο δεν εκπροσωπείτο από τον οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα, τότε τα μέλη της διοικήσεώς τους υπέχουν ποινική ευθύνη και ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα ευθύνονται αστικά για την αποζημίωση του αντισυμβαλλομένου. Η σχετική αγωγή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Η’ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4

Άρθρο 8

Γενικές διατάξεις

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή στο πλαίσιο της περιπτ. α΄ του άρθρου 3.
 1. Αν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Η κοινοποίηση που προβλέπεται από τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 24 ν. 1746/1988 γίνεται προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον ΟΠΙ.
 1. 3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν, επίσης, να λειτουργούν ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά τον ν. 1667/1986. Στην περίπτωση αυτή:

α) όπου στον ν. 1667/1986 αναφέρεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εννοείται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ’ εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας,

γ) στους συνεταιρισμούς μπορούν επίσης να μετέχουν ως μέλη και νομικά πρόσωπα,

δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να προβλέπει:

αα) με την επιφύλαξη του άρθρου 13, όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται στις παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986,

ββ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους υπό τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 9,

γγ) το αμεταβίβαστο εν ζωή των συνεταιριστικών μερίδων,

δδ) με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων του κάθε συνεταίρου,

εε) όρους καθορισμού απαρτίας και συμμετοχής στη γενική συνέλευση κατά παρέκκλιση από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 1667/1986.

ε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη των συνεταιρισμών.

Άρθρο 9

Γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

(Ενσωμάτωση άρθρου 8 παρ. 2, 3, 4 εδ. α΄, 4 εδ. β΄, 5 περ. α΄, 5 περ. β΄, 5 περ. γ΄, 5 περ. δ΄, 5 περ. ε΄, 5 περ. στ΄, 5 περ. ζ΄, 5 εδ. η΄, 5 περ. θ΄, 6, 7, 8 εδ. 1, 9, 10,11, 12 Οδηγίας με άρθρο 9 παρ. 1, 2 περ. α΄, 2 περ. β΄, 9, 2 περ. γ΄, 2 περ. δ΄, 2 περ. ε΄, 2 περ. στ΄, 2 περ. η΄, 2 περ. θ΄, 2 περ. ι΄, 2 περ. ια΄, 2 περ. ιβ΄, 3, 2 περ. ζ΄, 4, 5, 6, 7, 8 εδ. α΄ και στ΄)

 1. 1. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως.
 1. 2. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις για τα εξής ζητήματα:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

β) αα) την εκλογή ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του εποπτικού συμβουλίου, ββ) την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, εφόσον έχει επιλεγεί διορισμός γενικού διευθυντή, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, καθώς, επίσης, και την απονομή σύνταξης και την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα πρόσωπα αυτά, με την επιφύλαξη της παρ. 8,

γ) τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων,

δ) τη γενική πολιτική για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,

ε) τη γενική επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 17 και την παρ. 7 του άρθρου 19,

στ) τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18,

ζ) τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,

η) τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,

θ) την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου,

ι) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκης ακινήτων,

ια) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,

ιβ) την έγκριση της λήψης δανείων, της χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια,

ιγ) την κατάρτιση του κατά το άρθρο 14 κανονισμού σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους,

ιδ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό.

 1. 3. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο μέσω απόφασής της ή πρόβλεψης στο καταστατικό τις εξουσίες που αναφέρονται στις περιπτ. θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 2.
 1. 4. Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29.
 1. 5. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν θα πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28.
 1. 6. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.
 1. 7. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να ασκούνται από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι:

α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική συμμετοχή των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και,

β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παρ. 1 έως 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των αντιπροσώπων.

 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του μορφής, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης ασκούνται από το εποπτικό συμβούλιο. Στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 55. Σε κάθε περίπτωση, το εποπτικό συμβούλιο εκλέγεται από τους δικαιούχους που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων στον συγκεκριμένο οργανισμό ή στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, οι οποίοι συνέρχονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με σκοπό να καθορίσουν τους όρους, τη διαδικασία εκλογής εποπτικού συμβουλίου καθώς και τον αριθμό των μελών του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10. Στην ίδια ή σε διαφορετική συνέλευση των δικαιούχων εκλέγεται το εποπτικό συμβούλιο.

Άρθρο 10

 Εποπτικό συμβούλιο

(Ενσωμάτωση άρθρου 9 παρ. 1, παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4 και παρ. 5 Οδηγίας με άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α, παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4 περ. α΄, β΄ και γ΄, παρ. 6)

 1. 1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να είναι από τρία (3) έως πέντε (5). Εποπτικό συμβούλιο οφείλει να διαθέτει και κάθε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου.
 1. 2. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου στο εποπτικό συμβούλιο πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.
 1. 3. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μελών ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31.
 1. 4. Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών δυνάμει μεταξύ άλλων της παρ. 3 του άρθρου 9,

β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει επιλεγεί διορισμός γενικού διευθυντή ή και διευθυντών, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες,

γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως, των γενικών πολιτικών που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9,

δ) την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 58 του παρόντος νόμου και του καταστατικού.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το εποπτικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(1) Παρακολουθεί, ελέγχει κι εποπτεύει τον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό του οργανισμού συλλογικής διαχείριση ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, τον οποίο εισηγείται προηγουμένως προς τη διοίκηση. Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων του δύναται να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της διακριτικής του ευχέρειας κι επιλογής του, με δαπάνες που θα βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 5% των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων, κατά περίπτωση, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρχών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων, γενικά.

(2) Εισηγείται προς τη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 την τροποποίηση όρων του καταστατικού που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη συλλογική διαχείριση.

(3) Ενημερώνεται, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του, από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ή άλλο εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο, για θέματα λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4.

(4) Εισηγείται προτάσεις επί του αναλυτικού αμοιβολογίου το οποίο εφαρμόζει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 έναντι κάθε κατηγορίας / υποκατηγορίας χρηστών.

(5) Γνωμοδοτεί προς τη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 επί της ακολουθητέας τιμολογιακής πολιτικής, είτε γενικώς είτε ειδικώς ή επί εξαιρετικών περιπτώσεων.

(6) Γνωμοδοτεί επί της πολιτικής που πρέπει να τηρήσει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 έναντι χρηστών, οι οποίοι είτε αρνούνται να αδειοδοτηθούν, είτε να τηρήσουν τους όρους υπογραμμένης σύμβασης αδείας.

(7) Συμμετέχει με τον πρόεδρο ή/και άλλα μέλη του στις διαπραγματεύσεις καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης, ιδιαιτέρως δε με μεγάλους χρήστες ή ενώσεις χρηστών.

(8) Συμμετέχει με τον πρόεδρο ή εκπροσώπους του στις διαδικασίες φιλικής ή συναινετικής επίλυσης διαφορών με συμβεβλημένους ή μη χρήστες.

(9) Εισηγείται προς την διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 πηγές είσπραξης πέραν των ήδη υπαρχουσών, καθώς και τη διεύρυνση και ανάπτυξη των υφισταμένων.

(10) Εισηγείται, προς τη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 προτάσεις σύνταξης και τροποποίησης παντός κανονισμού της διοίκησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του.

(11) Εισηγείται, προς τη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, μέτρα για τον βέλτιστο τρόπο διανομής των δικαιωμάτων που εισπράττονται, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις, όπου οι χρήστες είτε δεν παραδίδουν, είτε παραδίδουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες επί του τρόπου χρήσης των έργων και

(12) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σε αυτό από την διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4.

Το εποπτικό συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, δύναται να προσφύγει στη διαδικασία του άρθρου 43, επιπλέον των λοιπών διαδικασιών διαφύλαξης και προστασίας των δικαιωμάτων των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή των δικαιούχων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4.

 1. 5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην περιπτ. β΄ της παρ. 4 οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 4.
 1. 6. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.
 1. 7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.
 1. 8. Ως μέλη εποπτικού συμβουλίου μπορούν να διοριστούν και τρίτα πρόσωπα με σχετική επαγγελματική εμπειρία ή δικαιούχοι.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Η’ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 Άρθρο 11

 Γενικές αρχές

(Ενσωμάτωση άρθρου 4 και 5 παρ. 1 Οδηγίας με άρθρο 11 παρ. 1 και παρ. 2)

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή οι ανεξάρτητες οντότητες που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 οφείλουν να ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπούν και να μην τους επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων τους.
 1. 2. Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 12 έως 16, πρέπει να προβλέπονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.

Άρθρο 12

Ανάθεση διαχείρισης

(Ενσωμάτωση άρθρου 5 παρ. 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδ. α΄ Οδηγίας με άρθρο 12 παρ. 1 εδ. α’, παρ. 1 εδ. ε΄, παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4, παρ. 5, παρ. 7 εδ. α΄)

 1. 1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, της επιλογής τους να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.
 1. 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
 1. 3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης ή την υποβολή καταγγελίας ή την ανάκληση ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης ή της καταγγελίας ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 επιβάλλοντας ως όρο άσκησής τους την ανάθεση της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη ή έχουν καταγγελθεί ή ανακληθεί σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.
 1. 5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα.
 1. 6. Τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τις παρ. 1 έως 5 περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανάθεσης.
 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, οφείλει, πριν ανατεθεί σε αυτόν η κατά την παρ. 1 διαχείριση, να ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τις παρ. 1 έως 5, καθώς και για τους όρους άσκησης του δικαιώματος που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η ενημέρωση γίνεται, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.

Άρθρο 13

 Εισδοχή μέλους

(Ενσωμάτωση άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 και 5 Οδηγίας με άρθρο 13 παρ. 1, παρ. 2, παρ. 3 και παρ. 4 εδ. α΄)

 1. 1. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, δέχεται ως μέλη δικαιούχους και οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 και ενώσεις δικαιούχων, εφόσονπληρούνται οι όροι εισδοχής, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι εισδοχής περιλαμβάνονται στο καταστατικό. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, απορρίψει το αίτημα εισδοχής, οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή εξήγηση των λόγων της απόφασής του.
 1. 2. Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.
 1. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, υποχρεούται να δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ή στους αντίστοιχα εκπροσωπούμενους δικαιούχους να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, τηρεί αρχεία των μελών του ή των αντίστοιχα εκπροσωπούμενων δικαιούχων, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, οφείλει να υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως και έως την 20η Ιανουαρίου πλήρη κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας όσων μελών του ή των εκπροσωπούμενων αντίστοιχα δικαιούχων του έχουν δώσει τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή τους για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις (e-mail), προκειμένου ο ΟΠΙ να μπορεί να επικοινωνεί απευθείας μαζί τους και ναενημερώνει για δικαιώματα ή υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993, καθώς και για ζητήματα που αφορούν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, του οποίου είναι μέλη ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, του άρθρου 55 ή του άρθρο 2 παρ. 4 που εκπροσωπεί δικαιούχους, αντίστοιχα.

Άρθρο 14

Άδειες μη εμπορικής χρήσης

(Ενσωμάτωση άρθρου 5 παρ. 3 Οδηγίας με άρθρο 14 παρ. 1)

 1. 1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους.
 1. 2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, καταρτίζουν κανονισμό αδειών μη εμπορικής χρήσης που προβλέπει τους όρους με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 15

Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

(Ενσωμάτωση άρθρου 7 παρ. 1 Οδηγίας με άρθρο 15)

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 13, το άρθρο 27, η παρ. 2 του άρθρου 38 και το άρθρο 42 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους που έχουν άμεση νομική σχέση με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας αλλά δεν είναι μέλη τους.

Άρθρο 16

Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που έχουν αναθέσει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, τη διαχείριση του συνόλου των έργων τους οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως για τα έργα που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο που δημοσιεύεται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισμό ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν στην ενημέρωση με ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Άρθρο 17

 Έσοδα από δικαιώματα

(Ενσωμάτωση άρθρου 11 παρ. 2, 3, 4 και 5 Οδηγίας με άρθρο 17 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3 και 4 )

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, πρέπει να επιδεικνύει επιμέλεια όσον αφορά στη συλλογή και στη διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα. Στα έσοδα από δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα αυτά. Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να διατηρούν κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων παρέχονται, επίσης, από τους δικαιούχους και τους χρήστες και ελέγχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασμούς του: α) έσοδα από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα και β) ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες
 1. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους πλην της διανομής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κράτησης ή συμψηφισμού των εξόδων διαχείρισης ή οι περιπτώσεις χρήσης εσόδων από δικαιώματα ή εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 9.
 1. 4. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πράττει τούτο με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί, σύμφωνα με τη γενική επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου που αναφέρονται στις περιπτ. ε΄ και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 και λαμβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες:

α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων,

β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,

γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του.

Άρθρο 18

Κρατήσεις

(Ενσωμάτωση άρθρου 12 παρ. 1, 2, 3 και 4 Οδηγίας με άρθρο 18 παρ. 2, 1,3 εδ. α΄ και παρ. 5)

 1. 1. Οι κρατήσεις πρέπει να είναι εύλογες σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 στους δικαιούχους και καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, παρέχει στον δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
 1. 3. Τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 20% των ακαθάριστων εσόδων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, από δικαιώματα, μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 (όπως δαπάνες για δικηγορικές αμοιβές, γνωμοδοτήσεις, επιδόσεις εξωδίκων εγγράφων και δικογράφων, συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, σύνταξη συμφωνητικών, κλπ). Εύλογη υπέρβαση του ορίου επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης των μελών ή του εποπτικού συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4. Το ποσοστό αυτό δεν ισχύει για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 ευρώ και για νεοσυσταθέντες οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης μέχρι και για τρία (3) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους υπό τον όρο να εξετάζεται η ανάγκη διατήρησης υπέρβασης του ορίου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Το ποσοστό αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αποτελεί μέλος ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Το ποσοστό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης-μέλους συνυπολογίζεται με το ποσοστό του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με τη διαχείριση που ασκεί ο τελευταίος για λογαριασμό του πρώτου.

 1. 4. Το ποσοστό 20% που προβλέπεται στην παρ. 3 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 1. 5. Όσα ισχύουν για τη χρήση και τη διαφάνεια στη χρήση των ποσών που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα έξοδα διαχείρισης εφαρμόζονται και σε οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις πραγματοποιούνται για να καλυφθούν έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 19

Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους

(Ενσωμάτωση άρθρου 13 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 Οδηγίας με

άρθρο 19 παρ. 2, 3, 4, 5 εδ. α΄, 6 και 7)

 1. 1. Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρήση των έργων τους.
 1. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 37 οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του, που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, όπως και κάθε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης – ή κατά περίπτωση στα μέλη του ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.
 1. 3. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορεί να διανεμηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά πρέπει να τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την παρ. 2 για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων και επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 13 καθώς και τυχόν άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία. Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί:

α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, έχει ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, σε αυτές τις οντότητες και

β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητα διαχείρισης,  με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις εκπροσώπησης.

Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής:

αα) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας,

ββ) το όνομα του δικαιούχου,

γγ) το όνομα του εκδότη ή παραγωγού,

δδ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου.

Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών.

 1. 5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορεί να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθ. 2 παρ. 4, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην παρ. 4, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στα μη διανεμητέα ποσά της εύλογης αμοιβής.
 1. 6. Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αποφασίζει και το εποπτικό συμβούλιο των δικαιούχων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, εισηγείται, σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών σύμφωνα με την περιπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθ. 2 παρ. 4, εάν δεν έχουν παραγραφεί.
 1. 7. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή με εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου των δικαιούχων ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να αποφασίζει και το εποπτικό συμβούλιο των δικαιούχων ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, μπορεί να εισηγείται ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον, αντίστοιχα, αυτή η απόφαση ή η εισήγηση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
 1. 8. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 παραγράφονται σε είκοσι (20) έτη από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαιούχων, τα ως άνω είκοσι (20) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ

Άρθρο 20

Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων

(Ενσωμάτωση άρθρου 14 Οδηγίας με άρθρο 20)

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος των δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμβάσεων, ιδίως σε σχέση με τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Οι διατάξεις του παρόντος δεν περιορίζουν τη σύναψη συμβάσεων αμοιβαιότητας μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξαρτήτων οντοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 της ημεδαπής και των αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξαρτήτων οντοτήτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 21

Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις για τη διαχείριση δικαιωμάτων

(Ενσωμάτωση άρθρου 15 παρ. 1, 2 και 3 Οδηγίας με άρθρο 21, παρ. 1, παρ.2 και παρ. 2 και 3)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, δεν προβαίνει σε άλλες κρατήσεις πέραν των εξόδων διαχείρισης επί των εσόδων από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει της σύμβασης για τη διαχείριση δικαιωμάτων ή επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από δικαιώματα, εκτός εάν ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης διαχείρισης συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, να τηρήσει την προθεσμία αυτή.
 1. 3. Ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ή, εφόσον έχουν ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, τα μέλη αυτά διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) μήνες από την είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα μέλη τους να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ή ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ

 Άρθρο 22

Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής(Ενσωμάτωση άρθρου 16 παρ. 1, παρ. 2 εδ. α΄ και β΄, 3, 4 και άρθρου 35 παρ. 1 Οδηγίας με άρθρο 22 παρ. 1, 3, 4 εδ. α΄ και β΄, 5 και 6-7)

 

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 και οι χρήστες διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης των δικαιωμάτων με καλή πίστη και στο πλαίσιο αυτό ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληροφορία.
 2. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, προκειμένου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της χρήσης των έργων του ρεπερτορίου τους, αξιώνουν από αυτούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ν. 2121/1993.
 1. 3. Οι όροι χορήγησης αδειών χρήσης βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Κατά τη χορήγηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων που αφορούν σε επιγραμμικές υπηρεσίες οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως προηγούμενο τους όρους χορήγησης αδειών χρήσης που έχουν συμφωνηθεί με έναν χρήστη, όταν ο χρήστης αυτός παρέχει ένα νέο είδος επιγραμμικής υπηρεσίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό της ΕΕ για λιγότερο από τρία (3) έτη.
 1. 4. Για τη χορήγηση άδειας οι χρήστες υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. Μετά τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση χορηγεί την άδεια, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος άρνησης, τον οποίο και γνωστοποιεί εγγράφως στον χρήστη.
 1. 5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με αυτούς με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλουν, αν κριθεί απαραίτητο, αναφορές επί τη χρήση αδείας.
 1. 6. Σε περίπτωση μη καταβολής αμοιβής για τη λήψη άδειας ή διαφωνίας ως προς το ύψος της αμοιβής που αξιώνει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ο χρήστης οφείλει πριν από οποιαδήποτε χρήση να προκαταβάλει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθ. 2 παρ. 4 το αιτούμενο ποσό αμοιβής ή εκείνο που θα έχει ορίσει και επιδικάσει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατόπιν αίτησης είτε του χρήστη είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις ή ως εύλογο, αν δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις. Με αγωγή που ασκεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ή ο χρήστης, το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του ΚΠολΔ, προσδιορίζει οριστικά την αμοιβή και το ύψος αυτής και την επιδικάζει. Ο προσωρινός προσδιορισμός ισχύει ως οριστικός, εάν δεν ασκηθεί από οποιονδήποτε διάδικο αγωγή περί οριστικού προσδιορισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της ή εντός έτους από τη δημοσίευσή της.
 1. 7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ χρήστη και οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ως προς το ύψος της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 ν. 2121/1993 και τους όρους πληρωμής της το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθορίζει αυτά προσωρινά, με αίτηση του χρήστη ή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 και επιδικάζει προσωρινά τουλάχιστον το ήμισυ της εύλογης αμοιβής που καθόρισε, με την εξαίρεση του άρθρου 45 παρ. 7 του παρόντος νόμου, αναφορικά με την αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση μουσικήςσε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αρμόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για τον οριστικό προσδιορισμό του ύψους της εύλογης αμοιβής και των όρων πληρωμής της εφαρμόζονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 6.

Άρθρο 23

Αμοιβολόγια

(Ενσωμάτωση άρθρου 16 παρ. 2 εδ. γ΄-ε΄ Οδηγίας με άρθρο 23 παρ. 1)

 1. 1. Οι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και η έκταση της χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, στον χρήστη. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.
 1. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού, και κοινοποιείται στον ΟΠΙ αμέσως προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου. Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.
 1. 3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις σχέσεις των μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993. Οι συμφωνίες αυτές, όπως και κάθε τροποποίηση αυτών, κοινοποιούνται αμέσως στον ΟΠΙ και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των μερών και του ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα ή την ισχύ των εν λόγω συμφωνιών.
 1. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4 και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται από τον πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο έτη ο ΟΠΙ ή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη αμφοτέρων πλευρών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ.
 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισμό ενός προσώπου ως διαιτητή για τον καθορισμό της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την προκαταβολή του ποσού μέχρις ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόμενης αμοιβής. Ο διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση της διαφωνίας και η απόφαση του είναι εκτελεστή. Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού οπότε η προσφυγή σε αυτόν για την επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από τη βούληση των μερών.

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις χρηστών

(Ενσωμάτωση άρθρου 17 Οδηγίας με άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄)

 1. 1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή παραγάγει ή πωλήσει ή εκμισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει δημόσια ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο κοινό το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο ή το αντίστοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί ή διατεθεί καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται βάσει ορισμένου μορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, που λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωσή του υφιστάμενα βιομηχανικά πρότυπα. Ο μορφότυπος αυτός είναι ενιαίος για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και εγκρίνεται από τον ΟΠΙ. Η υποχρέωση του χρήστη υποβολής αναφοράς βάσει του μορφότυπου περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4.
 1. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση 10% επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, μπορεί να επιβάλει προσαύξηση 15% επί της οφειλόμενης αμοιβής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 Άρθρο 25

 Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους

σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους

(Ενσωμάτωση άρθρου 18 Οδηγίας)

 1. 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 37, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίο έχει αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώματα για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του,

β) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο,

γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 στον δικαιούχο ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης,

δ) την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα αναλογούντα ποσά που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που εμπίπτει στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, να παράσχει τις πληροφορίες αυτές,

ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,

στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης,

ζ) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, που έχει αντίστοιχα ως μέλη ή ως εκπροσωπούμενους δικαιούχους οντότητες που είναι αρμόδιες για την περαιτέρω διανομή των εσόδων από τα δικαιώματα σε δικαιούχους, παρέχει στις οντότητες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1, εάν οι εν λόγω οντότητες δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους τις πληροφορίες αυτές. Οι οντότητες αυτές οφείλουν να διαθέτουν τις πιο πάνω πληροφορίες το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίον έχουν αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώματα για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι.

Άρθρο 26

Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης δυνάμει συμβάσεων διαχείρισης

 (Ενσωμάτωση άρθρου 19 Οδηγίας)

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης και με ηλεκτρονικά μέσα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης εκπροσώπησης για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση εκπροσώπησης, β) τα έσοδα από δικαιώματα που τους αναλογούν και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γ) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, δ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18, ε) πληροφορίες για τη χορήγηση ή μη αδειών σε σχέση με τα έργα και άλλα ζητήματα που προβλέπονται στη σύμβαση διαχείρισης, στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή εισηγήσεις του εποπτικού συμβουλίου των δικαιούχων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης διαχείρισης.

Άρθρο 27

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος

(Ενσωμάτωση άρθρου 20 Οδηγίας με άρθρο 27 παρ. 1)

 1. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαθέτουν, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος, σε οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σύμβασης διαχείρισης ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε οποιονδήποτε χρήστη με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας που εκπροσωπούν τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή στο πλαίσιο συμβάσεων διαχείρισης και τις επικράτειες που καλύπτονται, ή β) αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα προστασίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή δυνάμει συμβάσεων και τις επικράτειες που καλύπτονται.
 1. 2. Η κατά την παρ. 1 υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης υφίσταται και για τις ανάγκες διενέργειας καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 27Α ν. 2121/1993 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257).

Άρθρο 28

 Δημοσιοποίηση πληροφοριών

(Ενσωμάτωση άρθρου 21 παρ. 1 και 2 Οδηγίας με άρθρο 28 παρ. 1, περ. α΄- γ΄, ε΄-ια΄ και παρ. 3)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 αναρτούν αντίστοιχα στις ιστοσελίδες τους τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το καταστατικό τους,

β) τους όρους προσχώρησης μέλους και λήξης της σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό τους,

γ) τις τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης και τα ισχύοντα αμοιβολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εκπτώσεις, αν υπάρχουν,

δ) τις συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τον καθορισμό αμοιβών,

ε) τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 31 πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή,

στ) τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων,

ζ) τη γενική πολιτική για τα έξοδα διαχείρισης,

η) τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,

θ) τον κατάλογο των συμβάσεων διαχείρισης, τις οποίες έχουν συνάψει και τα ονόματα των αντισυμβαλλόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης,

ι) τη γενική πολιτική για τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών,

ια) τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44 έως 46,

ιβ) την κατά το άρθρο 29 ετήσια έκθεση διαφάνειας,

ιγ) τον κατά το άρθρο 14 κανονισμό αδειών μη εμπορικής χρήσης,

ιδ) τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου βάσει του άρθρου 24,

ιε) τις διαδικασίες για τη διόρθωση των δεδομένων της παρ. 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 34,

ιστ) τις συμφωνίες και αποφάσεις στο πλαίσιο του άρθρου 45, αν υπάρχουν,

ιζ) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,

ιη) τα κριτήρια τυχόντος περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και, αντίστοιχα, τα κριτήρια αποδοχής εισηγήσεων του εποπτικού συμβουλίου των δικαιούχων ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και

ιθ) τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 12.

 

 1. Ο οργανισμός συλλογικής προστασίας αναρτά στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις πληροφορίες των περιπτ. α΄, ε΄, ια΄, ιζ΄ και ιη΄.

 

 1. 3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, που εμπίπτουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 2 παρ. 4, τηρούν επικαιροποιημένες τις ως άνω πληροφορίες.

Άρθρο 29

 Ετήσια έκθεση διαφάνειας

(Ενσωμάτωση άρθρου 22 παρ. 1, 3 και 4 Οδηγίας

με άρθρο 29 παρ. 1, 2 και 3)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 , ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του οφείλει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, που αναφέρεται στην παρ. 2, για κάθε οικονομικό έτος το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
 1. 2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 30.
 1. 3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις περιπτ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.
 1. 4. Διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 30

Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας

(Ενσωμάτωση παραρτήματος Οδηγίας)

 1. 1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:

α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του οικονομικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών,

β) έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους,

γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22,

δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4,

ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4,

στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 και στην παρ. 1 του άρθρου 31 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς,

ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2,

η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις πληροφορίες της παρ. 3.

 1. 2. Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:

α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και ανά είδος χρήσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων, από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέμονται σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο),

β) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

αα) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και, αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων δαπανών,

ββ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και, αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών μόνο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα έσοδα από δικαιώματα ή με έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 και το άρθρο 18,

γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών,

εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση των δικαιωμάτων,

στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 σε δικαιούχους σε σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο οικονομικό έτος, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, και αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών.

γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και ανά είδος χρήσης,

ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και ανά είδος χρήσης,

γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και είδος χρήσης,

δδ) του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και ανά είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά,

εε) του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη διανεμηθεί, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά,

στστ) αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, τους λόγους της καθυστέρησης,

ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών.

δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, με περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

αα) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης,

ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων από δικαιώματα που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης,

γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες  διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης  ή/και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης,

δδ) των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης  ή/και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37.

 1. 3. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ειδική έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 29:

α) τα ποσά που κρατούνται για τους σκοπούς κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους με κατανομή ανά είδος σκοπού και για κάθε είδος σκοπού με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και ανά είδος χρήσης,

β) επεξήγηση της χρήσης των εν λόγω ποσών και των αποδεκτών τους, με κατανομή ανά είδος σκοπού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαχείρισης αναφορικά με τα ποσά που χρησιμοποιούνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Άρθρο 31

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4

(Ενσωμάτωση άρθρου 10 Οδηγίας)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και οι διευθυντές, να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με τη χρήση κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.
 1. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και, αν τέτοιες συγκρούσεις δεν μπορεί να αποφευχθούν, να μπορούν να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4. Οι διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποβολή ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή προς το εποπτικό συμβούλιο των δικαιούχων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η ως άνω δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) οποιαδήποτε συμφέροντα έχει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4,

β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβε από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές παροχές, οι παροχές σε είδος και άλλα είδη παροχών,

γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4,

δ) δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσωπικών συμφερόντων και συμφερόντων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ή μεταξύ προσωπικών συμφερόντων και υποχρεώσεων έναντι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ δικών του υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και συμφερόντων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 Άρθρο 32

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 1 και άρθρου 2 παρ. 4 της Οδηγίας με άρθρο 32 παρ, 4)

 1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος ή του άρθρου 2 παρ. 4, μπορούν να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και να χορηγούν την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/1993 για την άδεια μουσικών οργάνων του Δήμου. Επίσης, ισχύουν για αυτές τα τεκμήρια του άρθρου 7.
 1. Εάν ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, γενικά, λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, τότε οι μετοχές της είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους. Εφόσον μέτοχος τέτοιας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι, επίσης, υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), τότε οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
 1. Οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, που διατηρούν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια ή δραστηριοποιούνται μέσω εγκαταστημένων αντιπροσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Εάν δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας με αντίστοιχο περιεχόμενο και αναλυτικός κατάλογος μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παραπάνω παρ. 2, κατ’αναλογία.
 1. Έπειτα από την εγκατάστασή τους και εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας τους, όλες οι ανεξάρτητες οντότητες, για τον έλεγχο τήρησης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να υποβάλουν στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ τις αντίστοιχες πληροφορίες, με έγγραφα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και δηλώσεις, με βάση τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 28, επιπλέον όσων ορίζονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται εντός πέντε (5) ημερών, όποτε μεταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση μία φορά κάθε έτος, έως την 31η Ιανουαρίου, σύμφωνα και με την παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να ζητήσει συμπλήρωση ή ανάλυση αυτών των πληροφοριών και οι ανεξάρτητες οντότητες υποχρεούνται στην άμεση υποβολή τους.
 1. Προϋποθέσεις εισδοχής/συμμετοχής μίας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, είναι η έλλειψη καθ’οιονδήποτε τρόπο σύγκρουσης συμφερόντων των μελών ή/και των μετόχων ή/και εταίρων ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και τα μέλη ή τους δικαιούχους τους αντίστοιχα καθώς επίσης και η ταυτόχρονη απαγόρευση άσκησης ενδεχόμενων ανταγωνιστικών πρακτικών εκ μέρους της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης ή/και των μελών της ή/και των μετόχων ή/και εταίρων ή/και μελών διοίκησης της και η έγκριση εισδοχής/συμμετοχής της από αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης του αντίστοιχου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΟΛΥΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών

(Ενσωμάτωση άρθρου 24 παρ. 1 και 2 Οδηγίας με άρθρο 33 παρ. 1 και 3

 1. 1. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, μόνο αν διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως, για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.
 1. 2. Για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή ικανότητα, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί ενδεικτικά να ζητά να προσκομίζονται σε αυτόν όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, και κατά πόσον αυτές λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και με διαφανή τρόπο ηλεκτρονική επεξεργασία χορήγησης πολυεδαφικών άδειων.
 1. 3. Για τους σκοπούς της παρ. 1 ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 πρέπει, επίσης, να πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί,

β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού, το οποίο έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί,

γ) να κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο,

δ) να κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

 1. 4. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους υπηρεσίες σχετικά με τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων υπό τον όρο της παρ. 5 του άρθρου 2.
 1. 5. Στα μουσικά έργα συμπεριλαμβάνονται οι στίχοι και η μουσική σε οπτικοακουστικά έργα αλλά δεν περιλαμβάνονται τα μουσικά έργα σε μορφή παρτιτούρας.

Άρθρο 34

Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια

(Ενσωμάτωση άρθρου 25 Οδηγίας)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων παρέχει βάσει δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής, σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί και σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με ηλεκτρονικά μέσα, επικαιροποιημένες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται: α) τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα, β) τα εκπροσωπούμενα δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και γ) οι επικράτειες που καλύπτονται.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 μπορεί να λάβει εύλογα μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, τον έλεγχο της επαναχρησιμοποίησής τους και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 35

Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια

(Ενσωμάτωση άρθρου 26 Οδηγίας)

 1. 1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς για να μπορούν οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή άλλες ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, να ζητούν διόρθωση των δεδομένων που αναφέρονται στις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 33 προϋποθέσεις ή των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 34, όταν τέτοιοι δικαιούχοι, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών πιστεύουν, βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι ανακριβή όσον αφορά στα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων. Οι μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι καθίστανται γνωστοί στους τρίτους μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, προβλέπουν τον αποδέκτη του σχετικού αιτήματος, τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο απάντησης. Αν ένα αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διασφαλίζει ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 παρέχει στους δικαιούχους τα μουσικά έργα των οποίων περιλαμβάνονται στο μουσικό του ρεπερτόριο και στους δικαιούχους που τους ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραμμικών τους δικαιωμάτων επί μουσικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 40, τα μέσα ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών σχετικά με τα μουσικά έργα τους, τα δικαιώματά τους επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για τις οποίες οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισμό. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή πρακτικές που αφορούν στην ανταλλαγή δεδομένων που αναπτύσσονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και επιτρέπουν στους δικαιούχους να καθορίζουν το μουσικό έργο, εν όλω ή εν μέρει, τα επιγραμμικά δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και τις επικράτειες για τις οποίες εξουσιοδοτούν τον οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4.
 1. 3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 εφαρμόζει, επίσης, την παρ. 2 σε σχέση με τους δικαιούχους των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο του εξουσιοδοτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της εξουσιοδοτούσας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.

Άρθρο 36

Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση

(Ενσωμάτωση άρθρου 27 παρ. 1-3, 4 και 5 Οδηγίας με άρθρο 36 παρ. 1-3, παρ. 4 εδ. α΄

και 5)

 1. 1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 παρακολουθεί τη χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, τα οποία εκπροσωπεί εν όλω ή εν μέρει, από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών στους οποίους έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώματα αυτά.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα αναφορές σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά με την πραγματική χρήση των έργων αυτών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 προσφέρει τη χρήση μίας τουλάχιστον μεθόδου υποβολής αναφορών, η οποία λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών σε κλειστό μορφότυπο, αν ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών μέσω ενός βιομηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.
 1. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 προσφέρει τη χρήση τουλάχιστον ενός μορφότυπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο. Το τιμολόγιο ορίζει τα έργα και τα δικαιώματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εν όλω ή εν μέρει, με βάση τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 33, και τις αντίστοιχες πραγματικές χρήσεις, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών και τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την παροχή των πληροφοριών αυτών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αρνηθούν να αποδεχθούν το τιμολόγιο εξαιτίας του μορφοτύπου του, εάν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 χρησιμοποιεί βιομηχανικό πρότυπο.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας. Η συχνότητα υποβολής της ως άνω αναφοράς καθορίζεται συμβατικά αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως.
 1. 5. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαθέτει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών επαρκείς μηχανισμούς προκειμένου αυτοί να μπορούν να αμφισβητήσουν την ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας λαμβάνει τιμολόγια από έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραμμικά δικαιώματα επί του ίδιου μουσικού έργου.

Άρθρο 37

Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων

(Ενσωμάτωση άρθρου 28 Οδηγίας με άρθρο 37 παρ. 1-3)

 1. 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διανέμει στους δικαιούχους τα οφειλόμενα βάσει των αδειών αυτών ποσά με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση ύστερα από την υποβολή αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας.
 1. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 παρέχει στους δικαιούχους κατά την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής δυνάμει της παρ. 1 τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλονται τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτές οι χρήσεις, β) τα ποσά που εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για κάθε επιγραμμικό δικαίωμα επί οποιουδήποτε μουσικού έργου για το οποίο οι δικαιούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να τους εκπροσωπεί, εν όλω ή εν μέρει, γ) τα ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρατήσεις που γίνονται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με κάθε πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας.
 1. 3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η εξουσιοδοτημένη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διανέμει τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 1 με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 στον εξουσιοδοτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην εξουσιοδοτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι αρμόδιος, όπως και η εξουσιοδοτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, για τη μετέπειτα διανομή των ποσών αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.
 1. 4. Οι παρ. 5 έως 8 του άρθρου 19 εφαρμόζονται και στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 38

Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών

(Ενσωμάτωση άρθρου 29 Οδηγίας)

 1. 1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, βάσει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή μια άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού του ρεπερτορίου, είναι μη αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η εξουσιοδοτημένη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαχειρίζεται τα επιγραμμικά δικαιώματα κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.
 1. 2. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η εξουσιοδοτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ενημερώνει τα μέλη του για τους κύριους όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της και του κόστους των παρεχόμενων από τον εξουσιοδοτούμενο οργανισμό ή από την εξουσιοδοτούσα οντότητα υπηρεσιών.
 1. 3. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η εξουσιοδοτούμενη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ενημερώνει τον εξουσιοδοτούντα οργανισμό ή την εξουσιοδοτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 για τους κύριους όρους βάσει των οποίων χορηγείται άδεια για τα επιγραμμικά δικαιώματα του τελευταίου, καθώς και για τη φύση της εκμετάλλευσης, τους όρους ή τις διατάξεις που αφορούν ή επηρεάζουν την αμοιβή για τη χορήγηση αδειών χρήσης, τη διάρκεια της άδειας, τις λογιστικές περιόδους και τις επικράτειες που καλύπτονται.

Άρθρο 39

Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή άλλης  ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών

(Ενσωμάτωση άρθρου 30 παρ. 1 και παρ. 2-6 Οδηγίας με άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α΄

και παρ. 2-6)

 1. 1. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που δεν χορηγεί ούτε προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων που ανήκουν στο δικό τους ρεπερτόριο ζητούν από άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να συνάψει σύμβαση εκπροσώπησης, προκειμένου να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 στον οποίο απευθύνεται το αίτημα υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα αυτό, εάν χορηγεί ήδη ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που συγκεντρώνουν ρεπερτόριο περισσότερων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και δεν αφορά σε οργανισμούς ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες αποκλειστικά για το δικό τους ρεπερτόριο. Επίσης, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε οργανισμούς ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, που συγκεντρώνουν μόνο δικαιώματα επί των ίδιων έργων με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια από κοινού τόσο για δικαιώματα αναπαραγωγής όσο και για δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό επί των έργων αυτών.
 1. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όπου απευθύνεται το αίτημα, απαντά στον αιτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην αιτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
 1. 3. Με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με τους ίδιους όρους με τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όπου απευθύνεται το αίτημα, περιλαμβάνει το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της αιτούσας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών.
 1. 5. Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 στον οποίο απευθύνεται το αίτημα προς τον αιτούντα οργανισμό ή την αιτούσα οντότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν εκείνα τα οποία θεωρούνται εύλογα στις περιστάσεις.
 1. 6. Ο αιτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η αιτούσα ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 διαθέτει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όπου απευθύνεται το αίτημα, τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δικό του μουσικό ρεπερτόριο και οι οποίες απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων. Αν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέπει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όπου απευθύνεται το αίτημα, να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των άρθρων 33 έως 41, ο οργανισμός αυτός ή αυτή η οντότητα δικαιούται να χρεώνει τον αιτούντα οργανισμό ή την αιτούσα οντότητα για τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.

Άρθρο 40

Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες

(Ενσωμάτωση άρθρου 31 Οδηγίας με άρθρο 40 εδ. α΄)

Αν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε άλλη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό έως τις 10 Απριλίου 2017, οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την εν λόγω ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 να εκπροσωπεί τα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων μπορούν να ανακαλούν από τον οργανισμό αυτό τα επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων για τον σκοπό της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες, χωρίς να χρειάζεται να ανακαλέσουν τα επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών τους έργων για τον σκοπό της χορήγησης μονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές άδειες για τα επιγραμμικά τους δικαιώματα είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου, τον οποίον εξουσιοδοτούν σχετικά είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή άλλης ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4. Η έγγραφη προειδοποίηση των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή και η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης.

Άρθρο 41

Ειδικές ρυθμίσεις

(Άρθρο 32 Οδηγίας)

 1. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 υπερισχύουν των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.
 1. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, όταν χορηγούν με βάση την προαιρετική συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, πολυεδαφική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου αυτός να κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματά του ταυτόχρονα με την αρχική εκπομπή τους ή μετά από αυτήν, καθώς και κάθε επιγραμμικό υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι προκαταρκτικές προεπισκοπήσεις (previews) που παράγονται από ή για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, και το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική εκπομπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 42

Διαδικασία καταγγελίας

(Ενσωμάτωση άρθρου 33 παρ. 1 και 2 Οδηγίας με άρθρο 41 παρ. 1 και 2)

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 θέτουν στη διάθεση των μελών τους και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, αποτελεσματικές και έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.
 1. 2. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και κάθε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 αναρτά με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών.
 1. 3. Αν υποβληθεί καταγγελία σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, τότε ο οργανισμός ή η οντότητα ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 1. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 οφείλει να απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας.

Άρθρο 43

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων στον ΟΠΙ

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 2 Οδηγίας με άρθρο 43 παρ. 1)

 1. 1. Τα μέλη ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στον ΟΠΙ εγγράφως ή με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δραστηριότητες ή καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993.
 1. 2. Ο ΟΠΙ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει τον αποστολέα για τη λήψη της και την κοινοποιεί σε αυτόν στον οποίο αφορά. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του ή/και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων ή/και του ΟΠΙ, οφείλει να διερευνά την εν λόγω δραστηριότητα ή κατάσταση και προς τον σκοπό αυτό μπορεί να ζητά τόσο από αυτόν που προέβη στη γνωστοποίηση όσο και από αυτόν στον οποίο αφορά να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο. Επίσης, κατά τη διαδικασία της έρευνας της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου, καλείται αυτός, στον οποίο αφορά η εν λόγω γνωστοποίηση, να δεχθεί απρόσκοπτα την αντίστοιχη έρευνα και να υποβάλει στους διενεργούντες τον έλεγχο όλα τα αιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και δεδομένα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αιτούμενη πληροφορία, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, μέσα στην εκάστοτε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την έρευνα που διατάσσεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 49. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, ενημερώνει τον αποστολέα της γνωστοποίησης για το αποτέλεσμα της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αν διαπιστωθεί παράβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 έως 52.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 44

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

(Ενσωμάτωση άρθρο 34 παρ. 1 και 2 Οδηγίας με άρθρο 44 παρ. 1 και 2)

 1. 1. Με την εξαίρεση της ειδικότερης διάταξης του άρθρου 45, οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των οργανισμών συλλογικής προστασίας, των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των οργανισμών συλλογικής προστασίας, των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, των δικαιούχων ή των χρηστών που γεννώνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993 μπορεί, αν το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να υπάγονται σε διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010.
 1. Σε διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 μπορεί να υπάγονται, επίσης, διαφορές που σχετίζονται με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων και, ιδίως: α) διαφορές με υφιστάμενο ή δυνητικό πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 22, 34, 35, και 36, β) διαφορές με έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 34 έως 40 και γ) διαφορές με άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 34 έως 39.
 1. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3898/2010. Η άνω διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θίγει το δικαίωμα προσφυγής των μερών στα δικαστήρια.

  Άρθρο 45

Αμοιβή για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα

και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

(Ενσωμάτωση άρθρου 35 παρ. 1 Οδηγίας)

 1. Για τις περιπτώσεις δημόσιας εκτέλεσης μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαπραγματεύεται με την αντίστοιχη αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών την αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής και τους όρους καταβολής της, εφόσον προσκληθεί από αυτήν εγγράφως. Αν στην ίδια κατηγορία δικαιούχων υφίστανται περισσότεροι του ενός οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, η αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών οφείλει να τους προσκαλέσει όλους.
 1. Ως αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τις ανάγκες του παρόντος και, με την προϋπόθεση ότι ο κλάδος τους (κατηγορία χρηστών) εκπροσωπείται από τους αναφερόμενους ακολούθως φορείς, θεωρούνται η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.). Στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης οι ως άνω αναφερόμενοι φορείς συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). Ο ως άνω κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδίως, αν κάποιος κλάδος δεν εκπροσωπείται από τους ως άνω φορείς. Ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ένας ή περισσότεροι κλάδοι εκπροσωπούνται από έναν φορέα και το εύρος της εκπροσώπησης αυτής. Ορίζεται δε ως όριο εκπροσώπησης κάθε αντιπροσωπευτικής ένωσης ή φορέα, για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αυτή να υπερβαίνει ποσοστό 75% των μελών του αντίστοιχου κλάδου. Προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες της παρ. 4 του παρόντος άρθρου περί διαπραγματεύσεων από πλευράς χρηστών είναι η εκ μέρους όλων των μελών εκάστου ως άνω φορέα χορήγηση ειδικού πληρεξουσίου με ρητή εντολή ανέκκλητης εκπροσώπησης τους από τον αντίστοιχο φορέα, κατά τις εν λόγω διαδικασίες και με ανέκκλητη δήλωση δεσμευτικότητας ως προς την εκτέλεση των αντιστοίχων συμφωνιών από τη διαπραγμάτευση.
 2. Τα μέρη οφείλουν να διενεργούν τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε αναγκαία πληροφορία. Κριτήρια για τον καθορισμό της αμοιβής μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, ιδίως τα ακόλουθα:

α) ο αριθμός των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που δικαιούνται να εισπράξουν για την ίδια κατηγορία δικαιούχων,

β) η αντιπροσωπευτικότητα των δικαιούχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,

γ) το είδος της χρήσης του ρεπερτορίου από τον χρήστη,

δ) η φύση της επιχείρησης του χρήστη,

ε) η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης του χρήστη εντός του έτους (συντελεστής επί 12),

στ) ο τόπος λειτουργίας της επιχείρησης του χρήστη,

ζ) η ωφέλιμη επιφάνεια της επιχείρησης του χρήστη (χωρίς τους βοηθητικούς χώρους),

η) εάν η χρήση του ρεπερτορίου είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για τους σκοπούς της επιχείρησης του χρήστη,

θ) οι αμοιβές που ισχύουν σε άλλες χώρες για αντίστοιχες χρήσεις.

 1. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται χωριστά για κάθε κατηγορία χρηστών και κάθε κατηγορία δικαιούχων, εκτός αν υπάρχει συμφωνία οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, από την μια πλευρά και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών από την άλλη πλευρά για να τις διεξάγουν από κοινού. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης, η οποία πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη, εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, της έγγραφης πρόσκλησης της παρ. 2 από την αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών. Τα μέρη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον ΟΠΙ για την ημερομηνία της πρώτης συνάντησής τους, καθώς και για τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν. Σε περίπτωση συμφωνίας των μερών αυτή κοινοποιείται στον ΟΠΙ και αναρτάται στις ιστοσελίδες των μερών και του ΟΠΙ.

Στο εδ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 45, αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός (2) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης, η οποία πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών μετά από τη λήψη εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή εκ μέρους της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, της έγγραφης πρόσκλησης της παρ. 2 από την αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών.

 1. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, ο ΟΠΙ συντάσσει πρακτικό περί αποτυχίας της διαδικασίας.
 1. Αν τα μέρη δεν επιθυμούν να διαπραγματευτούν μεταξύ τους και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 της έγγραφης πρόσκλησης της παρ. 2 από την αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών, δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για τις διαπραγματεύσεις, τα μέρη το γνωρίζουν στον ΟΠΙ, ο οποίος αναρτά σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
 1. Στην περίπτωση της παρ. 5 ή 6 του παρόντος, η διαφορά επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας), το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739επ. ΚΠολΔ), ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη. Το Εφετείο με απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια και το ύψος των αμοιβών για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών. Οι αμοιβές που ορίζονται από το Εφετείο ισχύουν για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης. Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κινείται εκ νέου με αίτηση είτε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, είτε αντιπροσωπευτικής ένωσης χρηστών μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, η συμφωνία έχει ισχύ μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών του έβδομου εδαφίου. Αν παρέλθουν τα πέντε (5) έτη και είτε η διαδικασία δεν έχει κινηθεί εκ νέου από κάποια από τα μέρη είτε έχει κινηθεί εκ νέου και δεν έχει ολοκληρωθεί, η ισχύς της απόφασης του Εφετείου παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την επιφύλαξη της παρ. 10. H απόφαση του Εφετείου αναρτάται στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών και του ΟΠΙ. Οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών ενημερώνουν τα μέλη τους για την απόφαση με όποιον τρόπο κρίνουν πρόσφορο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κατά της απόφασης του Εφετείου αποκλείεται αίτηση αναίρεσης, καθώς και αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 758 ΚΠολΔ. Μόνον όποιος χρήστης δεν έχει χορηγήσει το πληρεξούσιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή δεν είναι μέλος του αντίστοιχου φορέα, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της απόφασης του Εφετείου εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Κατά της απόφασης επί της τριτανακοπής δε χωρεί ένδικο μέσο.
 1. 8. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου ή τη σύναψη συμφωνίας ισχύουν τα αμοιβολόγια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 23. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ή τη σύναψη συμφωνίας ισχύουν τα προβλεπόμενα σε αυτές με την επιφύλαξη της παρ. 10. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί λόγο αναβολής ή αναστολής των εκκρεμών δικών, ούτε αναστέλλει την ισχύ των αμοιβολογίων του άρθρου 23.
 1. 9. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ, αφ’ ενός, οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και αφ’ ετέρου, αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών βάσει της διαδικασίας του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη από την υπογραφή τους. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών μπορεί να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία του παρόντος άρθρου με αίτηση είτε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε αντιπροσωπευτικής ένωσης χρηστών. Αν η διαδικασία κινηθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο και μέχρι το πέρας αυτής, συνεχίζουν να ισχύουν οι συμβάσεις αυτές με την επιφύλαξη της παρ. 10.
 1. 10. Αν χρήστης δεν προσχωρεί στη συλλογική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ, αφ’ ενός, οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και αφ’ ετέρου, αντιπροσωπευτικής ένωσης χρηστών της κατηγορίας του ή δεν καταβάλλει την αμοιβή που έχει ορίσει το Εφετείο σύμφωνα με την παρ. 7, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 μπορεί να στραφεί κατά του χρήστη βάσει της παρ. 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, χωρίς να θίγεται η αξίωσή τους από την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993. Στην περίπτωση της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 του ν. 2121/1993, ο χρήστης που δεν προσχωρεί στη συλλογική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ, αφ’ ενός, οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή/και ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και, αφ’ ετέρου, αντιπροσωπευτικής ένωσης χρηστών της κατηγορίας του ή δεν καταβάλει την αμοιβή που έχει ορίσει το Εφετείο της παραγράφου 7, υποχρεώνεται να καταβάλλει το διπλάσιο της συμφωνηθείσας ή ορισθείσας αμοιβής, αντιστοίχως. Το δικαστήριο που δικάζει την τυχούσα τριτανακοπή δεν δεσμεύεται από τις συμβάσεις διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης του παρόντος άρθρου ή την απόφαση του Εφετείου.

Άρθρο 46
(Ενσωμάτωση άρθρου 35 παρ. 2 Οδηγίας)

Τα άρθρα 44 και 45 δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώματά τους προσφεύγοντας στα δικαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡA

Άρθρο 47

Επιβολή κυρώσεων

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Οδηγίας)

 1. 1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993 από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, υπό την προϋπόθεση μη πλήρους συμμόρφωσης εντός ευλόγου τιθέμενης προθεσμίας μετά από προηγούμενη σύσταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για άρση αυτής της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 49, επιβάλλονται στον άνω οργανισμό ή στις άνω ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, οι παρακάτω κυρώσεις, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς:

α) διοικητικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Η συμμόρφωση ή μη του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης διαπιστώνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ.

 1. Το επιβλητέο κατά περίπτωση πρόστιμο υπολογίζεται αναλογικά σε σχέση με το ύψος των καθαρών εσόδων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4. Επιπροσθέτως, για την επιλογή του είδους και για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά της, εάν έχει προηγηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προειδοποίηση για συμμόρφωση προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή τον οργανισμό συλλογικής προστασίας ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 για την ίδια παράβαση, η επανάληψη της παράβασης, η τέλεση άλλης παράβασης στο παρελθόν, καθώς και η εν γένει οικονομική κατάσταση του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης.
 1. 3. Η μερική ή ολική άρνηση συνεργασίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή του οργανισμού συλλογικής προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993, στην οποία εμπίπτει και η μη προσκόμιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης αιτούμενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η μη χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη η σοβαρότητα της συγκεκριμένης άρνησης συνεργασίας, η απαξία των συγκεκριμένων πράξεων και η επίπτωσή τους στη διεξαγωγή της έρευνας.

Άρθρο 48

Αναπροσαρμογή προστίμο

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Οδηγίας)

Το ύψος του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 47 αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ.

Άρθρο 49

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Οδηγίας)

 1. 1. H παράβαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 47 διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, κατόπιν έρευνας εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
 1. 2. Η απόφαση για την έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, με αντίστοιχη εντολή από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν διαπιστωθεί παράβαση, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει δικαίωμα αναγωγής για την καταβολή της δαπάνης του ελέγχου κατά του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή του οργανισμού συλλογικής προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που ελέγχεται. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει αμελλητί στη διάθεση των διενεργούντων την έρευνα οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από αυτούς.
 1. 3. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης των διενεργούντων την έρευνα, στην άσκηση των καθηκόντων τους, με βάση την ως άνω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
 1. 4. Ο ΟΠΙ, μετά τη γνωστοποίηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας έρευνας, συντάσσει έκθεση, την οποία διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος, σε περίπτωση υφιστάμενης παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, προβαίνει στη διαπίστωση και γνωστοποίησή της στον ελεγχόμενο οργανισμό ή στην αντίστοιχη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, με ταυτόχρονη πρόσκληση άρσης της παράβασης εντός εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη άρσης της παράβασης εντός της ταχθείσας εύλογης προθεσμίας, ο ΟΠΙ καλεί τον αντίστοιχο οργανισμό ή την αντίστοιχη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης σε ακρόαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Μετά την ακρόαση, ο ΟΠΙ διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού τις απόψεις του ελεγχόμενου οργανισμού ή της ελεγχόμενης ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και υποβάλλει την κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 ειδικά αιτιολογημένη εισήγησή του για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης.
 1. 5. Κατά της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 50

Είσπραξη προστίμου

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Οδηγίας)

Η υπουργική απόφαση επιβολής προστίμου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 51

Συνέπειες προσωρινής και οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Οδηγίας)

 1. 1. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή μιας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ή ενός οργανισμού συλλογικής προστασίας επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, εκτός από την ικανότητα παράστασής του σε εκκρεμείς δίκες.
 1. 2. Η απόφαση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή μιας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 ή ενός οργανισμού συλλογικής προστασίας τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 52

Δημοσιοποίηση

(Ενσωμάτωση άρθρου 36 παρ. 3 εδ. α και β Οδηγίας)

 1. 1. Η απόφαση επιβολής κύρωσης επιδίδεται στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή στον οργανισμό συλλογικής προστασίας και δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στις ιστοσελίδες του ΟΠΙ και του οργανισμού.
 1. 2. Η απόφαση της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή οργανισμού συλλογικής προστασίας δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

(Ενσωμάτωση άρθρου 37 Οδηγίας)

 1. 1. Ο ΟΠΙ απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αίτηση για πληροφορίες που υποβάλλει αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και η οποία αφορά σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 58, και ιδίως σχετικά με τις δραστηριότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι δεόντως αιτιολογημένη.
 1. 2. Όταν ο ΟΠΙ θεωρεί ότι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ασκούν όμως δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, ενδέχεται να μη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και οι οποίες έχουν τεθεί για την προσαρμογή στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ, διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συνοδεύονται με αίτηση προς την αρχή να λάβει κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Αν ο ΟΠΙ λάβει αντίστοιχες πληροφορίες ή/και αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια αλλά δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος μέλος, τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στην αρχή αυτή εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αίτησης.
 1. 3. Ο ΟΠΙ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να υποβάλλει τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ζητήματα στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται με βάση το άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Άρθρο 54

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(Ενσωμάτωση άρθρου 42 Οδηγίας)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).

Άρθρο 55

Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης

με δεσπόζουσα θέση

 1. Ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, θεωρείται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση, όταν διαθέτει μερίδιο αγοράς άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) στην επιμέρους σχετική αγορά της χώρας. Ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης, λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών στην αγορά συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων στην ελληνική επικράτεια.
 1. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαπιστώνεται ότι ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, κατέχει, κατά τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, δεσπόζουσα θέση στην ως άνω επιμέρους σχετική αγορά συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων, αυτή οφείλει να προβλέπει στις καταστατικές της διατάξεις, την ύπαρξη και λειτουργία εποπτικού συμβουλίου, η σύνθεση, ο ορισμός των μελών και η θητεία του οποίου θα ρυθμίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΟΠΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του εδ. β’ κ.επ. της παρ. 8 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύναται να ορίζονται επιπρόσθετες αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου των άνω ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
 1. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, επίσης, σε περιπτώσεις περισσοτέρων ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα ή/και με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, όταν από κοινού διαθέτουν μερίδιο αγοράς άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) στην επιμέρους σχετική αγορά.
 1. Επιπρόσθετα, οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσης στην ως άνω επιμέρους σχετική αγορά συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων, μέσω δραστηριοποίησης υποκαταστήματος ή εγκατάστασης αντιπροσώπων, είτε μεμονωμένα είτε ταυτόχρονα με άλλες περισσότερες ανεξάρτητες οντότητες ή/και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και υποκαταστήματά τους.

Άρθρο 56

Μεταβατικές διατάξεις

(Ενσωμάτωση άρθρου 5 παρ. 8 εδ. β΄ Οδηγίας με το άρθρο 57 παρ. 3)

 1. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλουν να προσκομίσουν στον ΟΠΙ τροποποιημένο το καταστατικό τους έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Έως τότε τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 λειτουργούν νόμιμα και εφαρμόζονται σε αυτούς όλες οι διατάξεις του ν. 2121/1993 και του παρόντος νόμου που αφορούν τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 κ. επ. του παρόντος νόμου περί επιβολής κυρώσεων. Οι άδειες λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής προστασίας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ισχύουν.
 1. 2. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλουν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017 να προβούν στη γνωστοποίηση της παρ. 8 του άρθρου Η μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 47 έως 52.
 1. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να ενημερώσει για τα δικαιώματα των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 όλους τους δικαιούχους που του έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017.
 1. 4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 αντίστοιχα πραγματοποιούνται από τις 15 Φεβρουαρίου 2017.
 1. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 17, στην παρ. 5 του άρθρου 22 και στο άρθρο 42 πραγματοποιούνται από τις15 Φεβρουαρίου 2017.
 1. Η υποχρέωση του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 25% των ακαθάριστων εσόδων τους από δικαιώματα, μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών τους, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2020 τα έξοδα διαχείρισης τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 22% των ακαθάριστων εσόδων τους από δικαιώματα, μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών τους.
 1. 7. Η υποβολή ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών των προσώπων, που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και των μελών του εποπτικού συμβουλίου που αναφέρονται αντιστοίχως στην παρ. 2 του άρθρου 31 και στην παρ. 3 του άρθρου 10 και της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, πραγματοποιείται από την 15 Φεβρουαρίου 2017.
 1. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 21, 25 και 26, πραγματοποιούνται από την 30 Ιουνίου 2017.
 1. Η υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 για κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας πραγματοποιείται το 2017 και αφορά στο έτος χρήσης 2016.
 1. 10. Οι υφιστάμενες έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 45 συμβάσεις μεταξύ, αφ’ ενός, οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και αφ’ ετέρου, αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, έστω και αν δεν έχουν συνυπογράψει όλες οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαπραγμάτευση για αυτές. Η διαδικασία του άρθρου 45 δεν συνιστά λόγο καταγγελίας για υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης του άρθρου 55 ή του άρθρου 2 παρ. 4 και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών. Το άρθρο 45 δεν εφαρμόζεται επί εκκρεμών δικών κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επ’ αυτών. Οι δίκες αυτές διέπονται από το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 1. 11. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 22 δεν εφαρμόζονται επί εκκρεμών δικών κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επ’ αυτών. Για τις δίκες αυτές συνεχίζουν να ισχύουν το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2121/1993 και το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 αντίστοιχα, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου.
 1. Για τις εκκρεμείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που αφορούν στην υποχρέωση συλλογικής διαχείρισης των άρθρων 18, 49 και 56 του ν. 2121/1993 και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί των αντιστοίχων υποθέσεων, συνεχίζουν να ισχύουν τα άρθρα 54 έως 58 του άνω νόμου, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, καθώς και το άρθρο 49 του άνω νόμου και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 45 του παρόντος νόμου.
 1. Σε όσες διατάξεις του ν. 2121/1993 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας γίνεται παραπομπή στα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 νοείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 58 του παρόντος.

Άρθρο 57

Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

 1. 1. Στο ν. 2121/1993 μετά το άρθρο 66Δ προστίθεται άρθρο 66Ε με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ως εξής:

«1. Αν προσβάλλεται στο διαδίκτυο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, ο δικαιούχος μπορεί να ακολουθήσει την περιγραφόμενη στις επόμενες παραγράφους διαδικασία. Ως δικαιούχος για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου νοείται ο δικαιούχος του οποίου το δικαίωμα προσβάλλεται στο διαδίκτυο, καθώς και οποιαδήποτε ένωση, οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή άλλη οντότητα, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση ή η προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων. Η παρούσα διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προσβολών που τελούνται από τελικούς χρήστες με την τηλεφόρτωση έργων (downloading) ή με τη ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (streaming) ή σε περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων μέσω ομότιμων δικτύων (peer to peer), οι οποίες επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή μεταξύ τελικών χρηστών έργων σε ψηφιακή μορφή ή σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων με την τεχνική υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η παρούσα διαδικασία δεν θίγει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

 1. 2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, η οποία συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του ΟΠΙ με αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του ΟΠΙ, έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ και τον αναπληρωτή του, που τους ορίζει ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, έναν εκπρόσωπο της αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του ΟΠΙ και γραμματέας είναι ο εκπρόσωπος της ΕΕΤΤ. Η Επιτροπή έχει τριετή θητεία.
 1. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Για τον καθορισμό της αμοιβής των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), πλην του προέδρου και αντιπροέδρου του ΟΠΙ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αμισθί. Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται και το τέλος που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος υπέρ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μαζί με την αίτησή του στην Επιτροπή ως τέλος εξέτασης της υπόθεσής του. Το τέλος αυτό προκαταβάλλεται και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας.
 1. 4. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για άρση της προσβολής. Συμπληρώνει την ειδικά προδιατυπωμένη και αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ αίτηση προς την Επιτροπή, στην οποία επισυνάπτει κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν ως υποχρεωτικό, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο πρόσφορο να αποδείξει το δικαίωμά του. Προϋπόθεση του παραδεκτού υποβολής της αίτησης είναι ο δικαιούχος να έχει κάνει χρήση της αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η διαδικασία αυτή, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρόνου, να μην έχει τελεσφορήσει.
 1. 5. Η Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης αποφασίζει είτε α) να θέσει την υπόθεση στο αρχείο είτε β) να συνεχίσει τη διαδικασία.

α) Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη της Επιτροπής, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους λόγους:

αα) μη χρήση της προδιατυπωμένης αίτησης,

ββ) έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης,

γγ) ύπαρξη εκκρεμοδικίας μεταξύ των ίδιων μερών ή έκδοση οριστικής απόφασης επί της εξεταζόμενης διαφοράς,

δδ) έλλειψη αρμοδιότητας,

εε) έλλειψη λόγων και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων (προδήλως αβάσιμη),

στστ) απόσυρση της καταγγελίας πριν από την εξέτασή της και

ζζ) μη καταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης σύμφωνα με την παρ. 3.

β) Αν συνεχιστεί η διαδικασία, η Επιτροπή ενημερώνει ταυτόχρονα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, και, όπου είναι εφικτό, τον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας και τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην αίτηση ιστοσελίδων. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων που υποστηρίζεται ότι προσβάλλονται, τις διατάξεις του νόμου που κατά δήλωση του δικαιούχου παραβιάζονται, περίληψη των γεγονότων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων, το αρμόδιο πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις, τους όρους τερματισμού της διαδικασίας και αναφορά της δυνατότητας εκούσιας συμμόρφωσης των εμπλεκομένων. Ο αποδέκτης τής ως άνω γνωστοποίησης μπορεί να συμμορφωθεί εκουσίως στο αίτημα του αιτούντος ή να λάβει από αυτόν τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις στην Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης αποστέλλοντας ταυτόχρονα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει, ιδίως, ότι δεν υφίσταται προσβολή. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν ως το διπλάσιο με απόφαση της Επιτροπής. Στην περίπτωση της εκούσιας συμμόρφωσης του αποδέκτη της γνωστοποίησης εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής στην οποία αναφέρεται ρητά η οικειοθελής συμμόρφωσή του. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή αιτείται από οποιοδήποτε μέρος την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 1. 6. Η Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών εξετάζει την υπόθεση και το αργότερο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης κοινοποιεί στους αποδέκτες τής γνωστοποίησης και στον αιτούντα απόφαση με την οποία:

α) είτε θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη της, αν δεν διαπιστωθεί προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων,

β) είτε, αν διαπιστωθεί προσβολή, εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή της, με την οποία καλεί τους αποδέκτες αυτής να συμμορφωθούν με αυτήν εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της προς αυτούς.

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες της παρ. 5 παραταθούν με απόφαση της Επιτροπής βάσει του έβδομου εδαφίου της, η προθεσμία των σαράντα (40) εργασίμων ημερών του πρώτου εδαφίου της παρούσας επεκτείνεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το συγγενικό δικαίωμα προσβάλλεται, καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να απομακρύνουν το περιεχόμενο που προσβάλλει το δικαίωμα από την ιστοσελίδα στην οποία αυτό έχει αναρτηθεί παράνομα ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό. Εάν η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο φιλοξενείται σε διακομιστή (server) που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να απομακρύνουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε περίπτωση προσβολών μεγάλης κλίμακας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αντί για την απομάκρυνση του περιεχομένου διακοπή της πρόσβασης σε αυτό. Αν η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψει την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

 1. 7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ποσού πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι η βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 1. 8. Η έναρξη της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής δεν αναστέλλει ούτε επηρεάζει την άσκηση αξιώσεων για την ίδια διαφορά ενώπιον της δικαιοσύνης. Αν όμως έχει ασκηθεί προσφυγή από τον ίδιο αιτούντα με το ίδιο αίτημα ενώπιον της δικαιοσύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο από την Επιτροπή. Επίσης, η έκδοση απόφασης από την Επιτροπή δεν στερεί από τα εμπλεκόμενα μέρη το δικαίωμα να διεκδικήσουν την προστασία των έννομων συμφερόντων τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
 1. 9. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης, εκτός, εάν μετά από αίτηση του προσφεύγοντος το δικαστήριο την αναστείλει εν όλω ή εν μέρει. Η προσφυγή εκδικάζεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της και εκδίδεται απόφαση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή χωρεί μόνο για μια φορά και για σπουδαίο λόγο. Η μετ’ αναβολή συζήτηση επαναπροσδιορίζεται εντός ενός μηνός από την αρχική δικάσιμο. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδικάζεται εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης, ενώ η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη συζήτηση».
 1. 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3658/2008, (ΦΕΚ Α΄ 70), μετά την περιπτ. ιβ΄ προστίθεται περιπτ. ιγ΄:

«1γ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον ν. 2121/1993 (Α΄ 25)».

Άρθρο 58

Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2121/1993

 1. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στον νόμο αυτόν, με την επιφύλαξη του Ν. 988/1943, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 2 του άρθρο 72 του Ν. 2121/1993 και παραμένει σε ισχύ. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 57 του παρόντος, καταργούνται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993, τα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 72 ν. 2121/1993.
 1. 2. Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. H παρ. 3, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) και την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α’219), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή (εξαιρουμένων των εκτυπωτών), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής, όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στον δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς εξαγωγή ειδών. Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής του προηγούμενου εδαφίου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του παρόντος. Η αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, και των συσκευών ή εξαρτημάτων ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (εκτός των σαρωτών και των εκτυπωτών), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής – εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) – και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων/δισκέτες χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100Μbytes). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων/δισκετών κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέμεται αποκλειστικά στους πνευματικούς δημιουργούς.

Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών ή εξαρτημάτων ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας. Στην έννοια των φωτοτυπικών μηχανημάτων ή συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.»

β. Η παρ. 4, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2435/1996 (Α’189) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α’212) αντικαθίσταται ως εξής:

« α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/ και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:

 1. i) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και ii) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη

β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:

 1. i) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου αναλυτικά ,που σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε
 2. ii) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά τo Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.

γ) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος παραλείπει να υποβάλει την παραπάνω δήλωση εντός της προθεσμίας της παρ. 4 (α) και  (β) του παρόντος άρθρου ή εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή ελλιπώς ή εσφαλμένα, τότε αφενός μεν οφείλει να καταβάλει το διπλάσιο της εύλογης αμοιβής που προβλέπεται παραπάνω στην παρ.3 του παρόντος άρθρου, αφετέρου εφαρμόζονται οι παρ. 6, 7, 8, 9 του παρόντος άρθρου.»

γ. Η παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 33α του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4, το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει αυτόν που έχει κληθεί για άμεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, με την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»

γ. Στο άρθρο 18 προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να διαθέτουν σύντομη και αποτελεσματική διαδικασία επιστροφής της εύλογης αμοιβής που έχουν εισπράξει σε τελικούς αγοραστές των τεχνικών μέσων που προβλέπονται στην παρ. 3, εφόσον οι τελευταίοι αποδεικνύουν ότι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Αίτημα επιστροφής υποβάλλεται μόνον από τελικό αγοραστή (επιχείρηση ή επαγγελματία), αν αυτός έχει προμηθευτεί το μέσο αυτό στο πλαίσιο της εμπορικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας και όχι από τρίτους εισαγωγείς ή εμπόρους.»

 1. 3. Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε αρχικώς με την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) και ακολούθως με το άρθρο 2 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα έργα συνεργασίας η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και εβδομήντα (70) έτη μετά τον θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.

 1. 2. Η διάρκεια προστασίας για μουσικές συνθέσεις με στίχους είναι ίση με την αναφερόμενη στην παρ. 1 διάρκεια, εφόσον αμφότερες οι συνεισφορές, του συνθέτη και του στιχουργού, έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση με στίχους».
 1. 4. Στο άρθρο 35 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

«5. Το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή αδείας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου ασκείται μόνο μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Όταν ο δημιουργός δεν έχει αναθέσει τη διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμετάδοσης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τη διαχείριση των δικαιωμάτων της ίδιας κατηγορίας μπορεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα της ίδιας κατηγορίας, ο δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, τον οποίο εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Ο δημιουργός που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δικαιούχους που έχουν αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισμό και μπορεί να αξιώσει τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία της καλωδιακής αναμετάδοσης του έργου.

 1. 6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα δικαιώματα που ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, όσον αφορά στις δικές του μεταδόσεις, ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δικαιώματα είναι δικά του ή του έχουν μεταβιβαστεί από άλλους δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους.
 1. 7. Προκειμένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη και αμετάβλητη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών, η συλλογική διαχείριση της σχετικής εξουσίας των δημιουργών είναι υποχρεωτική.

 

 1. 8. Οι διατάξεις των παρ. 5 έως 8 εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται στις διατάξεις

του όγδοου κεφαλαίου του ν. 2121/1993.»

 1. 5. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 81 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), διαγράφεται η παραπομπή στα εδάφια δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 49.
 1. 6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εάν το εκτελούμενο ρεπερτόριο δεν έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, για τη χορήγηση τής ως άνω άδειας του Δήμου αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη εκτέλεσης εκπροσωπούμενου από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ρεπερτορίου, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον ΟΠΙ. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προωθείται από τον Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών, προκειμένου για τη δυνατότητα διενέργειας του ελέγχου του άρθρου 55 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ του παρόντος νόμου.»

 1. 7. Στην παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993 αντικαθίστανται οι λέξεις «τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου δραχμών» με τις λέξεις «οκτακοσίων ογδόντα (880) έως δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ».
 1. 8. Tο άρθρο 65Α του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄ 15) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθενται οι λέξεις «ή συγγενικών δικαιωμάτων» μετά τις λέξεις «αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας».

β. Προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου προβαίνει σε αναπαραγωγή φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι σκληροί δίσκοι ενσωματωμένοι ή μη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.»

 1. 9. Στο άρθρο 66 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στην παρ. 3 εδ. α’, αντικαθίσταται η φράση «2 έως 10 εκατομμυρίων δραχμών» με τη φράση «έξι χιλιάδων (6.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ» και στην ίδια παράγραφο εδ. β’, αντικαθίσταται η φράση «5 έως 20 εκατομμυρίων δραχμών» με τη φράση «δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

β. Aντικαθίσταται η παράγραφος 6 ως εξής «Κατ’εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 10 εδ. β’ του ΠΚ, σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το ποσό μετατροπής ορίζεται στο οκταπλάσιο των ορίων του ποσού μετατροπής που προβλέπεται κάθε φορά στον Ποινικό Κώδικα».

γ. Στις παρ. 8 και 9, αντικαθίσταται η φράση «ενός (1) έως πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών» με τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ».

δ. Οι παρ. 11, 12, 13 και 14, όπως προστέθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄ 15), αναριθμούνται ορθώς σε 10, 11, 12 και 13.

ε. Στις παρ. 10 και 11, όπως προστέθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄ 15), και αναριθμούνται με την περιπτ. α΄ της παρούσας, αντικαθίσταται η φράση «έχει ως αποτέλεσμα την άρση του αξιοποίνου» με τη φράση «συνεπάγεται τη μη άσκηση της ποινικής δίωξης και την κατάργηση της τυχόν αρξαμένης».

στ. Στην παρ. 12, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄ 15), και αναριθμείται με την περιπτ. α΄ της παρούσας, αντικαθίσταται η φράση «καθώς και η άρση του αξιοποίνου» με τη φράση «καθώς και η μη άσκηση ή η κατάργηση της ποινικής δίωξης».

ζ. Προστίθεται παρ. 11Α ως εξής:

«11Α. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε φωνογραφήματα αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η κατά την παρ. 2Α του άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη συνεπάγεται τη μη άσκηση της ποινικής δίωξης και την κατάργηση της τυχόν αρξάμενης, όταν η προσβολή αφορά μέχρι χίλια (1.000) τραγούδια ή μουσικές συνθέσεις.»

 1. 10. Στην παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2557/ 1997 (Α΄ 271) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιό της αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 29, 30 παρ. 1, 31 και 52 εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και αντικείμενα προστασίας με συγγενικά δικαιώματα, τα οποία προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον Κράτος-Μέλος την 1.7.1995 κατ’ εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα.»

β. Το τρίτο εδάφιό της, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 2 εφαρμόζεται στις μουσικές συνθέσεις με στίχους, εφόσον είτε η μουσική σύνθεση είτε οι στίχοι προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Νοεμβρίου 2013 και στις μουσικές συνθέσεις με στίχους που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πράξεων εκμετάλλευσης που έχουν διενεργηθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013 και τυχόν κεκτημένων δικαιωμάτων από τρίτους.»

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ο ΟΠΙ μπορεί, επίσης, να διοργανώνει κάθε είδους σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων»

 1. 12. Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) και ακολούθως με το άρθρο 7 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84), με το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007 (Α΄ 15) και τέλος με το άρθρο 9 ν. 4212/2013 (Α΄ 257), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στην παρ. 3 αντί για παραπομπή στο άρθρο 57 παρ. 8 και 9 να γίνει παραπομπή στο άρθρο 35 παρ. 5 έως 8.

β. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα άρθρα 11, 29 παρ. 1, 30 παρ. 1, 31, 51Α, 52 γ, δ, ε, στ και ζ, καθώς και 68Α παρ. 1 του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/98/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος, καθώς και πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.»

γ. Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα άρθρα 30 παρ. 2, 52 περιπτ. γ΄ δεύτερο εδάφιο, 52 περιπτ. δ΄ δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 περιπτ. δ΄ υποπεριπτ. αα΄ έως ζζ΄, 68Α παρ. 1 τρίτο έως έκτο εδάφιο και 68Α παρ. 1α αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2011/77/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.»

 1. 13. Το π.δ. 42/2015 (Α΄ 71) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Για τις εκκρεμείς ενώπιον της Διοίκησης υποθέσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ως άνω π.δ.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *